Circulairondernemen

Circulair ondernemen

Steeds meer bedrijven besteden bij het ontwerpen van hun producten en in hun bedrijfsvoering aandacht aan het terugwinnen en efficiënt gebruik van grondstoffen en materialen.

Laat je inspireren over circulair ondernemen

Rabobank ziet circulair ondernemen als een van de pijlers van de Nederlandse economie. Circulair ondernemen zorgt voor welvaart en welzijn. En een veerkrachtige en concurrerende economie op de lange termijn. Kortom, een toekomstbestendig economisch systeem, met bedrijven die individueel en als keten gezonde verdienmodellen hebben en daardoor goed financierbaar zijn.

Zoek je inspiratie? Bekijk meer dan 100 video’s met inspirerende klantverhalen.

Rabo Circulair Ondernemen Desk

De overgang naar een circulaire economie betekent een grote omschakeling, van een lineair naar een circulair businessmodel.Hoe start je als ondernemer met circulariteit? Om ondernemers hierbij te ondersteunen hebben we een Circulair Ondernemen Desk. De desk bestaat uit een team van specialisten die je helpen met strategische vraagstukken rondom circulaire businessmodellen. Zij denken mee over de financiering en leggen verbinding met relevante partners. Op deze manier begeleiden we klanten naar bestaande en/of nieuwe oplossingen.

Benieuwd wat we voor jouw circulaire ambities kunnen betekenen? Neem contact op met je accountmanager of stuur een mail naar de Circulair Ondernemen Desk.

infographic circulair ondernemen

Duurzaam investeren met rentekorting

Is je bedrijf toonaangevend in duurzaam ondernemen? Daar zetten we graag iets tegenover: de Rabo Impactlening. Daarmee leen je met rentekorting. Met de Rabo Impactlening geven wij een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact. Speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers in de zorg- en onderwijssector.

growing better world molen

Duurzame innovatie

De Rabo Duurzame Innovatieprijs is een initiatief van Rabobank en stimuleert (startende) ondernemers om van hun innovatie een succes te maken. We bieden toegang tot belangrijke netwerken, je krijgt publiciteit en de prijs vergroot je naamsbekendheid. Met het prijzengeld kun je je innovatie verder ontwikkelen.

Roadmap Circulair Financieren 2030

Rabobank heeft samen met andere financiële instellingen en de Rijksoverheid zitting in de 'Kopgroep Circulair Financieren'. Doel is de meest prangende knelpunten aan te pakken in de opgestelde gezamenlijke actieagenda Roadmap Circulair Financieren 2030. Tijdens de Nationale Conferentie Circulaire Economie is een statement ondertekend door Staatssecretaris Vivianne Heijnen en voorzitter Medy van der Laan van de Nederlandse Vereniging van Banken over afspraken voor de verdere ontwikkeling van een circulaire economie. De samenwerking tussen overheid en banken moet helpen met de omslag van een lineaire naar een circulaire economie.

Een eerste mijlpaal van de Kopgroep is de lancering van de Circular Risk Scorecard. Met deze generieke, publiekelijk beschikbare tool wordt vanuit een ‘circulaire bril’ gekeken naar financiering van circulaire ondernemers waardoor de kansen en risico’s van circulair ondernemen beter kunnen worden ingeschat. Handig voor banken én handig voor ondernemers! Dit geeft inzicht in hoe banken denken waardoor je je als bedrijf beter kunt voorbereiden bij het aanvragen van financiering.

Rabobank

Je duurzame ambities financieren

Jouw duurzame plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager? Dat kan! Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren. Weet je al welke investering je wilt doen? Start dan je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

Start je berekening
phone

Hulp nodig?