Medewerkers groothandel bewaak tomaten

Groothandels in voedingsmiddelen

Verder op deze pagina:

  Groothandels in voedingsmiddelen verhandelen voor eigen rekening en risico goederen die zij niet zelf produceren, en leveren deze aan bedrijfsmatige afnemers. Voor deze branche deelt de Rabobank recente cijfers en trends.

  Grote verschuivingen in consumptie

  Voor de langere termijn is het de verwachting dat de vraag naar voeding in Nederland licht toeneemt, gelijk aan de bevolkingsgroei. Conjuncturele ontwikkelingen hebben maar beperkt impact op de vraag.

  Wel zien we grote verschuivingen in hoe en waar we ons eten consumeren door allerlei maatschappelijke ontwikkelingen, zoals:

  • vergrijzing
  • online boodschappen
  • meer buitenshuisconsumptie

  Dit biedt kansen voor de groothandel, maar de concurrentie neemt ook toe. In de keten zijn de inkoopcombinaties van supermarkten (foodretail) dominant door hun inkoopkracht. Foodretail beweegt zich meer op het terrein van foodservice en horeca (blurring), waarbij supermarkten direct gaan leveren in de zakelijke markt en zich daarbij onderscheiden van groothandels door scherpe pricing. Hierdoor ontstaat een felle strijd om de gunsten van de uiteindelijke klant.

  Online verkoop voeding

  Online verkoop van voeding is een groeimarkt, maar de uitdaging is om het onderliggende distributiemodel (veel kleine afgiftes) rendabel te krijgen. Samenwerking met dan wel integratie van logistieke partners is hiertoe veelal een must.

  Economie

  De groei van de bevolking in combinatie met een groeiende economie bepaalt de groei van de vraag naar voeding. Zowel bevolkingsgroei als bbp-groei vlakt af in Nederland en in de voor ons belangrijkste exportlanden: België, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Het totale marktvolume zal de komende jaren dus maar beperkt stijgen.

  De exportvooruitzichten blijven gematigd positief. Groeimarkten liggen ver weg in Afrika en Azië. Deze markten bereiken is een logistieke en operationele uitdaging.

  Consumentengedrag

  We gaan niet meer eten, maar wel anders. Onder meer de vergrijzing van de bevolking leidt tot minder inname van calorieën, terwijl jongere generaties juist meer buiten de deur gaan eten. Door het gewijzigde gedrag van de consument ontstaan er interessante nichemarkten.

  "De consument hecht waarde aan lokaal geproduceerde producten waar de herkomst helder van is en met een sterk verhaal."

  Duurzaamheid

  Duurzaamheid wordt voor de consument steeds belangrijker bij haar keuze om bepaalde voedingsmiddelen wel of niet te consumeren. De consument wil haar eten kunnen vertrouwen, dus eist transparantie op het gebied van milieu, dierenwelzijn, gezondheid en voedselverspilling.

  Milieu

  Welke impact heeft de productie gehad op de directe omgeving, CO2-uitstoot en de natuur?

  Dierenwelzijn

  Hoe is het beest gefokt, gevoerd, vervoerd en geslacht? 'Veiligheid' van het vlees is belangrijk.

  Gezondheid

  Toenemende bewustwording van de impact van voeding op de gezondheid. Welke bestanddelen zitten er in het voedsel?

  Voedselverspilling

  Consumenten, maar ook de voedselindustrie en horeca gooien nog steeds te veel voedsel weg. Hoe dit te reduceren? Dit kan onder meer door van 'afval' inkomsten te maken.

  Innovatie

  De groothandel dient zich te onderscheiden met het ontzorgen van de andere schakels in de keten.

  Bepalend daarbij wordt:

  • communicatie met de klant via de juiste devices (omnichannel dienstverlening)
  • het optimaliseren van de distributie (naar de volgende schakel in de keten of direct naar de uiteindelijke consument, in kleinere drops, onderscheid tussen gekoeld, ingevroren, warm en droog, automatisering)
  • het gebruiken en analyseren van de juiste data

  Om te innoveren wordt samenwerking in de keten of met branchevreemde aanbieders steeds belangrijker. We zien toenemende consolidatie en verticale integratie om grip te hebben op sourcing of om dichter bij de consument te zitten.

  Lees ook de thema-update verpakkingen

  Maatschappij

  De consument zoekt meer gemak, onder andere meer out-of-home (groei horeca, foodservice en to-go) en meer convenience (kant-en-klaar, thuisbezorgen).

  Lokalisering versus globalisering

  De consument hecht waarde aan lokaal geproduceerde producten waar de herkomst helder van is en met een sterk verhaal. Anderzijds staat zij open voor 'vreemde' smaken van over de hele wereld, wat terug te zien is in het aanbod van onder meer de etnische schappen in de supermarkt.

  Wet- en regelgeving

  De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit controleert op voedselveiligheid.

  Verder dient de branche rekening te houden met een aantal zaken.

  • Voor de branche is een hygiënecode van kracht. Elk bedrijf dient deze hygiënecode te implementeren of anders een eigen HACCP-plan (voedselveiligheidsplan) op te stellen.
  • Voor levering aan supermarkten dienen producten IFS- en BRC-gecertificeerd te zijn.
  • Gemeenten stellen milieueisen met betrekking tot bouwvoorschriften, koelmiddelen, afvalverwerking en transportbeperkingen.
  • Biologische producten dienen SKAL-gecertificeerd te zijn.

  Aanbod Rabobank

  Rabobank als maatschappelijk partner

  Banking for Food is een van onze strategische pijlers. Binnen deze strategie ontwikkelt de Rabobank diverse proposities voor ondernemers actief in de foodchain.

  Lees waarom Banking for Food bij de Rabobank hoort