Gedigitaliseerd magazijn met personeel

Bedrijven die digitaliseren zien omzet vaker groeien

Uit onderzoek is gebleken dat bedrijven die zwaar inzetten op digitalisering een grotere kans maken op omzetgroei. Toch zegt slechts veertig procent van de Nederlandse bedrijven nadrukkelijk te kiezen voor digitalisering van hun bedrijfsvoering. Al verschilt dit wel per sector. Zet jij voldoende in op digitalisering? Ontdek wat het je op kan leveren.

Waarom inzetten op digitalisering?

Verschillende economen en experts binnen Rabobank deden onderzoek bij meer dan 1.500 Nederlandse bedrijven. De rode draad wees uit dat digitalisering helpt bij de invulling van klantbehoeften. Vooraf is het lastig te bepalen of digitalisering altijd het gewilde rendement geeft. De kosten lopen meestal vooruit op de opbrengsten. Toch bleek dat bedrijven die de afgelopen jaren bewust en nadrukkelijk hebben ingezet op digitalisering meer in omzet zijn gegroeid dan bedrijven die dat niet hebben gedaan.

Digitalisering: voor alle sectoren?

Hoe zwaar bedrijven inzetten op digitalisering verschilt erg per sector. Zo loopt de informatie- en communicatiesector voorop, 65% van de bedrijven geeft aan hier flink in te investeren. Terwijl de bouw en horeca er met 25% veel minder mee bezig lijkt te zijn. Naast sector lijkt ook de grootte van je bedrijf bepalend. Met name grotere bedrijven zetten in op digitalisering. Vaak omdat zij beschikken over meer middelen en mensen of benodigde kennis in huis hebben.

Digitalisering: effecten op je personeel

Het personeelbestand van digitaliserende bedrijven verschilt van dat van andere bedrijven, zo blijkt uit het onderzoek. Het percentage werknemers met een hogeschool- of universiteitsachtergrond is aanzienlijk hoger binnen bedrijven die nadrukkelijk streven naar digitalisering. Ook geven deze bedrijven hun werknemers meer tijd voor training en opleiding. Dit lijkt een vicueuze cirkel want gebrek aan (kundig) personeel wordt juist als barriére gezien om te investeren in digitalisering. In dat licht is het begrijpelijk dat bedrijven die wel aan de slag gaan met digitalisering hun werknemers meer trainingsuren bieden om de innovatie in stand te houden.

Digitalisering helpt bij een toekomstbestendig businessmodel

Digitalisering biedt bedrijven veel mogelijkheden om hun verdienmodel toekomstbestendig te maken. Input van binnen en buiten je organisatie kunnen sneller worden verwerkt en zorgen dat je efficiënter kan omgaan met bijvoorbeeld arbeid, machines of grondstoffen. Goede managementpraktijken zijn daarbij onmisbaar. Uit het onderzoek bleek dan ook dat bedrijven die de afgelopen drie jaar omzetgroei hebben geboekt, over een hoger niveau van managementpraktijken beschikken dan bedrijven die in omzet stabiel zijn gebleven of hun omzet achteruit hebben zien gaan. Dat is wellicht niet heel verrassend. Elke onderneming is natuurlijk gebaat bij goed management. Toch kan digitalisering daarbovenop een efficiënt instrument zijn om je organisatie inclusief de relatie met je klanten naar een hoger niveau te tillen.

Sparren over de toekomst van je bedrijf?

Je kunt op veel verschillende manieren je bedrijf verduurzamen, ook in kleine stappen. Welke stap je ook neemt, wij denken graag kosteloos en vrijblijvend met je mee over de haalbaarheid en je financiering. Ook als je plannen nog niet helemaal concreet zijn.

    indicatie van de haalbaarheid van je plan tips bij het opstellen van je investeringsbegroting inzicht in verschillende financieringsvormen
phone

Hulp nodig?