Zo maak je toekomstscenario’s voor jouw bedrijf

Zo maak je toekomstscenario’s voor jouw bedrijf

Je gaat investeren in je bedrijf. Maar hoe weet je nou wat die investering gaat doen met je omzet, winst en kosten? Probeer eens een tipje van de sluier te lichten door scenario’s voor jezelf uit te werken. Financieel expert Frans van Laar vertelt je meer.

Frans van Laar

De toekomst van jouw bedrijf

“Je kunt als ondernemer helaas niet de toekomst voorspellen. Maar je kunt wel proberen de toekomst zo goed mogelijk in kaart te brengen door het uitwerken van verschillende mogelijke toekomstscenario’s. Zo weet je welke voorzorgsmaatregelen jij moet nemen om optimaal in te spelen op kansen en risico’s, wat er ook gebeurt!”

- Frans van Laar

Zo start je in vier stappen met scenariodenken

Analyseer je huidige situatie

Start met het analyseren van de huidige situatie van je bedrijf en de markt. Breng in kaart hoe jouw bedrijf er financieel voor staat: hoe is het gesteld met je winstgevendheid, je solvabiliteit en je liquiditeit? Breng ook in kaart hoe de markt eruit ziet: welke technologieën worden bijvoorbeeld gebruikt binnen jouw sector? En hoe verhoudt jouw bedrijf zich tot concurrenten in de markt?

Ontwikkel je basisscenario

Werk eerst een ‘logisch’ toekomstbeeld uit als basisscenario. Gebruik hiervoor de huidige situatie en de verwachtingen over hoe de markt zich gaat ontwikkelen. Deze verwachtingen kun je bijvoorbeeld terugvinden bij RaboResearch. Neem ook de veranderende kosten en de stijgende of dalende winst die je na de investering verwacht mee.

Werk alternatieve scenario’s uit

Nu is het tijd om goed na te gaan denken! Werk op basis van onzekere variabelen in je geschetste toekomstbeeld alternatieve scenario’s uit. Denk bijvoorbeeld aan marktgroei, nieuwe technologieën of nieuwe regelgeving vanuit de overheid.

Werk de impact van elk scenario uit

Definieer de kans op elk scenario en werk de impact van de scenario’s op jouw bedrijf uit. Want wat betekent het voor je resultatenrekening wanneer je omzet daalt? En kan jij dan nog wel de lasten van je investering betalen?

Voorbeeldscenario investeringen

Scenario’s in de praktijk: een voorbeeld

Een innovatieve verduurzamingsaannemer besluit volledig in te gaan zetten op warmtepompen. Hij moet hiervoor investeren in:

personeelstrainingenhet opbouwen van de voorraad apparatuur en onderdelende aanschaf van installatiemateriaal (zoals boren)marketing

De totale investering is €300.000.

In het scenario-overzicht zijn vijf scenario’s uitgewerkt: een basisscenario, een zeer positief scenario, een redelijk positief scenario, een redelijk negatief scenario en een zeer negatief scenario.