Ondernemer in magazijn op tablet

Solvabiliteit

Solvabiliteit is een manier om de financiele gezondheid van je onderneming te bepalen. Maar wat is solvabiliteit en hoe bereken je de solvabiliteitsratio? Dit leggen we verder uit in dit artikel.

Naast omzet en winst zijn er nog een paar kengetallen die je helpen bepalen hoe gezond jouw onderneming is. In dit artikel leggen we uit waarom je ook moet kijken naar je solvabiliteit. En we leggen uit hoe je bepaalt of je solvabiliteit te hoog of te laag is.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit of solvabiliteitsratio is de verhouding tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. Solvabiliteit gaat over je langetermijnverplichtingen. Het vertelt je in hoeverre jouw bedrijf afhankelijk is van vreemd vermogen en of je in staat bent om alle schulden terug te betalen. Solvabiliteit is een belangrijke ratio voor als je krediet nodig hebt.

Solvabiliteit berekenen: Hoe

Het solvabiliteitsratio bereken je met behulp van onderstaande formule:

Solvabiliteit = eigen vermogen / totale vermogen.

Het eigen vermogen komt tot stand uit het veschil tussen bezittingen (activa) en de schulden (passiva) Het totale vermogen is de optelsom van je passiva. Dit zijn de schulden van een bedrijf, het is in feite al het geld dat in de onderneming is geïnvesteerd. Alle benodigde informatie die je nodig hebt om je solvabiliteitsratio te berekenen vind je op de balans van je onderneming.

Rekenvoorbeeld solvabiliteit

Eigen vermogen
Aandelenkapitaal € 30.000
Reserves € 8.000
Resultaat lopende jaar € 35.000
Lang vreemd vermogen
Hypothecaire lening € 90.000
Kort vreemd vermogen
Crediteuren € 25.000
Lening bank € 5.000
Totaal passiva € 208.000

De solvabiliteitsratio ziet er in het geval van bovenstaand voorbeeld als volgt uit: € 73.000 / € 208.000 X 100% = 37,5%.

Wat is een goede solvabiliteit?

Dit voorbeeldbedrijf is dus prima in staat om aan z'n betalingsverplichtingen te voldoen. Over het algemeen wordt 25% namelijk als de ondergrens beschouwd, al verschilt dat wel per branche. Als je bedrijf lager scoort, is het raadzaam om met je financieel adviseur in gesprek te gaan.

download e-book

Gratis e-book met praktische tips

Het e-book ‘Grip op je bedrijf’ helpt je grip te krijgen op de financiën van je onderneming. Zo lees je onder meer:

Hoe je je werkkapitaal verbetertHoe je voor extra financiele ruimte zorgtHoe andere ondernemers omgaan met de coronacrisis