Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI)

De subsidie Versnelde klimaatinvesteringen industrie (VEKI) is voor industriële bedrijven die willen investeren in CO₂-reducerende maatregelen. Deze subsidie is bedoeld voor maatregelen met hoge investeringskosten en een terugverdientijd langer dan 5 jaar.

VEKI in het kort

    Voor investeringen in grote CO₂-besparende maatregelen die zonder subsidie een terugverdientijd hebben van meer dan 5 jaar Voor bedrijven in de industrie, energiedistributie en afvalwaterverwerking Thema’s zijn o.a. energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval Het gaat om investeringen in apparaten, systemen of technieken die klaar zijn voor de markt Minimale subsidiebedrag is € 30.000

VEKI: Voor wie?

De subsidie is bedoeld voor industriële bedrijven en bedrijven die actief zijn in de energiedistributie of afvalwaterverweking. Wil je weten of jouw bedrijf in de juiste sector actief is? Kijk dan of je bedrijf een SBI-code heeft in de categorie C, D of E.

VEKI: Waarvoor krijg je subsidie?

Het gaat in deze regeling om investeringen in apparaten die worden gebruikt in de eigen bedrijfsvoering. Denk aan investeringen in een van onderstaande thema’s:

VEKI: Hoeveel subsidie kun je krijgen?

CO₂ besparen in de industrie gaat meestal gepaard met hoge kosten. Afhankelijk van de investering die je doet, kun je rekenen op een subsidie die 30% tot 70% van je projectkosten vergoedt.

Het subsidiebedrag is voor bedrijven in het MKB minimaal € 30.000 voor grootbedrijven minimaal € 125.000.

VEKI: De voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden om voor de VEKI in aanmerking te komen:

    Het gaat om investeringen in apparaten, systemen en technieken die zonder subsidie niet binnen 5 jaar zijn terugverdiend. Je bent met je bedrijf actief in de sector industrie. Het gaat om investeringen in energie-efficiëntie, recycling en hergebruik van afval, lokale infrastructuur of overige CO2-reducerende maatregelen Het project is nog niet gestart Je hebt de financiering voor het overige deel inmiddels rond. Deze eigen bijdrage wordt getoetst.

Investeringen in mobiel bouwmaterieel (o.a. bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen) zijn uitgesloten van subsidie. Deze projecten vallen onder de reikwijdte van de Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel.

VEKI: Aanvragen

Meer weten over het aanvragen? Check de pagina van de RVO. Beoordeling gaat op volgorde van binnenkomst.

Bedenk wel dat het aanvragen van deze subsidie tijd kost. Je kunt vooraf en zonder verplichting advies inwinnen over je idee. Daarvoor is er het projectideeformulier.

Lamp

Aan de slag met duurzaam ondernemen

Aan de slag gaan met duurzaam ondernemen kan dus op veel manieren, ook in kleine stappen. Welke stap je ook neemt, wij denken graag met je mee over de financiering. Ook als je plannen nog niet helemaal concreet zijn.

phone

Hulp nodig?