Het DNA van de innovator

Het DNA van de innovator

Willen innoveren is iets anders dan kunnen innoveren. Ontdek in dit artikel welke eigenschappen je nodig hebt om je bedrijf écht vooruit te brengen, met innovaties die het verschil maken.

1. Denken in oplossingen

Een eigenschap die je bij veel innovatieve ondernemers terugziet, is de manier waarop ze problemen te lijf gaan. Ze denken daarbij niet in onmogelijkheden, maar zoeken altijd in de richting van een mogelijke oplossing. "Doet zich ergens een probleem voor, dan blijven ze daar niet in hangen, maar gaat het hoofd van echte innovators meteen aan het werk", vertelt Niels Snoep, Innovatiemanager van Rabobank.

Innovatiescan

2. Nieuwsgierig zijn

Echte innovators zijn continu bezig met het in twijfel trekken van de status quo. We doen het zo, omdat we het al jaren zo doen, is een antwoord waar ze geen genoegen mee nemen. "Het is de nieuwsgierigheid naar nieuwe dingen die ze drijft", aldus Snoep. "Ze stellen zich daarom steeds de vraag: als we dit op een andere manier doen, zou dat dan kunnen lukken? Dat kan bijvoorbeeld gaan over een dienst, een productiemethode of businessmodel."

Bekend voorbeeld is de manier waarop Michael Dell op het idee voor zijn bedrijf kwam. Hij vroeg zich af waarom pc's een paar duizend euro moesten kosten. Dell haalde wat computers uit elkaar en ontdekte dat er voor niet meer dan 600 dollar aan onderdelen in zaten. Met een nieuw, innovatief businessmodel bouwde hij vervolgens een wereldmerk.

3. Wendbaar zijn

Innovatieve ondernemers zijn wendbaar. Ze durven van koers te veranderen en blijven niet te lang hangen in teleurstellingen. "Als je gaat innoveren, weet je één ding zeker: het gaat nooit zoals je van tevoren denkt dat het gaat. Daarom heb je veerkracht nodig. Tijdens zo'n proces gaan er geheid dingen mis en dan is het zaak dat je opkrabbelt en weer verder gaat. Ook als dat betekent dat je van je oorspronkelijke plan moet afstappen."

Vergeet niet je btw apart te zetten

Aangeboren of te leren?

Nieuwsgierigheid, oplossingsgerichtheid en wendbaarheid. Het zijn eigenschappen die een beetje in je moeten zitten. Toch kun je innovatief gedrag wel degelijk aanleren, stelt Niels Snoep. "Er zijn tegenwoordig een paar innovatie-opleidingen in ons land. Daar leer je om op een methodische wijze aan de slag te gaan met vernieuwen en structureel te experimenteren. Deze aspecten zijn voor het slagen van innovaties belangrijker dan creativiteit."

4. Willen experimenteren

'Ik heb niet gefaald, ik heb alleen maar 10.000 manieren ontdekt die niet werken.' Deze uitspraak van de wereldberoemde uitvinder Thomas Edison schetst een eigenschap die veel innovatieve mensen in hun rugzak hebben zitten: ze durven te experimenteren.

Snoep: "Het bedenken van een idee is niet zo moeilijk. Wat innovators onderscheidt van andere mensen is dat ze met dat idee gaan experimenteren. Ze werken het uit, maken een prototype en laten dat aan klanten zien. Met de feedback die ze ontvangen maken ze hun idee steeds een beetje beter."

5. Gevoel hebben voor netwerken

Innovaties zijn zelden toe te schrijven aan de prestaties van één mens. Dat begint al bij het idee zelf. Die ontstaat vaak doordat innovators over de schutting durven te kijken, om te zien hoe het er in andere bedrijven en bedrijfstakken aan toegaat. Ze besteden relatief veel tijd in het creëren van een netwerk. Daarbij gaat het vooral om mensen met heel andere ideeën.

6. Kunnen associëren

Associëren is het vermogen om zaken die op het eerste oog misschien weinig overeenkomsten hebben tóch met elkaar in verband te kunnen brengen. "Innovators zijn voortdurend bezig om verschillende ervaringen aan elkaar te knopen. Zo vinden ze oplossingen voor bestaande problemen", zegt Snoep.

7. Observeren

Innovators zetten de ramen open en kijken veelvuldig naar buiten. Ze hebben een bovenmatige interesse in andere businessmodellen, nieuwe productieprocessen en innovatieve producten die elders zijn ontwikkeld. Maar het observeren gaat verder dan enkel het bestuderen van andere bedrijven.

Snoep: "De innovatief ingestelde mensen kijken continu om zich heen, naar alledaagse dingen die voor hun neus gebeuren, en stellen zich daarbij de vraag hoe het beter kan. Dat blijkt in de praktijk vaak de beste bron voor nieuwe ideeën."

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Niels Snoep.

Niels Snoep

Niels Snoep is innovatiemanager Food & Agri bij Rabobank. Hij vindt het belangrijk om innovatie in de keten te stimuleren en een duurzamer verdienmodel te realiseren. Hij ondersteunt ondernemers bij complexe investeringsvraagstukken, waar innovatie en verduurzaming belangrijke thema's zijn.