Innovatie in de bouw

Innovatie in de bouw: volop (duurzame) kansen

In de bouw zijn verduurzaming en digitalisering steeds meer bepalend voor de dagelijkse bedrijfsvoering. Deze ontwikkelingen bieden kansen voor ondernemers in de bouwsector. Hier vind je de trends op een rij.

Cirulair bouwen

Verduurzaming als uitgangspunt

De bouwsector werkt tegenwoordig anders dan vroeger. Door klimaatverandering en de overgang naar duurzame energie moet het bouwproces slimmer en sneller worden. In 2050 moeten alle gebouwen CO2-neutraal zijn, een flinke opgave. De grootste uitdaging op het gebied van verduurzaming ligt in het aanpassen van bestaande woningen en ander vastgoed.

Bouw kan niet zonder slimme technologie

Het is een flinke uitdaging om woningen, gebouwen en infrastructuur duurzamer en meer circulair te bouwen. Slimme technologie is daarbij onmisbaar om het betaalbaar te houden. Bijvoorbeeld door bepaalde onderdelen van een woning fabrieksmatig en modulair te gaan produceren of door met 3D-printing nieuwe bouwmaterialen uit gerecyclede grondstoffen te ontwikkelen. Bovendien helpt slimme technologie in gebouwen om energieprestaties en gebruikerscomfort te verbeteren. Door te meten en te monitoren kunnen gebouwen en installaties precies worden afgestemd op de gebruikerswensen met een zo beperkt mogelijk energieverbruik.

Opschaling

Duurzame innovatie

Veel bouwbedrijven hebben nog moeite om te innoveren. Bij duurzame en digitale ontwikkelingen vindt men het vaak nog lastig om verder te kijken dan de grenzen van het eigen bedrijf of het vakgebied.

Duurzame koplopers

Toch zijn er koplopers in de sector op het gebied van duurzame innovatie. Zij opereren vanuit co-creatie en werken samen met vaste partners aan nieuwe oplossingen gericht op industrialisatie van het bouwproces. Daarbij steken ze echt hun nek uit, want ze weten vooraf niet zeker of hun ideeën werken. Maar daar zijn proeftuinen, pilots en innovatienetwerken juist voor bedoeld. Een goed voorbeeld van zo’n proeftuin is the Greenvillage in Delft.

Welke keuzes maak je?

Met verduurzaming en digitalisering in het achterhoofd moeten bedrijven in de bouwsector kritischer worden op hun rol in het bouwproces. Door bijvoorbeeld te kijken naar hun bijdrage aan een duurzame en toekomstbestendige gebouwde omgeving. Dat gaat vaak hand-in-hand met keuzes maken op het gebied van innovatie.

“De Rabobank ondersteunt dit soort ontwikkelingen en stimuleert cross-sectorale innovatie.”

Zelfstandig met een oplossing komen op het gebied van wonen, werken of mobiliteit is lastig. Innoveren vraagt om nieuwe samenwerkingen, zowel met partijen binnen als buiten de sector.

Samenwerken in de bouw

Een mooi voorbeeld van een project waar alle ontwikkelingen in de bouw samenkomen is Brainport Smart District. De Rabobank ondersteunt dit soort ontwikkelingen en stimuleert cross-sectorale innovatie door € 1 miljard ter beschikking te stellen aan bedrijven in de regio Eindhoven. Het bevorderen van een vitaal woon-en leefklimaat is daarbij een belangrijk criterium.

Abonnement

Innovatie maakt aanbod betaalbaar

Er worden steeds meer nieuwe manieren bedacht om de markt te bedienen. Door standaardisering en opschaling probeert de bouwsector producten betaalbaar te houden. Waar het over verduurzaming en circulariteit gaat, zijn steeds meer bedrijven bereid om de investeringskosten op zich te nemen en deze vervolgens via een abonnement of pay-per-use constructie aan te bieden aan de eindgebruiker of bewoner. Op deze manier kunnen de woonlasten (energielasten) en financieringslasten behapbaar blijven.

4 kansen voor bouwondernemers

Innoveren kan stap-voor-stap. Hier vind je 4 kansen die voor jouw bedrijf interessant zijn:

 1. Blijf bij je core-business
  Bepaal waar je goed in bent, leg daar meer focus op en besteed andere zaken uit aan derden of co-makers. Op deze manier kun je als bedrijf meer focus leggen op kwaliteit, innovatie en kostprijsbeheersing.
 2. Standaardiseren
  Bekijk waar het binnen jouw bedrijf en bedrijfsproces mogelijk is om te standaardiseren. Er liggen in de sector nog veel kansen om ‘gestandaardiseerd maatwerk’ tegen lagere kosten te gaan maken mét hoogstaande kwaliteit.
 3. Digitaliseren van je bedrijfsvoering
  Zet digitalisering en slimme technologie in. Denk bijvoorbeeld aan het inzetten van robotisering bij de vervaardiging van gevels, daken en vloeren. Ook augmented reality, virtual reality en kunstmatige intelligentie helpen om voorkeuren van de klant nog beter te begrijpen, en om te zetten naar nieuwe woonoplossingen.
 4. Zet in op duurzaamheid
  Al in 2030 is het de bedoeling dat er 50% minder primaire grondstoffen worden gebruikt. Door het materiaalgebruik nu al te optimaliseren over de hele levensduur van het bouwwerk zorg je voor waardebehoud, minder kosten, minder milieu-impact en meer hergebruik.

Dit artikel is tot stand gekomen met medewerking van Leontien de Waal, voormalig senior marktanalist Bouw Real Estate Finance bij de Rabobank.

phone

Hulp nodig?