Ondernemer is trots op zijn bedrijf

Drie ándere zekerheden dan privé meetekenen

Financiering nodig om te investeren in je bedrijf? Je kunt hiervoor aankloppen bij de bank. Die zal je vragen welke financiële zekerheden je kunt inbrengen. Logisch, want de bank wil het geld dat je leent wel een keer terugkrijgen. Veel ondernemers tekenen privé mee bij een financieringsaanvraag. Onafhankelijk financieel expert Willem Godschalk legt uit wat dat voor jou als ondernemer betekent én laat zien dat er meer opties zijn.

Willem Godschalk

Willem Godschalk, onafhankelijk financieel expert

Willem kent de ins en outs als het gaat om zakelijk investeren en financiering aanvragen. Hij heeft veel ondernemers geholpen om hun financieringsaanvraag rond te krijgen.

Zekerheid voor de bank, zekerheid voor jezelf

“Een zekerheid is eigenlijk een onderpand in de vorm van geld, goederen of rechten. Banken vragen hierom, zodat ze er zeker van zijn dat ze geld terugkrijgen. De zekerheden die je hebt ingebracht bij de aanvraag van je zakelijke financiering kunnen worden opgeëist op het moment dat je niet aan je betalingsverplichting kunt voldoen. Natuurlijk kijkt de bank wel eerst of er andere oplossingen zijn. Over het algemeen geldt: hoe meer zekerheden je kunt inbrengen, hoe groter de kans dat je de financiering krijgt.”

Bijna de helft tekent privé mee

“45% van de MKB-ondernemers brengt zijn privé onroerend goed – dus zijn eigen woning - in als financiële zekerheid. En 39% staat met zijn privé-vermogen garant voor de financiering. Dat blijkt uit onderzoek van Kamer van Koophandel*. In beide gevallen tekent de ondernemer dus privé mee bij een financieringsaanvraag. Je bent dan persoonlijk aansprakelijk. Dat kan uiteindelijk betekenen dat je je eigen vermogen kwijtraakt of je woning moet verkopen. Wat maar weinig ondernemers weten is dat je ook andere zekerheden kunt inbrengen bij het aanvragen van een zakelijke financiering.”

Maak kennis met 3 ándere zekerheden

1. Zakelijk onroerend goed

Je kunt de waarde van je bedrijfspand of -grond inbrengen als zekerheid. De bank krijgt dan een hypothecaire inschrijving op jouw onroerend goed en verkoopt als dat nodig is je pand of grond om je financiering af te lossen.

35% van de mkb-ondernemers brengt hypotheekrecht in als zekerheid*

2. Pandrecht op inventaris, voorraad of debiteuren

Je kunt er ook voor kiezen om je inventaris, voorraad of debiteuren te verpanden. Je tekent dan een verklaring waarmee je de bank het recht geeft betalingen van jouw debiteuren te innen of jouw voorraad te verkopen wanneer het je niet meer lukt om aan je betalingsverplichtingen te voldoen. De bank kan dan je courante en betaalde voorraad of kortlopende debiteurvorderingen overnemen en zo je financiering aflossen als jou dat zelf niet meer lukt.

33% van de mkb-ondernemers brengt pandrecht in als zekerheid*

3. Borgstelling door derden

Je kunt ook een borgstelling door derden inbrengen als financiële zekerheid. Een derde partij staat dan garant voor jouw financiering. Dat kunnen personen zijn uit je netwerk of rechtspersonen (andere bedrijven). Ook de overheid kan garant staan.

15% van de mkb-ondernemers brengt een borgstelling door derden in als zekerheid*

Klaar voor de start. Je bedrijf is geregistreerd bij de KvK

3 x doen of niet doen

Denk aan bestaande financiers

Bij het inbrengen van zekerheden heb je niet alleen te maken met de nieuwe financier, maar ook met eventuele bestaande financiers. Alle partijen moeten het eens zijn over de zekerheidsrechten. Vergeet dus niet om je bestaande financiers in te lichten. Zij moeten bestaande zekerheden vrijgeven, bijvoorbeeld als er een nieuwe hypotheekakte komt.

Bedrijfshypotheek als onderpand? Kies de juiste notaris en taxateur!

Breng je de hypotheek van je bedrijfspand in als zekerheid, dan heb je een notaris nodig voor het opstellen en passeren van de akte én een taxateur voor het inschatten van de waarde van een pand. Let er op dat de notaris aan de gestelde eisen voldoet. Vaak eist een bank dat de notaris minimaal verzekerd is voor de hoogte van de inschrijving (exclusief rente en kosten). Een goede notaris informeert je trouwens ook over de stappen die je moet zetten. Ook de taxateur moet erkend zijn. Vraag voordat je je pand laat taxeren dus altijd een lijst op bij de bank met erkende taxateurs in jouw regio. Anders kan het zijn dat de bank de taxatiewaarde niet accepteert.

Let op voor een verpandingsverbod en eigendomsvoorbehoud van je voorraad

De waarde van de verpanding kan flink tegenvallen door ofwel eigendomsvoorbehoud, of door een verpandingsverbod. Voorraad wordt vrijwel altijd geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De geleverde voorraad wordt pas eigendom van de onderneming als de geleverde voorraad volledig is betaald. Een verpandingsverbod kan worden opgenomen in een overeenkomst met je debiteuren. Dit betekent dat je de inkomsten uit die overeenkomst niet als pand kan inbrengen.

Verder met de groei van je bedrijf

Ben jij klaar om een financiering aan te vragen? Lees meer over onze financieringsoplossingen. En ben je nog niet helemaal zeker of je een financiering gaat aanvragen? Vrijblijvend sparren met een adviseur over welke zekerheden jij het beste in kunt brengen is ook mogelijk.

phone

Hulp nodig?