Rabo Duurzame Innovatieprijs 2022

Rabo Duurzame Innovatieprijs 2022

Stel je eens voor... jouw innovatie draagt bij aan de groei van je bedrijf, je werkt aan een maatschappelijk vraagstuk en een duurzame wereld. Je wilt jouw idee in de schijnwerpers zetten en verder ontwikkelen. Maak jouw droom waar en doe mee.

Illustratie van een meisje met een lampje

Zet een stap vooruit

De Rabo Duurzame Innovatieprijs staat voor ondernemers met innovatieve oplossingen die er echt toe doen. Als deelnemer kom je in een wereld terecht van innovatief ondernemerschap. Ideaal voor het uitbreiden van je netwerk. Bovendien ontvangen de winnaars van de vier categorieën € 20.000,= om hun innovatie verder te ontwikkelen. Als klap op de vuurpijl mogen de winnaars deelnemen aan een speciaal accelerator programma van onze partner Yes!Delft.

Wacht niet langer en doe mee!

Illustratie van een dartbord met drie pijlen erin

Stem op jouw favoriete innovatie

Welke finalist heeft volgens het publiek het beste plan? Na de selectie van de finalisten op 17 maart 2022, kan heel Nederland een stem uitbrengen op de slimste of best toepasbare innovatie. De prijs voor de winnaar van deze publieksprijs is een masterclass van de MalieAcademy van VNO-NCW en MKB-Nederland, aangeboden door de Koninklijke Vereniging MKB-Nederland.

Illustratie van een folder met een lampje erop

Waarom meedoen?

Wil jij met jouw innovatie:

Het verschil maken in de maatschappij? De wereld kennis laten maken met haalbare en rendabele innovaties? Verder groeien met je bedrijf en je steentje bijdragen aan maatschappelijke vooruitgang?

Doe dan mee met de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2022!

De categorieën

We reiken de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2022 uit in vier categorieën:

Voedseltransitie

Hoe kunnen we van boer tot bord de impact van voedsel op klimaat, milieu en leefomgeving terugbrengen? En minder verspillen? Kringlooplandbouw, precisieland- en tuinbouw en een gebiedsgerichte aanpak zijn nodig om de transitie naar een duurzame land- en tuinbouw te realiseren. Innovatie door de hele keten heen is essentieel, net als het bouwen aan vraag gestuurde ketens. Heb jij de innovatieve businesscase die antwoord geeft op deze transities? Meld je dan nu aan!

Food transition
How can we reduce the impact of farm to fork on climate, the environment and the living environment? And waste less food? We need circular agriculture, precision agriculture and horticulture and an area-specific approach to realize the transition towards sustainable agriculture and horticulture. Innovation throughout the chain is also essential as is building demand-led chains. If you have an innovative business case that provides answers to these transition challenges, register now!

Vitale gemeenschappen & zorg

Hoe zorgen we nu én in de toekomst voor goede, toegankelijke en betaalbare zorg? Met welke businesscase stimuleer jij preventie en een gezonde leefstijl? Wij zijn op zoek naar innovaties die mensen helpen om samen te werken aan een algemeen belang, zodat iedereen in ons land voor zichzelf en voor elkaar kan zorgen. Wat is jouw bijdrage aan een vitale gemeenschap en zorg?

Vital communities & healthcare
How can we ensure good, accessible and affordable healthcare, now and in the future? And do you have a business case to stimulate prevention and a healthy lifestyle? We’re searching for innovations that help people work together for the common good, so that everyone in our country can take care of themselves and each other. What contribution are you making towards a vital community and healthcare?

Circulair ondernemen

Denk jij ook na over een circulaire economie waarin kringlopen van grondstoffen en nutriënten gesloten worden? Deel je idee! Jouw businesscase kan bijdragen aan de ambitie van innovaties voor een duurzame economie. Een ambitie die vraagt om initiatieven om samen innovatieve ketens te vormen. We zijn benieuwd hoe jij dit doet.

Circular business
Are you also reflecting on how to develop a circular economy that closes the life-cycles for raw materials and nutrients? Share your idea! Your business case could contribute to finding sustainable economy innovations; an ambition that demands collaborative initiatives to create innovative chains. We’re interested in hearing how you’re doing this.

Energietransitie

Heb jij een innovatieve oplossing om vastgoed energiezuinig te maken? Of werk je aan een techniek om fossiele brandstoffen te vervangen door duurzame energiebronnen? In deze categorie zijn wij op zoek naar concepten om energie te besparen, op te slaan, én naar manieren om de energievoorziening decentraal te organiseren. Daarnaast zijn wij op zoek naar innovaties voor duurzaam wonen. Wat is jouw businesscase?

Energy transition
Do you have an innovative solution to improve the energy efficiency of property? Or are you working on a technology to replace fossil fuels with sustainable energy sources? In this category, we’re seeking concepts to save energy, store it, and for ways to decentralize the energy supply. We’re also seeking innovations for sustainable living. What’s your business case?

Tekst 'Het land van duurzame dwarsdenkers' in de vorm van Nederland

Zo doe je mee

Ben je enthousiast geworden? Schrijf je dan nu in!

Tijdens de pitchdag op 17 maart, georganiseerd in samenwerking met Yes!Delft, kiezen de jury's in iedere categorie drie finalisten. De jury's bestaan, naast medewerkers van Rabobank, uit ondernemers, experts van Yes!Delft en MKB-Nederland.

Tijdens de inschrijving vragen we je om de wedstrijdcriteria en selectiecriteria door te nemen en ermee akkoord te gaan. Je vindt deze alvast hieronder.

We reiken de Rabo Duurzame Innovatieprijs deze editie op 19 mei 2022 uit tijdens Floriade 2022.

De winnaars van 2020

duurzaam ondernemen

Rival Foods

De prijs voor de categorie Food & Agri is tijdens de 18e editie van de RDI toegekend aan Rival Foods. Ze maken plantaardige vleesvervangers, op zo’n manier dat na bereiding het mondgevoel hetzelfde is als bij de dierlijke concurrentie. Met vezelachtige structuur en net zo sappig, mogelijk gemaakt door hun eigen Shear Cell-technologie.

duurzaam ondernemen

Rival Foods

duurzaam ondernemen

SusPhos

duurzaam ondernemen

Bilihome

Partners van RDI 2022