Ondernemers hebben internationale levering ontvangen

Importeren

Je wilt gaan importeren. Bijvoorbeeld omdat je producten wilt verkopen die niet in Nederland verkrijgbaar zijn, of omdat je grondstoffen nodig hebt voor je productie. Hier komt wel het een en ander bij kijken.

Wet- en regelgeving

Je mag niet zomaar elk product importeren op de Nederlandse markt. Er gelden bepaalde producteisen die staan omschreven in wet- en regelgeving. Daarnaast moet je rekening houden met onder andere invoerrechten en concurrentie. Het is altijd zinvol om juridisch advies in te winnen.

Warenwet

Algemene regels over de meeste gebruiksartikelen en levens- en voedingsmiddelen zijn vastgelegd in de Warenwet. Deze regels gaan over de veiligheid van je product. Importeer je producten van binnen de EU, dan zijn ze vaak al goedgekeurd voor de Nederlandse markt.

Wil je goederen importeren van buiten de EU? Dan controleert de douane of je je houdt aan de wetgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, economie en milieu. Sommige producten mag je niet invoeren, andere alleen als ze aan bepaalde eisen voldoen. Vaak heb je dan een invoervergunning, invoercertificaat of ander document nodig.

CE-markering

Veel industriële productgroepen, zoals bouwproducten, medische hulpmiddelen en speelgoed, mag je alleen in de Europese Economische Ruimte (EER) verhandelen als ze CE-markering hebben. Deze markering geeft aan dat het product voldoet aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

REACH-wetgeving

Importeer je chemische stoffen of mengsels? Dan krijg je te maken met de wetgeving Registratie Evaluatie en Autorisatie van Chemische stoffen (REACH). Je bent dan onder andere verplicht om de risico’s van de stoffen inzichtelijk te maken. Het RIVM heeft een handige website waar je na het invullen van een checklist ziet wat je moet doen.

Productaansprakelijkheid

Een producent is aansprakelijk voor eventuele schade die door het product ontstaat. Het gaat dan om schade aan een persoon of een andere zaak dan het product. Importeer je producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan ziet de wet je als producent. Dat betekent dat je productaansprakelijk bent.

Een voorbeeld: je importeert een tapijtreiniger uit China die het tapijt van je klant verpest door een verkeerde samenstelling van het product. Dan ben je aansprakelijk. Gebeurt hetzelfde met een tapijtreiniger uit een land binnen de EER, dan is de producent zelf aansprakelijk. Wel heb je nog steeds verantwoordelijkheden naar de klant.

Het risico op aansprakelijkstelling kun je verzekeren met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Lees meer over het verzekeren van aansprakelijkheid
Merkenrecht

Wil je concurrentie tegengaan? Laat je merk dan registreren. Dat kan tegen betaling bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Zo ben je beschermd in België, Nederland en Luxemburg. Een ander mag je merk dan niet gebruiken. Als je ook buiten de Benelux actief bent, kun je je bescherming uitbreiden. In het merkenregister zie je of je merk al geregistreerd is.

Invoerheffingen

Als je producten van buiten de EU importeert, kun je te maken krijgen met verschillende invoerheffingen. Denk aan invoerrechten, btw, antidumpingheffingen en accijnzen en verbruiksbelastingen. De hoogte van deze heffingen hangt af van het soort product en het land van oorsprong.

Het tarief van de invoerrechten kun je bepalen met de TARIC-code. Deze code vraag je op bij de leverancier of de producent van het product, of check je op de website van de Douane. Importeer je een product dat niet of nauwelijks verkrijgbaar is in de EU, dan kun je een vrijstelling van de invoerrechten aanvragen bij het ministerie van Economische Zaken.

Buitenlandse leveranciers vinden

Producten importeren betekent doorgaans dat je in zee gaat met een buitenlandse leverancier. Hoe vind je de juiste partij? En hoe geef je de samenwerking vorm? Onze adviseurs kunnen je in contact brengen met specialisten die je helpen de juiste keuze te maken.

Risico’s managen bij importeren

Welke risico’s loop je als importeur en hoe kun je deze beperken? Hieronder vind je een overzicht. Je accountmanager denkt graag met je mee over het afdekken van importrisico’s.

Transport

De vervoerskosten van je goederen zijn vaak een aanzienlijk percentage van de totale factuurwaarde. Daarom is het erg belangrijk om goede afspraken te maken met je handelspartner over zowel de kosten als de verzekering van het transport. Hierbij kun je gebruikmaken van standaard internationale afspraken (incoterms).

Betaling

Ga voorzichtig om met facturen die je via e-mail binnenkrijgt. Het komt voor dat criminelen de computer en mailbox van je (buitenlandse) zakenpartner misbruiken voor het versturen van valse facturen. Betaal alleen naar bekende rekeningnummers of zoek telefonisch contact met je vaste zakenpartner als er iets wijzigt.

Doe je veel zaken met wisselende partijen waarmee je geen vaste contacten hebt? Vraag dan vooraf welk rekeningnummer op de factuur zal komen te staan. Voor een advies op maat over internationale betalingsmogelijkheden en -diensten kun je natuurlijk altijd contact opnemen met je accountmanager bij Rabobank.

Bekijk de meestgebruikte oplossingen voor internationale betalingen
Valuta

Het koersverloop van vreemde valuta ligt nooit vast. Je wilt je onderneming daarom beschermen tegen ongunstige koersschommelingen. Er zijn verschillende manieren om je valutarisico te beperken.

Lees hoe je grip houdt op je vreemde valuta
Productaansprakelijkheid

Een producent is aansprakelijk voor eventuele schade die door zijn product ontstaat. Het gaat dan om schade aan een persoon of een andere zaak dan het product. Importeer je producten van buiten de Europese Economische Ruimte (EER), dan ziet de wet je als producent. Dat betekent dat je productaansprakelijk bent.

Lees meer over het verzekeren van aansprakelijkheid
Landen- en bankenrisico

Voordat je zaken gaat doen met een leverancier in het buitenland, is het zinvol om naar de politieke en economische stabiliteit van het desbetreffende land te kijken. Wil je zekerheden, zoals een bankgarantie, accepteren van een bank die je nog niet kent, dan is het raadzaam eerst de kredietwaardigheid en betrouwbaarheid van deze bank te onderzoeken. In de tijd tussen contractonderhandelingen, levering en betaling kan de situatie in een land veranderen. Dat heeft niet altijd positieve gevolgen voor je bedrijf. Daarnaast kun je te maken krijgen met gewijzigd sanctiebeleid. Hier dien je rekening mee te houden, anders kun je niet aan je betalingsverplichtingen voldoen.

Lees meer over zakendoen in sanctielanden

Financieren

Soms is je eigen werkkapitaal ontoereikend om een grote betaling te kunnen doen aan een leverancier. Om je financieringsbehoeften te overbruggen, bieden wij verschillende kredietfaciliteiten.

Ontdek onze zakelijke financieringsoplossingen