Hoe waardevol zijn uw medewerkers?

Martijn Rol

Martijn Rol

Goed personeel is in de sector horeca & recreatie ontzettend belangrijk. Het is vaak de médewerker die het verschil maakt in hoe de gast de dienstverlening van het bedrijf ervaart. De medewerker heet de gast welkom, adviseert, verkoopt en serveert en dat alles met een ongekende drive, gevoel voor gastvrijheid en vakmanschap. Uit diverse onderzoeken blijkt dat de ervaring van de gast met medewerkers met stip op één staat als het aankomt op het geven van een positieve review op beoordelingssites. Ook zijn medewerkers belangrijk voor de continuïteit van het bedrijf. 

Of zoals de succesvolle hotelier Peter Faas laatst zei in een interview: “Dankzij goed personeel is de dagelijkse gang van zaken helemaal in orde en heb ik tijd om na te denken over de toekomst. Strategisch management is essentieel om te blijven groeien en ontwikkelen.” Kortom, zoals wij eerder al in onze publicatie over personeel in de horeca schreven, is het van belang om continu te investeren in je medewerkers.

Investeren in de breedte

Investeren betekent ook dat je als bedrijf goede voorzieningen hebt getroffen als een medewerker voor langere termijn arbeidsongeschikt wordt door bijvoorbeeld ziekte of een ongeluk. Het wegvallen van een medewerker kan bij veel bedrijven een ongekend negatieve impact hebben op de continuïteit van de onderneming. De bedrijfskosten kunnen aanzienlijk toenemen door de verplichte loondoorbetaling voor een zieke medewerker, het opzetten van een re-integratietraject en de extra kosten voor een vervangende kracht. Maar ook de impact voor de medewerker kan groot zijn. Niet alleen door het wegvallen van de dagelijkse ‘zingevende’ werkzaamheden, ook financieel is de impact groot. Zeker als de medewerker blijvend arbeidsongeschikt is, verdampt een groot deel van het inkomen tot een fractie van wat hij of zij gewend is te verdienen.

Nieuwe flexwerkerswet

Bovenstaande is het gevolg van wetgeving op het gebied van zieke en arbeidsongeschikte medewerkers, de ‘WIA’. Het doel van deze wet is het terugdringen van het aantal arbeidsongeschikte medewerkers én het versneld re-integreren van deze medewerkers.

Lees meer over de WIA op Uwv.nl

Deze wet bestaat inmiddels al jaren, dus dat is niets nieuws. Maar per 1 januari 2017 verandert er wel het nodige, wat met name voor de horeca & recreatie relevant is. Vanaf die datum moet een onderneming namelijk ook de verantwoordelijkheid dragen voor ziekteverzuim en/of arbeidsongeschiktheid van haar flexwerkers. De overheid heeft deze maatregel genomen omdat inmiddels 58% van alle WIA-instroom uit flexwerkers bestaat, terwijl die groep slechts 20% van de werknemers vertegenwoordigt. In de horeca bestaat gemiddeld de helft van het personeel uit flexkrachten en lang niet al deze krachten worden via uitzend- of payrollbureaus ingehuurd. Kortom: de financiële impact van deze aangescherpte wetgeving kan zeker in de horeca groot zijn. In een uiterste doemscenario kunt u voor een seizoenswerker die voor 35-80% arbeidsongeschikt raakt, maximaal tien jaar lang verantwoordelijk blijven voor zowel betaling van de uitkering als het re-integratietraject.

Advies en zekerheid

Het is dus zaak u goed te laten adviseren en indien nodig passend te laten verzekeren. Dit kan bijvoorbeeld via het UWV (‘publiek verzekerd’).

Naar de pagina op Uwv.nl

Maar ook via private verzekeraars zoals Interpolis (‘particulier verzekerd’). Als ondernemer moet u zo snel mogelijk een keuze maken. Wilt u zich goed laten informeren, neem dan contact op met uw Risicospecialist Verzekeren bij onze bank. En ten slotte: wil je als bedrijf echt van toegevoegde waarde zijn voor je medewerkers, sluit dan ook een verzekering af die het WGA-hiaat afdekt. Dit voorkomt de enorme terugval in inkomen voor de individuele medewerker die langdurig arbeidsongeschikt raakt.

Ik nodig u van harte uit om te reageren op deze blog en/of andere onderwerpen in onze netwerkgroep op LinkedIn.

Blog, 4 augustus 2016

Reageer via Rabobank Horeca & Recreatie netwerkgroep op LinkedIn

Lees eerdere blogs over de sector Horeca en recreatie

Contact

Rabobank