Man staat in een kas met tomaten

5x haalbaar recyclen voor bedrijven

Recycling is een belangrijk onderdeel binnen de verduurzaming van je bedrijfsvoering. Door een zuiverdere afvalstroom te creëren, verander je afval in een nieuwe grondstof en draag je bij aan een circulaire economie. We geven 5 concrete tips waarmee je als ondernemer aan de slag kunt.

5 tips voor recyclen

Tip 1: Koop circulair in

In een ideale wereld ben je vanuit je bedrijfsvoering, bij het aanschaffen van een product, al bezig met recycling. Dit wordt ook wel circulair inkopen genoemd. Tommy Keune, Duurzaamheidsexpert bij Rabobank, legt uit: ‘Lang niet alle producten zijn even goed recyclebaar. Door bij de inkoop al rekening te houden met de recyclebaarheid van producten wordt recyclen makkelijker. Neem daarom de mate van duurzaamheid en/of circulariteit mee in je aankoopbeleid.’

Circulaire inkoop omvat onder andere het aanschaffen van producten die gemaakt zijn van recyclebaar materiaal, maar ook het inkopen van producten die onverpakt geleverd worden en zo de hoeveelheid afvalmateriaal verlagen.

Tip 2: Verminder voedselverspilling

Volgens de Monitor Voedselverspilling uit 2022 van Wageningen University and Research verspillen ondernemingen in Nederland jaarlijks ongeveer 2 miljard kilo aan voedsel. De stichting Samen Tegen Voedselverspilling pleit voor betrouwbare inzichten per ketenschakel en (sub)sector om zo een goed beeld te krijgen van de situatie.

Het is aan te raden dat bedrijven die willen verduurzamen stilstaan bij deze verspilling. Er zijn meerdere initiatieven, apps en oplossingen beschikbaar waarmee je verspilling op een laagdrempelige manier kunt verminderen. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook financieel voordelig.

Tip 3: Maak gebruik van subsidies

Er zijn regelmatig subsidies of financieringen beschikbaar die circulaire investeringen interessant maken, zowel van de nationale overheid als van provincies of regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Het loont dus om van tijd tot tijd te controleren of jouw bedrijf gebruik kan maken van bepaalde subsidies of regelingen. In het verleden waren dit bijvoorbeeld subsidies als de Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) en Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI), die ondernemingen ondersteunden bij het opzetten van projecten om hun CO2-uitstoot of energieverbruik te verminderen. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kun je zien welke vormen van financiële ondersteuning er bestaan die circulair ondernemen voor jou interessant maken.

Rabobank

Je duurzame ambities financieren

Jouw duurzame plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager? Dat kan! Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren. Weet je al welke investering je wilt doen? Start dan je berekening en ontdek je financieringsmogelijkheden.

Start je berekening

Meer tips over recyclen

Tip 4: Hergebruik je sloopafval

Is je bedrijf actief in de bouwsector? Zorg dan voor een goede afvalscheiding op de bouw/sloop-plaats en voldoende containers/bakken voor de diverse afvalstromen (puin, hout, metalen, plastics, isolatiemateriaal, dakbedekking etc). Dat bespaart veel geld. Je kunt het afval aanbieden bij of laten ophalen door een recyclingbedrijf.

Keune ziet dat bouw/sloop-afval in toenemende mate grondstof is voor nieuwe bouwmaterialen. “Voor de bouwsector is dit een trend die leidt tot meer circulariteit (grondstoffen in de loop houden).” Dit kan versterkt worden door ‘hubs’ te creëren waar bouw/sloop-afval aangeboden kan worden met als ultieme doel ‘hoogwaardig hergebruik’.

Urban mining, het upcyclen van waardevolle grondstoffen uit stedelijk bouw/sloop-afval, maakt hierin een aanzienlijk verschil. En er is veel potentieel, want de bebouwde omgeving is een grote voorraadschuur van bouwmaterialen.

Tip 5: Werk samen

Recycling wordt een stuk laagdrempeliger en efficiënter als je de handen ineenslaat met anderen. Een goede eerste stap hierin is onderzoeken of er lokaal al bepaalde initiatieven zijn waarbij bedrijven met elkaar samenwerken om bijvoorbeeld de recyclingkosten te delen. Ga daarom in gesprek met je buren op het bedrijventerrein, maar ook met je belangrijkste leveranciers, ketenpartners of branchegenoten. Dit kan tot verrassende samenwerkingen leiden.

“‘Circulair word je nooit alleen. Om een kringloop te sluiten heb je samenwerkingspartners nodig’”

Ook kun je ervoor kiezen om producten die je niet continu gebruikt met anderen te delen, zodat er per saldo minder van gekocht hoeft te worden en er minder grondstoffen nodig zijn. Zo werk je samen niet alleen duurzamer, maar ook zuiniger.

Kansen en uitdagingen

Verduurzamen via recycling kent een aantal uitdagingen. Wetgeving, zoals de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), speelt voor grote bedrijven een belangrijke rol, maar ook kleinere bedrijven kunnen te maken krijgen met een administratieve last waar niet direct een hogere omzet tegenover staat. Ook kan het voor ondernemers lastig zijn om een succesvolle recyclingstrategie op te zetten, omdat daar binnen de organisatie minder draagkracht voor is.

Kansen

Naast deze uitdagingen zijn er vooral kansen als het gaat om recycling. Er zijn in Nederland al verschillende initiatieven gestart om een circulaire economie op gang te brengen. Een goed voorbeeld hiervan is het Versnellingshuis, waar ondernemers aan elkaar verbonden worden en zo kennis kunnen uitwisselen. Daarnaast wordt er vanuit de Europese Unie wetgeving ontwikkeld om de circulaire economie te stimuleren, bijvoorbeeld door de administratieve lasten rondom afval te verminderen.

Ook Rabobank is druk bezig om bedrijven op weg te helpen met circulair ondernemen. Keune: ‘Wij kunnen duurzame, circulaire koplopers belonen met een rentekorting, circulaire assets tegen gunstige voorwaarden financieren, innovatieve start-ups met een lening ondersteunen en ons netwerk gebruiken om partijen aan elkaar te koppelen. Ook hebben we een subsidiedesk die kan adviseren over kansrijke circulaire subsidieregelingen.’