Flexibiliseren van menselijke resources

Het personeel behoort tot de belangrijkste resources van een onderneming. Met een effectieve strategie voor human resources kunt u een duurzaam concurrentievoordeel behalen. Flexibiliteit speelt hierin een grote rol. Hoe kunt u de flexibiliteit en creativiteit van uw personeel vergroten?

Een grotere marktdynamiek heeft ondernemingen meer aan het denken gezet over manieren om de flexibiliteit van hun medewerkersbestand te verhogen. De flexibilisering vindt plaats door het inschakelen van detacherings- en uitzendorganisaties en door interne mobiliteit te bevorderen. Onmisbaar daarbij is een humanresourcesstrategie die gericht is op het stimuleren van aanpassingsvermogen, creativiteit en initiatief onder het personeel.

Flexibele schil opbouwen

Voor wendbaarheid en aanpassingsvermogen is het nodig dat in uw bedrijf op elk gewenst moment de juiste kennis en kunde aanwezig is. Natuurlijk is het essentieel dat medewerkers continu blijven investeren in actuele kennis en kunde. En dat zij tegelijkertijd achterhaalde gewoontes afleren. Maar voor organisaties is het onmogelijk om alle benodigde talenten in vaste dienst te hebben. Het wordt dus belangrijker om naast de vaste medewerkers een flexibele schil op te bouwen, met daarin specialisten die op korte termijn inzetbaar zijn. 

Ondernemingen worden daardoor steeds meer een 'open systeem'. Dat houdt in dat organisatiegrenzen vervagen en dat diverse bedrijfsprocessen sterk afhankelijk zijn van derde partijen. Medewerkers flexibel inhuren maakt het voor uw organisatie mogelijk om toegang te houden tot de meest recente kennis en kunde en om inzicht te krijgen in hoe andere organisaties omgaan met de grotere marktdynamiek. Bovendien flexibiliseert het de kostenstructuur van uw bedrijf (minder vast, meer flex). Profiteer daarom van deze 'open aanpak' om uw bedrijf snel aan te kunnen passen op het vlak van strategie, concurrentie, technologie en compliance.

Zelfsturende teams inzetten

Door teams meer verantwoordelijkheden te geven, vergroot u onder andere de creativiteit van medewerkers en de wendbaarheid van uw organisatie. Werken met zelfsturende teams is dan een nuttige optie. Een zelfsturend team is een groep individuen die samenwerkt binnen een vastgesteld kader en met overeengekomen doelstellingen, zonder tussenkomst van managers. Onderzoek van Allied Consultants Europe (2015) laat zien dat medewerkers (zowel intern als extern) meer op elkaar aangewezen zijn en meer tot innovatieve ideeën komen. Belangrijkste voordelen van zelfsturende teams zijn binding en motivatie van medewerkers en een verbetering van de samenwerking tussen klanten en (interne) afdelingen. Door zelfsturende teams wordt het onder andere mogelijk om sneller en flexibeler te reageren op de veranderende klantvraag.

ICT-beveiliger Onsight over de kracht van zelfsturende teams

Diversiteit vergroten

Teams met een grotere diversiteit leveren de beste resultaten, zo blijkt uit veel onderzoek. Het gaat dan om diversiteit op gebieden als opleiding, etniciteit, generatie en taken. Het lerend vermogen van het team groeit als de leden ervan uit diverse achtergronden komen. Dankzij deze diversiteit kan het team bovendien beter tot creatieve oplossingen komen. En door het multidisciplinaire karakter is ook de flexibiliteit groter. Het team kan uitdagingen vanuit diverse perspectieven aanpakken.

Contact

Rabobank