World Dairy Map 2016

De World Dairy Map 2016 brengt de uitdagingen in kaart waarmee de internationale zuivelsector de afgelopen jaren is geconfronteerd. Deze infographic geeft inzicht in internationale ontwikkelingen en import- en exportstromen.

Ontwikkelingen in de zuivelsector

Sinds de publicatie van de vorige World Dairy Map in 2013 heeft de zuivelsector enkele flinke klappen moeten incasseren. Onder meer de volgende vijf ontwikkelingen beïnvloedden de internationale handel:

  • een grote binnenlandse Amerikaanse vraag en een sterkere dollar
  • de gevolgen van het afschaffen van melkquota in de EU
  • de gematigde groei van de Chinese vraag
  • het Russisch handelsembargo dat nog minimaal tot 2017 wordt gehandhaafd
  • het effect van aanhoudend lage olieprijzen op de vraag uit olieproducerende landen

Door de bovenstaande ontwikkelingen zal de zuivelhandel trager groeien dan de laatste jaren. De zuivelhandel groeide in 2015 slechts met 0,3% ten opzichte van 2014. Deze groei wordt veroorzaakt door de bevolkingsgroei, niet door een hogere consumptie per hoofd van de bevolking. Nieuw-Zeeland blijft met 28% van de wereldexport de grootste exporteur van zuivel.

VS minder bereid tot concurrentie

De sterke Amerikaanse dollar blijft de Amerikaanse exportgroei drukken. De groei van de binnenlandse vraag heeft ervoor gezorgd dat verwerkers in de VS minder interesse hebben in exporthandel. Dit wijst erop dat export uit de VS de komende jaren slechts traag zal groeien. Bovendien staan handelsovereenkomsten met de Verenigde Staten op losse schroeven als de nieuwe president Donald Trump zijn campagnebeloftes kan realiseren.

Afschaffing melkquota beïnvloedt Europese export

Het afschaffen van melkquota, het systeem dat al sinds begin jaren tachtig de productie van melk in Europa beperkt, heeft de wereldmarkt drastisch veranderd. De Europese melkproductie lag in de eerste zes maanden van 2016 9,7% hoger dan in dezelfde periode in 2013. Vanwege de trage Europese bevolkingsgroei betekent dit dat veel van die extra melk voor de export bestemd is. Deze productiegroei zal waarschijnlijk afnemen zodra Europese boeren de productiecapaciteit van hun land aanpassen en de milieuwetgeving aangescherpt wordt.

China blijft grote importeur

China blijft voorlopig een grootschalig importeur van zuivelproducten, mede door de beperkte groei van het lokale aanbod. De vraag zal ondersteund worden door de invoer van de tweekindpolitiek, stijgende consumptie in ontwikkelingsregio’s en de consumptie van meer premium zuivelproducten in ontwikkelde gebieden. Toch zal de jaarlijkse importgroei steeds gematigder zijn. Dit komt door de verschuiving richting een duurzamer groeitempo van de Chinese economie en vanwege het voortdurend aanscherpen van de regelgeving rondom voedselveiligheid. 

Het Russisch embargo

Sinds 7 augustus 2014 heeft de Russische regering een embargo ingesteld op de invoer van voedsel uit de EU, de VS, Noorwegen, Canada en Australië. Dit importverbod heeft veel invloed gehad op de zuivelindustrie, omdat Rusland destijds de op één na grootste importeur van zuivel ter wereld was. Het embargo was een reactie op de internationale sancties na de Russische annexatie van het Oekraïense schiereiland de Krim. Door de aanhoudende politieke spanningen is het embargo verlengd tot ten minste eind 2017, en het lijkt aannemelijk dat het nog veel langer gehandhaafd zal worden.

De invloed van de lage olieprijzen

De prijs van zuivel wordt sterk beïnvloed door de lage olieprijzen. Dit is mogelijk te verklaren doordat een groot deel van alle geëxporteerde zuivel (9% van de totale productie) bestemd is voor olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië, Indonesië, Algerije, Nigeria en voorheen Rusland en Venezuela. Door lage olieprijzen stokt de economische groei in deze landen, waardoor zuivelproducten minder betaalbaar worden.

Downloaden of poster bestellen

Bent u klant en wilt u graag de poster van de World Dairy Map 2016 kosteloos ontvangen? Dan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager. Klanten kunnen de map ook downloaden nadat ze zijn ingelogd op de website Food & Agribusiness Research.

De World Dairy Map is tot stand gekomen in samenwerking met ZuivelNL.

Download de World Dairy Map 2016 op Research.rabobank.com

Lees de volledige aanvullende informatie van de World Dairy Map

Contact

Rabobank