Ondernemer achter de laptop thuis

Liquiditeit: Wat zegt het over je bedrijf?

Met behulp van je liquiditeit bepaal je of je aan je kortlopende betaalverplichtingen kunt voldoen. Maar wat is liquiditeit en hoe bereken ik de liquiditeitsratio? Dit leggen we verder uit in dit artikel.

Wat is liquiditeit?

Met liquiditeit kun je bepalen of je kunt voldoen aan je kortlopende betaalverplichtingen als onderneming. Liquiditeit is een financiële graadmeter die je scherp moet blijven monitoren. Dat kengetal vertelt in hoeverre je in staat bent om aan je kortlopende betaalverplichtingen te voldoen. Het gaat hierbij om 2 aspecten:

    Openstaande facturen Schulden die binnen 1 jaar moeten zijn terugbetaald

Je bedrijf is liquide als dit voor jou geen probleem is. Lukt dit niet, dan ben je - wat wordt genoemd - illiquide. Je hebt in dat geval extra cash nodig om het voortbestaan van je onderneming te kunnen garanderen.

Een liquiditeitsprognose

Met een liquiditeitsbegroting ook wel cashflow forecast genoemd, maak je een inschatting van de verwachtte inkomsten en uitgaven voor de komende periode. Het voordeel van zo'n liquiditeitsprognose is dat je kunt zien of je onderneming nu financieel in control is maar ook over 6 maanden en over een jaar. Wil je weten hoe je zo n prognose opstelt? Hier vind je enkele tips voor het opstellen van een liquiditeitsbegroting.

Liquiditeit berekenen: Hoe doe je dat?

De liquiditeit van je bedrijf kun je met behulp van de current ratio of de quick ratio berekenen. Onderstaand vind je een naderende toelichting van beide kengetallen.

A. Current ratio

De current ratio is een financieel kengetal waarmee je de liquiditeit van je onderneming inzichtelijk maakt. Deze ratio geeft de mate waarin het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa betaald kunnen worden.

Zo reken je dit uit: vlottende activa / kort vreemd vermogen.

    Vlottende activa zijn je voorraden, debiteuren en geld op de bank en in kas. Kort vreemd vermogen zijn openstaande facturen, te betalen belastingen en schulden die je binnen 1 jaar moet terugbetalen.

Met een current ratio van minimaal 1,5 wordt je bedrijf over het algemeen beschouwd als financieel gezond. De vlottende activa zijn dan 1,5 keer groter zijn dan de kortlopende schulden.


B. Quick ratio

De quick ratio is ook een financieel kengetal. Dit is een andere manier om de liquiditeit van je onderneming in kaart te brengen.

Zo reken je dit uit: vlottende activa - voorraden / kort vreemd vermogen

Deze rekenmethode is vooral geschikt voor bedrijven met veel voorraad en een relatief lage omloopsnelheid. De omloopsnelheid geeft aan hoe lang je voorraden in het magazijn blijven liggen. De quick ratio-formule laat de voorraden buiten beschouwing en dat geeft voor dit soort bedrijven een eerlijker beeld over de liquiditeit.

Een quick ratio boven de 1 wordt over het algemeen beschouwd als veilig. Dit betekent namelijk dat je als ondernemer je kortlopende schulden kunt voldoen met de liquide middelen. Je bent hiervoor niet afhankelijk van je voorraden.

Drukte voor een koekjeswinkel

Verrassend snel een passend voorstel

Ontvang in 30 seconden een indicatie van je rente en maandbedrag. Bijvoorbeeld om een grotere voorraad aan te leggen of je bedrijfspand te verduurzamen. Start daarna je aanvraag en ontvang in 15 minuten een passend voorstel.

Stapeltje munten met euroteken

Hoe financieel gezond is jouw bedrijf?

Naast liquiditeit, omzet en winst zijn er nog een paar kengetallen waarmee je de financiële gezondheid van je bedrijf kan checken. Denk aan rentabiliteit, solvabiliteit en werkkapitaal. Dat klinkt misschien ingewikkeld maar wij helpen je op weg.

phone

Hulp nodig?