Flexibiliseren van fysieke resources

Door het groeiende overwicht van online activiteiten zou een bedrijf zo min mogelijk vast moeten zitten aan fysieke locaties, aangeschafte machines en technologieën. Het flexibiliseren van uw fysieke middelen vraagt een kritische blik. Benut u de capaciteit ervan volledig, dragen ze bij aan een optimale klantbediening, voegen ze waarde toe?

Zo min mogelijk in eigendom hebben

Een bedrijf hoeft technologische middelen niet zelf in eigendom te hebben. Het gaat om het gebruik van de technologie en niet om de technologie zelf. Dit gebeurt nu op grote schaal in de IT-services. Denk aan IaaS (Infrastructure as a Service), SaaS (Software as a Service) of zelfs XaaS (Everything as a Service). In veel sectoren is deze aanpak nog heel ongebruikelijk. In de machinebouw bijvoorbeeld, hebben de meeste bedrijven zelf de gereedschappen en benodigde machines op de balans staan. Juist in zulke sectoren is ruimte voor aanbieders die 'technologie als een service' aanbieden. Het concept van ‘as a Service’ is dan ook een interessant nieuw verdienmodel.

Fysieke middelen flexibel inzetten

Nieuwe technologieën zoals 3D-printing en robotisering maken kleinere en flexibele productie mogelijk. Door 'Het Nieuwe Werken' en 'Van bezit naar gebruik' kijken we bovendien op een andere manier naar fysieke locaties. Werknemers kunnen altijd en overal hun werk doen. Speel daarop in door kantoren flexibeler in te richten, met een nadruk op openheid, transparantie, samenwerking en onderlinge ontmoeting. Ook is het mogelijk om flexibeler om te gaan met de benodigde apparaten; veel ervan zijn namelijk te leasen. Leveranciers vormen zo een nieuwe flexibele schil – makkelijk schaalbaar en transparant in de kosten.

Lees hoe importeur Mascot Europe zijn logistiek en opslag succesvol uitbesteedt

Positioneren nabij clusters

Om als bedrijf flexibeler te worden, is het belangrijk om na te denken over de positie in clusters en netwerken. Kennisgedreven bedrijven hebben baat bij vestiging nabij kennisclusters. Daarin werken bedrijven, overheid, wetenschap en financiële dienstverleners samen: de zogenoemde 'Quatro Helix'. Silicon Valley nabij San Francisco is het bekendste voorbeeld. In Nederland kennen we ook succesvolle clusters: Brainport Eindhoven, Chemelot in Sittard en Food Valley NL in Wageningen. Deelname aan zulke clusters vergroot de innovatiekracht van uw bedrijf. Nieuwe ideeën worden sneller geïmplementeerd en het trekt nieuw (en internationaal) talent aan. Samen met de bestaande klantenbasis en financiële slagkracht biedt het gevestigde bedrijven goede mogelijkheden om te flexibiliseren en nieuwe producten en diensten sneller te ontwikkelen en naar de markt te brengen. De uitdaging bij het opzetten van een succesvol innovatiecentrum is dat ieder bedrijf in het innovatiecentrum een eigen rendabel business- en verdienmodel heeft en niet alleen afhankelijk is van elkaar.

Contact

Rabobank