Groeistrategie bepalen

Bepaal in 3 stappen de groeistrategie van je bedrijf

Groeien in tijden van crisis, dat is moeilijk. Mogelijk ben je actief in een branche die het zwaar heeft en heb je als ondernemer heel andere zorgen. Maar groeien hoeft niet perse te gaan om omvang en omzet. Het kan bijvoorbeeld ook door je product te verbeteren of je dienstverlening aan te passen.

Grafiek

Waarom een groeistrategie?

Groeien zonder strategie kan een risico zijn. Je doet investeringen, breidt de voorraden uit en neemt nieuwe medewerkers aan. Als een klant vervolgens veel te laat betaalt, dan kun je in de knel komen met je cashflow. De groei van je bedrijf heb je grotendeels zelf in de hand. Bedrijven die op geen enkele manier groei nastreven, komen vaak op een moment waarop ze niet meer bestand blijken tegen de concurrentie.

Kies voor een groeistrategie waarmee je bedrijf op de juiste snelheid kan groeien, zonder al te grote risico's. Onderstaande 3 stappen helpen je daarbij.

Maarten en Chiel over het maken van lange en korte termijnplannen

Kennismakers

Stap 1: Hoe sta je er nu voor?

Voor je écht gaat nadenken over groeien, is het verstandig om eerst duidelijk te krijgen hoe je er financieel voor staat. Dat zegt namelijk iets over je mogelijkheden om te groeien. Er zijn diverse kengetallen die de financiële positie van je onderneming weergeven. We behandelen er 3.

 1. Liquiditeit
  In hoeverre ben je in staat om aan alle kortlopende betalingsverplichtingen te voldoen? Over het algemeen geldt dat je vlottende activa (cash, voorraden en debiteuren) minimaal 1,5 keer zo groot moet zijn dan de schulden die je op korte termijn moet aflossen.
  Zo check je of je liquiditeit op orde is
 2. Werkkapitaal
  Dit is een indicatie van jouw financiële behoefte als ondernemer op korte termijn. Het is het geld waarmee je de dagelijkse operatie draaiende houdt.
  Zo bepaal je het werkkapitaal van je bedrijf
 3. Solvabiliteit
  Dit kengetal zegt iets over de manier waarop je bedrijf is gefinancierd. Het is het percentage aan financiële middelen dat je zelf in je bedrijf hebt gestopt ten opzichte van de totale financiering. Met een solvabiliteitratio van minimaal 25% word je gezien als financieel gezond bedrijf.
  Zo weet je of je solvabiliteit te hoog of te laag is
calculator

Stap 2: Bereken je marktpotentieel

Kies je voor groei in een bestaande markt of mik je op een nieuwe markt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, zijn twee aspecten van belang: wat is je huidige marktaandeel en hoeveel rek zit hierin nog voor jouw bedrijf? Pas de volgende stappen toe:

 1. Analyseer je klanten
  Deel je opdrachtgevers op in klantsegmenten. Waar ben je al goed vertegenwoordigd? Kijk hierbij naar omzet, branches, omvang en regio's. Stel vervolgens vast wat je gemiddelde omzet is per klantsegment.
 2. Zet je prestaties af tegen de markt
  Tel het aantal klanten op dat je hebt in het klantsegment en zoek op openbare bronnen zoals KVK.nl hoeveel van dit soort bedrijven er nog meer in de markt zijn. Zo bereken je je marktaandeel.
 3. Stel de juiste groeimarkten vast
  Identificeer nu de klantsegmenten waar ruimte is voor groei. Daar waar je al goed vertegenwoordigd bent en daar waar nog veel rek in de markt zit.

Stap 3: Kies de juiste groeistrategie

Je weet nu hoe je bedrijf ervoor staat en in welk deel van de markt de meeste groeipotentie schuilt. Kies nu voor een groeistrategie. Een bekende methode is de Groeimatrix van Ansoff, die stelt dat er vier manieren zijn om te groeien.

 1. Marktpenetratie
  Zie je nog veel potentie voor jouw product bij bestaande klanten? Kies dan voor marktpenetratie. De pijlen zijn dan gericht op het vergroten van marktaandeel.
 2. Productontwikkeling
  Je stelt vast dat jouw product kan worden verbeterd. Ontwikkel in dat geval nieuwe features en aanvullende diensten voor je bestaande klantenkring.
 3. Marktontwikkeling
  De markt waarin je actief bent blijkt verzadigd. Deze groeistrategie gaat ervan uit dat je een nieuwe doelgroep aanboort, wat wel betekent dat je diverse aspecten moet heroverwegen. Denk bijvoorbeeld aan prijs en distributie.
 4. Diversificatie
  Hierbij kies je voor groei met een nieuw product voor een nieuwe markt. Dit betekent verhoudingsgewijs wel de hoogste investering en is tijdintensief.
phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer