Ga je innoveren, dan zijn dit relevante verzekeringen - Rabobank

Ga je innoveren? 5 risico’s om rekening mee te houden

Van grotere voorraden tot productaansprakelijkheid. Investeren, innoveren of plannen maken voor de toekomst kan nieuwe risico's met zich meebrengen. Slim om hier even bij stil te blijven staan.

Gereedschapskist voor bouwdepot

1. Risico’s rondom producten en medewerkers

Wil je een eigen product ontwikkelen? (eventueel met externe financiering). Een mooie innovatie die risico’s geeft omtrent de aansprakelijkheid van het bedrijf. We gaan in op twee vormen:

    Productaansprakelijkheid Werkgeversaansprakelijkheid

Productaansprakelijkheid

"Normaal gesproken handel je als groothandel in zaken van derden", vertelt Dick van de Bunt, risicoanalist van Rabobank. "Dat verandert nu je het product zelf gaat produceren. Je bent nu geen groothandel meer, maar een producent.”

“De verzekeraar ziet dit als een heel ander risico. Als dat product schade veroorzaakt, kan de groothandel door de gebruiker aansprakelijk worden gesteld."

Wat kan er bijvoorbeeld gebeuren?

    Een product vliegt in brand en veroorzaakt schade. Het product blijkt onveilig waardoor de gebruiker gewond raakt.

Werkgeversaansprakelijkheid

Investeer je voor het maken van deze producten in een nieuwe machine? “Zorg er dan voor dat je aan alle veiligheidsvoorschriften voldoet", stelt Van de Bunt.

"Laat je dit na, dan heb je niet aan je zorgplicht voldaan. Dit kan je opbreken bij een bedrijfsongeval. Mogelijk moet je werkgeversaansprakelijkheidsverzekering dus worden aangepast."

Wanneer je medewerkers in dienst hebt, krijg je ook te maken met aansprakelijkheid als werkgever. Je hebt namelijk een zorgplicht voor medewerkers. Dat betekent onder meer dat je verplicht bent om te zorgen voor:

    Een veilige werkplek De juiste instructies Goede beschermingsmiddelen

2. Risico’s bij producten buiten de EU

Je kunt er ook voor kiezen om een nieuw product in een ander land te produceren om dat vervolgens hier op de markt te brengen. Ook dat heeft impact op de productaansprakelijkheid van je onderneming.

"Bij import van buiten de EU ziet de wet jou namelijk als producent. Dat betekent dat jij als ondernemer eindverantwoordelijk en dus ook productaansprakelijk bent", aldus Van de Bunt.

Loop je leveringsvoorwaarden na

Ga je straks ook andere producten en diensten leveren? Kijk dan nog eens goed naar je leveringsvoorwaarden. Hiermee laat je zien wat de algemene rechten en plichten zijn voor jou als leverancier en voor de afnemer.

Tips

Schakel bij het wijzigen van je leveringsvoorwaarden een juridisch specialist in. Laat je aangepaste leveringsvoorwaarden sowieso toetsen door je verzekeraar.

Illustratie beveiliging

3. Risico’s bij nieuwe activiteiten

Als ondernemer sluit je een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering af, hiermee verzeker je schade die jij, je medewerkers of producten veroorzaken aan anderen of hun spullen. “De activiteiten in je bedrijf moeten echter wel matchen met dat wat er in de polis beschreven staat.”

Wanneer je zelf gaat produceren, verandert de ‘verzekerde hoedanigheid’. Zo brengt een innovatie nieuwe risico’s met zich mee. “Een verandering van de hoedanigheid is aanleiding om je polis aan te passen. Doe je dat niet en er komt schade, dan kan het betekenen dat je geen uitkering ontvangt."

Bespreek de investeringen, innovatie en risico’s

Het kan best ingewikkeld zijn om alle nieuwe risico's op de juiste manier te managen. Laat je daarom bijstaan door een deskundige die je kan begeleiden tijdens dit proces. Ga je innoveren of investeren? Neem dan sowieso even contact op met je adviseur.

Nieuwe rechtsvorm op de polis

Als je gaat innoveren met nieuwe producten of diensten, kan het handig zijn om een andere bv op te richten. Zorg er in dat geval wel voor dat je deze veranderingen doorgeeft aan je verzekeraar. Zo kan je polis worden aangepast aan de nieuwe situatie. Bij een eventuele calamiteit ben je dan goed gedekt.

Tip

4. Risico’s omtrent omzet en voorraden

Je innovatie kan een daverend succes worden. Goed nieuws natuurlijk, maar tegelijkertijd ook een signaal om naar je bedrijfsrisico's te kijken. Twee soorten verzekeringen zijn hierbij relevant.

Een bedrijfsmiddelenverzekering:

Hiermee verzeker je de inventaris, voorraden, apparatuur en machines. Van de Bunt: "Innoveren kan betekenen dat je met een nieuwe machine gaat werken of te maken krijgt met grotere voorraden in je bedrijf. Denk aan nieuwe grondstoffen die nodig zijn voor het productieproces. Het is daarom belangrijk dat je dit verzekerde bedrag tijdig aanpast."

Bedrijfsschadeverzekering:

Hiermee verzeker je de brutowinst bij schade. "Je bedrijf kan stilvallen door een calamiteit als storm, brand of blikseminslag. Vaste lasten gaan daarentegen gewoon door. Met een bedrijfsstagnatieverzekering ben je verzekerd voor de financiële gevolgen van zo'n bedrijfsstilstand.”

“Wanneer je door jouw innovatie fors meer gaat omzetten, is het belangrijk deze verzekering aan te passen. Zo komt de continuïteit van je onderneming niet in gevaar", zegt Van de Bunt.

5. Risico’s bij online ondernemen

Steeds vaker spelen innovaties en investeringen zich af op digitaal niveau. Zo kan de groothandel in ons voorbeeld er dus ook voor kiezen om via internet aan particulieren te gaan verkopen. Daardoor krijgen ze plotseling de beschikking over privacygevoelige gegevens. Maar let op, innovatie brengt risico’s met zich mee.

Cybercrime

"Bij dit soort innovaties komen nieuwe risico's om de hoek kijken. Denk aan een hack of een datalek", zegt Van de Bunt. "Zo kan een medewerker per ongeluk op een verkeerd linkje klikken, waardoor alle data van je bedrijf in één klap zijn gegijzeld. Zo'n incident heeft veel impact op je bedrijfsvoering."

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Dick van de Bunt.

Dick van de Bunt

Dick van de Bunt is Account Director bij Rabo Corporate Insurance. hij zet zijn kennis, kunde en ervaring in om ondernemers te ondersteunen bij complexe verzekeringsvraagstukken.

phone

Hulp nodig?