Vrouw rekent af bij een horeca zaak

Checklist horecavergunningen

Droom je van een eigen café, lunchroom of restaurant? Als horecaondernemer krijg je te maken met een aantal verplichte vergunningen. Met deze checklist horecavergunningen zit je gebakken. Als je een eigen horecabedrijf start, heb je meerdere vergunningen nodig. Bijvoorbeeld een vergunning om alcohol te mogen schenken en een vergunning om een terras te exploiteren. In dit artikel bespreken we de belangrijkste vergunningen.

Drankvergunning

Als je alcoholhoudende dranken wilt schenken, heb je een Drank- en Horecavergunning (DHW-vergunning) nodig. Deze vergunning op basis van de Alcoholwet vraag je aan bij de gemeente.

Neem je een horecabedrijf over van iemand anders? Dan moet je de vergunning opnieuw aanvragen, want je kunt deze niet overnemen van de vorige eigenaar. Ook moet er binnen de openingstijden van je bedrijf altijd iemand aanwezig zijn die op de DHW-vergunning staat.

Wat staat er in de Alcoholwet?

Met de Alcoholwet wil de overheid de verkoop van alcohol op een verantwoorde manier laten plaatsvinden. Daarom gelden er regels voor horecabedrijven die alcohol schenken, maar ook voor slijterijen en supermarkten. Een paar belangrijke regels uit de Alcoholwet:

    Er gelden strenge regels voor stunten met drankprijzen. Twijfel je over de leeftijd van iemand die drank koopt, dan ben je verplicht om een identiteitsbewijs te vragen. Gemeenten mogen happy hours verbieden. 14- en 15-jarige vmbo-scholieren mogen in het kader van hun opleiding alcohol schenken tijdens een stage in de horeca.

De gemeente houdt toezicht op de naleving van de Alcoholwet. Overtreed je een regel, dan kan de gemeente je een boete opleggen.

Voorwaarden om een drankvergunning te krijgen

Om een Drankvergunning te krijgen, moet je minimaal 21 jaar zijn, een positieve verklaring van goed gedrag kunnen voorleggen én een SVH-verklaring Sociale Hygiëne hebben. Deze SVH-verklaring gaat over veel meer dan alleen de regels en kennis over alcohol (schenken). Sociale hygiëne heeft ook te maken met gastvrijheid, hygiëne, drugs, gokken en hoe je je gasten behandelt.

Register Sociale Hygiëne

Om je diploma Sociale Hygiëne te halen, doe je een opleiding of (spoed)cursus. Daarna moet je jezelf inschrijven in het Register Sociale Hygiëne van de Landelijke commissie sociale hygiëne (Lcsh). Dit kost eenmalig € 92.

Let op: sinds 1 juli 2023 heeft de Lcsh het werk overgenomen van Stichting Vakbekwaamheid Horeca (SVH). Heb jij vóór die tijd al je diploma Sociale Hygiëne gehaald en je ingeschreven in het register? Dan moet je je registratie wel even herbevestigen. Dit kost je geen geld.

Je diploma Sociale Hygiëne en je registratie in het Register Sociale Hygiëne is geldig voor onbepaalde tijd.

Exploitatievergunning horeca

ls je een restaurant of café start, overneemt of uitbreidt, moet je een exploitatievergunning horecabedrijf aanvragen. Dit is een vergunning van de gemeente waarin je toestemming krijgt om een horecabedrijf te starten. De voorwaarden voor deze vergunning staan in de Algemene Plaatselijke Verordening en kunnen per gemeente verschillen. Check dit dus even bij de gemeente waarin jij je bedrijf start.

Je kunt de Exploitatievergunning horecabedrijf digitaal aanvragen via de Berichtenbox van Mijn Overheid.

Algemene Plaatselijke Verordening (APV)

De gemeente stelt eisen aan de openbare orde en veiligheid in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staan regels rondom bijvoorbeeld openingstijden, geluidsoverlast en terrassen.

Let op! Besluit je op een later moment om een terras te gaan exploiteren of van rechtsvorm te veranderen? Dan moet je de huidige exploitatievergunning wijzigen of een nieuwe vergunning aanvragen.

Bestemmingsplan horeca

In het bestemmingsplan van de gemeente staat wat er aan een specifiek stuk grond of specifieke ruimte mag worden veranderd. Ook staat hierin vermeld of er op een specifieke plek een horecaonderneming mag komen.

Structuurvisies

Daarnaast kun je te maken krijgen met structuurvisies, waarin de gemeenten en provincies een beschrijving geven van mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen. Die kunnen impact hebben op jouw plannen.

Structuurvisies en de ontwerpen voor toekomstige bestemmingsplannen kun je inzien bij de gemeente of provincie en via Ruimtelijkeplannen.nl.

Starten ondanks bestemmingsplan

Past jouw toekomstige horecavestiging niet in het bestemmingsplan, maar wil je toch een bedrijf starten op die locatie? Onderzoek dan of het mogelijk is om het bestemmingsplan te wijzigen of vraag een omgevingsvergunning aan voor het ‘handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening’.

Een illustratie van een pinpas, met munten die eruit springen

Horecabedrijf starten?

Dan profiteer je bij Rabobank van Startersvoordeel en is je zakelijke rekening de eerste 6 maanden gratis. Zo start je nóg sterker.

Omgevingsvergunning: bouw

Als je een bedrijfspand wil (ver)bouwen of renoveren, dan heb je vaak een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Deze regel je via het Omgevingsloket. Ook als je een gebouw (gedeeltelijk) wilt slopen of een beschermd monument wilt aanpassen, moet je in veel gevallen een omgevingsvergunning aanvragen.

Aanvragen omgevingsvergunning bouw

Meestal hoor je binnen 8 weken of je de vergunning krijgt. De gemeente mag deze beslistermijn eenmalig met 6 weken verlengen. Als die verlenging nodig is, krijg je daar bericht over in die eerste periode van 8 weken. Zodra de gemeente een besluit heeft gemaakt, hoort de aanvrager of de vergunning wel of niet wordt toegewezen. Is je vergunning afgewezen? Dan kun je in beroep gaan.

Omgevingsvergunning: brandveilig gebruik

Er gelden in Nederland allerlei voorschriften om je horecabedrijf brandveilig te maken. Zo moet je bijvoorbeeld rookmelders installeren, zorgen voor brandblussers, de elektrische bedrading goed onderhouden, vluchtwegen aangeven en je personeel trainen zodat ze weten wat ze moeten doen als er brand uitbreekt. De belangrijkste voorschriften lees je in het Bouwbesluit en het Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen (Bbgbop).

Voor de meer risicovolle soorten gebruik (zoals bij een hotel) moet je een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik aanvragen of een gebruiksmelding doen.

Aanvraag omgevingsvergunning brandveilig gebruik

Heb je een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aangevraagd? Dan mag je het pand niet gebruiken totdat de vergunning is toegewezen. Vraag daarom de omgevingsvergunning op tijd aan. Deze procedure kan maximaal een half jaar (26 weken) duren.

Milieuvergunning

Je hebt een milieuvergunning nodig als je bedrijf schadelijk kan zijn voor het milieu. De meeste horecabedrijven hebben geen milieuvergunning nodig. Wil je het zeker weten? Doe dan de Vergunningcheck van het Omgevingsloket.

Terrasvergunning horeca

Wil je een terras plaatsen op je eigen terrein of in de openbare ruimte? Dan heb je meestal een terrasvergunning nodig. Deze vraag je aan bij de gemeente waar je bedrijf gevestigd is. Soms moet je je drankvergunning, exploitatievergunning of omgevingsvergunning veranderen.

Elke gemeente stelt andere voorwaarden aan een terras. Vaak komt het hierop neer:

    Je terras mag de weg niet beschadigen. Je terras mag geen gevaar vormen voor weggebruikers. Je terras mag het beheer en onderhoud van de weg niet belemmeren.

Voorwaarden terrasvergunning

Je krijgt alleen een vergunning voor een terras dat dicht bij je horecazaak ligt, omdat het terras te belopen moet zijn voor het personeel. Hoe lang het terras open mag en tot welk tijdstip je er alcohol mag schenken, dat bepaalt de gemeente. Deze stelt ook de overige eisen aan het terras, zoals de grootte en het type stoelen.

Hygiënecode horeca

Als je met voedsel en dranken werkt, moet je zorgen dat dit veilig en schoon gebeurt. In de Hygiënecode staat hoe je de voedselveiligheid en de hygiëne bewaakt. Werk je volgens deze code, dan voldoe je aan de Europese HACCP-eisen. De NVWA heeft ook een overzicht van hygiënecodes per sector.

Let op, er zijn uitzonderingen!

    Voor ijsbereiders geldt een aparte hygiënecode. Voor bereiders van bijvoorbeeld sushi, wildvlees of shoarma en döner gelden aanvullende regels.

Illustratie van een vergrootglas boven een document

Voorbeeld ondernemingsplan horeca

Vergroot je kansen op een succesvolle start met dit complete plan met handige tips

Download gratis voorbeeld

Veelgestelde vragen

phone

Hulp nodig?