Innovatief bedrijf

Dit heb je nodig om een innovatief bedrijf te worden

Heeft jouw bedrijf het in zich om de volgende stap te zetten? De PDMA - branchevereniging voor innovatieprofessionals - heeft 6 voorwaarden geformuleerd om succesvol te kunnen vernieuwen. Samen vormen ze de Innovation Management Standard.

1. Effectief leiderschap

Of je nu vijf, vijftig of vijfhonderd medewerkers in dienst hebt, cruciaal in het innovatieproces ben jij als ondernemer of directeur zelf. Wanneer je openlijk twijfelt aan het nut van zo'n volgende stap, dan kun je maar beter meteen de stekker uit het project trekken. "Als aanvoerder van jouw bedrijf moet je het goede voorbeeld geven en ook echt uitstralen dat je wilt vernieuwen. Doe je dat niet, dan zijn de meeste initiatieven tot mislukken gedoemd", aldus Rogier van Duin, secretaris van de PDMA in Nederland.

The bottleneck is always on top of the bottle, is een gevleugelde uitspraak van bedrijfsadviseurs. Dat geldt in ieder geval ook voor innovatie. "Zet de koers uit, schep de juiste kaders en geef medewerkers de ruimte om zich daarbinnen vrij te bewegen. Dat betekent loslaten en faciliteren, in plaats van micro-managen."

Tip

Jim Collins schrijft in zijn beroemde boek ‘Good to Great’ dat de meest succesvolle en innovatieve bedrijven worden geleid door bescheiden ondernemers. Zet je ego dus liever opzij.

Gieter

2. Een open cultuur

De juiste bedrijfscultuur is nodig om innovaties te laten slagen, stelt de PDMA. "Dit is de zachte kant van innovatie, waar gelukkig steeds meer aandacht voor komt. Vernieuwen betekent veranderen en dat lukt alleen in een open en flexibele bedrijfscultuur, waar medewerkers het gevoel hebben dat ze bepaalde risico's mogen nemen en fouten niet onmiddellijk worden afgestraft", aldus Van Duin. "Met name in veel kleine bedrijven is dit een lastig aspect. Daar zie je vaak dat elke medewerker nodig is om het reguliere bedrijfsproces draaiende te houden."

Tip

Kijk eens kritisch naar je eigen bedrijfscultuur. Zitten medewerkers in een strak keurslijf van procedures en klinkt op de werkvloer regelmatig 'zo doen we het hier altijd'? Dan hebben vernieuwingen weinig kans van slagen.

3. Ingebouwde processen

In de praktijk is maar één op de zeven innovatieprojecten echt succesvol. Nu moet je je hierdoor zeker niet laten afschrikken, maar wees je er in ieder geval wel van bewust. Juist daarom is het zo belangrijk om de juiste processen in te bouwen, stelt Van Duin.

“In de praktijk is maar één op de zeven innovatieprojecten echt succesvol.”

"Bij een productontwikkelproces ga je van idee naar commercialisatie. Bouw in dit proces een aantal beslismomenten, zodat je projecten op het juiste moment kunt beëindigen. Dat is kostentechnisch veel slimmer dan ermee te wachten tot de lancering."

4. Meten en monitoren

Dit is vooral voor bedrijven die al iets verder zijn in hun ontwikkeling. Werkt je aan meerdere innovaties tegelijk? Zorg dan voor een uitgebalanceerde mix van projecten. Korte termijn versus lange termijn en risicovol versus risico-arm.

"We noemen dit portfoliomanagement. Je hebt goede dashboards nodig waarmee je het proces volgt en bepaalt of je nog wel op de juiste manier bezig bent", zegt Van Duin. "In zo'n dashboard houd je de doorlooptijd van het project bij. Ook zie je zo in één oogopslag de return on investment en het break-even moment."

Puzzel

5. Voldoende middelen

Wil je echt succesvol innoveren, dan kun je niet zonder tijd, geld en een plan. Alleen dan heeft jouw beoogde vernieuwing kans van slagen. "Voor wat betreft de financiële middelen, moet je niet te strak willen begroten. De meeste innovatieprojecten duren namelijk langer dan gepland", aldus Van Duin.

Het is dus slimmer om meer mensen in te zetten en op tijd je dienst of product te lanceren, dan binnen het budget te blijven, de deadlines te overschrijden en zo concurrenten een comfortabel marktaandeel te zien opbouwen. "Je hebt een goed opgeleid team nodig, dat kan samenwerken en over de juiste competenties beschikt. Verreweg de meeste innovaties zijn namelijk het gevolg van partnerships, bijvoorbeeld met universiteiten of andere kennisbedrijven. Je doet er als bedrijf daarom slim aan om te investeren in netwerken en co-creatie", zegt Van Duin.

6. Continu verbeteren

Een snel lerende organisatiestructuur als basis voor innovatiesucces. Volgens de zesde pijler van het Innovation Management Standard moet je je bedrijf zo flexibel mogelijk inrichten. "Zo leren medewerkers van gemaakte fouten en kunnen ze snel aan de knoppen draaien om het proces een zetje in de juiste richting te geven. Dan krijg je de gewenste cultuur waarin continue verbeteringen plaatsvinden", aldus Van Duin.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Rogier van Duin.

Rogier van Duin

Rogier van Duin is secretaris van de Nederlandse PDMA. Deze vereniging voor innovatieprofessionals is wereldwijd actief en telt ongeveer 3000 leden. Daarnaast heeft hij een eigen bedrijf waarmee hij innovatieprocessen begeleidt.

phone

Hulp nodig?