Meisje speelt in kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf beginnen doe je zo

Wil je een eigen kinderdagverblijf beginnen? Het is belangrijk om een beeld te hebben van alle verplichtingen die komen kijken bij het opzetten van een kinderdagverblijf. Houd er rekening mee dat de regels per regio kunnen verschillen. Als je een kinderopvang wilt beginnen, is het altijd verstandig om advies in te winnen bij de gemeente waar je je vestiging wilt openen.

1. Kinderdagverblijf beginnen: ondernemingsplan en KVK

Voor een goede start van elk bedrijf schrijf je eerst een ondernemingsplan. Hierin beschrijf je precies hoe je jouw kinderdagverblijf gaat beginnen en hoe je het tot een succes gaat maken. Zo breng je bijvoorbeeld je concurrenten in kaart, maakt je financiële plannen en werk je jouw marketingideeën uit.

Het is belangrijk dat je jouw kinderdagverblijf inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Wanneer je ingeschreven staat in het Handelsregister is namelijk ook de overheid op de hoogte van het feit dat jij actief bent als ondernemer.

Je maakt hiervoor online een afspraak om langs te komen op een van de kantoren. Dit kost eenmalig € 80,10. Een aparte aanmelding bij de Belastingdienst is daarna niet meer nodig. De KVK geeft jouw gegevens na de inschrijving aan hen door.

2. De locatie van je kinderdagverblijf

De zoektocht naar het juiste bedrijfspand is een leuke uitdaging. Je natuurlijk zo dicht mogelijk bij je doelgroep zitten: ouders van jonge kinderen. Heb je eenmaal een leuke locatie op het oog? Dan is het belangrijk dat je rekening houdt met de aandachtspunten in dit hoofdstuk.

Bestemmingsplan kinderdagverblijf

In het bestemmingsplan van de gemeente staat wat voor soort activiteiten er mogen plaatsvinden op een bepaalde kavel. In sommige gevallen mag er bijvoorbeeld alleen gewoond worden, of mag er specifiek geen horeca worden gevestigd.

Is er in het huidige bestemmingsplan geen ruimte voor een nieuw kinderdagverblijf? Dan kunt je bij jouw gemeente een verzoek indienen om dit plan te wijzigen.

Omgevingsvergunning aanvragen

Heb je de juiste locatie gevonden, maar moet het pand nog worden verbouwd of gerenoveerd? Dan is het meestal zaak om op tijd bij jouw gemeente of via Omgevingsloket Online een omgevingsvergunning voor bouwen aan te vragen.

Afhankelijk van het type pand, de locatie en jouw precieze (bouw)plannen kan het zijn dat je ook moet beschikken over aanvullende vergunningen. Dat is bijvoorbeeld het geval bij slopen en handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten. Vraag dit na bij je gemeente.

Brandveiligheidseisen kennen

Ben je van plan om een kinderopvang te beginnen voor meer dan tien personen die jonger zijn dan twaalf jaar? Dan heb je een aparte omgevingsvergunning voor brandveiligheid nodig. Aanvragen kan via de gemeente of het Omgevingsloket Online.

Milieuregels

Als eigenaar van een kinderdagcentrum is het op het gebied van milieu in veel gevallen niet nodig om een omgevingsvergunning aan te vragen. Meestal hoef je je bedrijf alleen aan te melden bij de gemeente om aan de hiervoor eisen te voldoen.

Ruimte- en inrichtingseisen respecteren

Je krijgt straks op jouw kinderdagverblijf te maken met groepen kinderen van verschillende leeftijden. Van baby tot peuter: ieder kind zal zijn eigen behoefte hebben. Daarom is het belangrijk dat jouw kindercentrum beschikt over de mogelijkheden om hieraan te kunnen voldoen.

Je moet bijvoorbeeld zorgen voor voldoende passend ingerichte ruimtes voor spelen en rusten. Deze ruimtes moeten afgestemd zijn op de leeftijd en het aantal op te vangen kinderen.

Illustratie van een bloempot met en plantje op een document

Voorbeeldplan nodig?

Handig: zo ziet een goed ondernemingsplan voor jouw branche eruit.

Download gratis voorbeeld

3. Officiële registratie LRK

Wil je jouw kinderopvang officieel gaan registreren in het Landelijk Register Kinderopvang? Houd er dan rekening mee dat je deze aanvraag minimaal tien weken vóór de opening van het kinderdagbedrijf indient bij de gemeente.

Je hebt hiervoor vijf documenten of registraties nodig. We leggen deze in dit hoofdstuk verder uit:

  1. je inschrijving bij de KVK
  2. jouw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)
  3. registratie in het Personenregister Kinderopvang
  4. het pedagogisch beleidsplan
  5. een Beleid Veiligheid en Gezondheid

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

De houder en eventuele (stichtings)bestuurders van het kinderdagverblijf moeten beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Deze verklaring krijg je als je geen gedrag hebt vertoont waardoor je niet met kinderen en kwetsbare groepen zou mogen werken. Als ondernemer moet je de VOG aanvragen bij je eigen gemeente. Voor een kinderdagverblijf hebben zowel jij als je werknemers een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.

Personenregistratie Kinderopvang

Alle ondernemers die een kinderdagverblijf beginnen moeten ook een Personenregistratie Kinderopvang opzetten. Het is belangrijk dat je een inventarisatie maakt van alle mensen die regelmatig in het kinderdagverblijf aanwezig zullen zijn. Dat zijn alle medewerkers, zzp'ers, stagiairs, vrijwilligers en jij zelf. Voor al deze mensen heb je een VOG nodig.

Pedagogisch beleidsplan

Voorafgaand aan de inschrijving bij de Landelijk Register Kinderopvang moet je voor jouw kinderopvang of gastouderopvang-locatie een speciaal beleidsplan opstellen. In dit beleidsplan komt onder andere aan bod:

    Wat je doet om straks de emotionele veiligheid te waarborgen; Hoe je ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties zal bevorderen; Op welke manier de overdracht van waarden en normen plaatsvindt.

Veiligheids- en gezondheidsbeleid en RI&E

Om de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang mogelijk te maken, is het essentieel om een beleid op gebied van veiligheid en gezondheid op te stellen. De oudercommissie moet jou hierbij adviseren.

Als ondernemer met personeel in dienst moet je ook een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) opstellen. Dit is een document waarmee je in kaart brengt welke mogelijke risico's er zijn, en hoe je deze verkleint of elimineert.

4. Protocollen opstellen voor je kinderdagverblijf

5. Kinderdagverblijf beginnen: personeel aannemen

Een grote groep kinderen van verschillende leeftijden goed begeleiden kun je meestal niet in je eentje. Ga daarom zo snel mogelijk op zoek naar gekwalificeerde werknemers die jou hierbij kunnen ondersteunen.

Kwaliteitseisen personeel kinderopvang

Goed om te weten: personeel van een kinderdagverblijf moet aan een aantal beroepseisen voldoen (zoals de juiste opleidingen) en beschikken over een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag. Ook moeten ze geregistreerd staan in het Personenregister Kinderopvang (zie stap 3). Je vindt alle kwaliteitseisen voor personeel op een kinderdagverblijf op de website van de Rijksoverheid.

Aantal medewerkers

Sinds 2019 geldt er een minimum aantal medewerkers, dat is gebaseerd op de leeftijd van de kinderen en het aantal kinderen dat doorgaans op de locatie verblijft. Dit wordt ook wel de 'beroepskracht-kindratio' genoemd.

Deze verhouding moet ervoor zorgen dat er genoeg aandacht is voor ieder kind. Wil je een kinderdagverblijf beginnen en weten wat het minimale aantal medewerkers voor jouw kinderopvang is? Maak dan gebruik van de rekentool van de overheid.

6. Zakelijke administratie opzetten

De administratie is niet het favoriete klusje van de meeste ondernemers, maar wel noodzakelijk. Als je een kinderdagverblijf wilt beginnen, wil je daar immers ook geld mee verdienen. Dan is inzicht in wat er binnenkomt en uitgaat noodzakelijk. Er zijn verschillende online boekhoudpakketten die de administratie zo eenvoudig mogelijk houden.

Je kunt je boekhouding uiteraard ook uitbesteden aan een boekhouder of accountant, maar het is altijd handig om wat basiskennis te hebben.

Zakelijke rekening openen

Breng je financiën vanaf het begin goed op orde en open een zakelijke rekening. Met een zakelijke rekening houd je je financiële zaken vanaf het begin van je onderneming privé en zakelijk gescheiden.

Zakelijk bankieren bij de Rabobank heeft veel voordelen voor ondernemers. De zakelijke rekening van deze bank is de eerste zes maanden gratis voor jou als startende ondernemer. Dat betekent dat je geen kosten betaalt voor je zakelijke rekening, betaalpas, internetbankieren en de Rabo App. Als je een rekening courant krediet, investering of lening nodig hebt om te groeien, is het zelfs noodzakelijk dat je een zakelijke rekening hebt.

7. Zakelijke verzekeringen afsluiten

Begin je een kinderdagverblijf, dan horen daar helaas ook risico's bij. Het is verstandig om jouw grootste risico's, zoals op het gebied van aansprakelijkheid, rechtsbijstand of gebouwen, af te dekken met een goede verzekering. Denk bijvoorbeeld aan:

Een illustratie van een persoon die surft op een betaalpas

Zakelijke rekening: 6 voordelen!

Zakelijke rekening nodig of twijfel je nog?