Ondernemer in magazijn op tablet

Zo bereken je de solvabiliteit van jouw bedrijf

Kun jij aan je langetermijnverplichtingen voldoen? En in hoeverre moet je daarvoor nieuwe schulden aangaan? Dit achterhaal je door je solvabiliteit te bepalen. Hoe je dat doet leggen we uit in dit artikel.

Naast omzet en winst zijn er nog een paar kengetallen die je helpen bepalen hoe gezond jouw onderneming is. In dit artikel leggen we uit waarom je ook moet kijken naar je solvabiliteit. En we leggen uit hoe je bepaalt of je solvabiliteit te hoog of te laag is.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit gaat over je langetermijnverplichtingen. Het vertelt je in hoeverre jouw bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen en of je in staat bent om alle schulden terug te betalen. Solvabiliteit is een belangrijke ratio voor als je krediet nodig hebt. Hoge schulden zijn voor de bank immers een extra risico.

Hoe kun je de solvabiliteit van je bedrijf uitrekenen?

Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen.

Je vindt deze informatie op je balans.

Eigen vermogen is dat wat je aan reserves hebt opgebouwd, eventuele aandelen en het resultaat van het lopende jaar tot nu toe. Het totale vermogen is de optelsom van je passiva. Dit zijn de schulden van een bedrijf, het is in feite al het geld dat in de onderneming is geïnvesteerd.

Hoe kan dat er in de praktijk uitzien? Een voorbeeld:

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal€ 30.000
Reserves€ 8.000
Resultaat lopende jaar€ 35.000
Lang vreemd vermogen
Hypothecaire lening€ 90.000
Kort vreemd vermogen
Crediteuren€ 25.000
Lening bank€ 5.000
Totaal passiva€ 208.000

De solvabiliteitsratio ziet er in het geval van bovenstaand voorbeeld als volgt uit: € 73.000 / € 208.000 X 100% = 37,5%.

Dit voorbeeldbedrijf is dus prima in staat om aan z'n betalingsverplichtingen te voldoen. Over het algemeen wordt 25% namelijk als de ondergrens beschouwd, al verschilt dat wel per branche. Als je bedrijf lager scoort, is het raadzaam om met je financieel adviseur in gesprek te gaan.

download e-book

Gratis e-book met praktische tips

Het e-book ‘Grip op je bedrijf’ helpt je grip te krijgen op de financiën van je onderneming. Zo lees je onder meer:

Hoe je je werkkapitaal verbetertHoe je voor extra financiele ruimte zorgtHoe andere ondernemers omgaan met de coronacrisis