Personeel aannemen? Houd rekening met de fiscale regels en gevolgen

Je bent klaar voor de volgende stap in je bedrijf: het aannemen van medewerkers. Wat zijn de fiscale gevolgen, met welke werkgeverslasten krijg je te maken en hoe zit het eigenlijk met de verzekeringspremies? We zetten alle antwoorden voor je op een rij.

Als je personeel aanneemt, komen daar verschillende zaken bij kijken. Wie personeel in dienst neemt, moet dit op de eerste plaats melden bij de Belastingdienst, via het formulier Meldingen Loonheffingen Aanmelding Werkgever. De medewerker vult zelf een loonbelastingverklaring in.

Belasting betalen over het salaris

Je staat nu bij de belastingdienst als werkgever aangemeld. Over het salaris dat een medewerker van jou krijgt uitbetaald, moet je loonheffingen inhouden. Dit geld is bestemd voor de Belastingdienst.

Loonheffing is de verzamelnaam voor loonbelasting en de premie voor de volksverzekeringen. Dit gaat om de:

· Algemene ouderdomswet (AOW)

· Algemene nabestaandenwet (ANW)

· Wet langdurige zorg (WLZ)

In het handboek Loonheffingen vind je alle actuele gegevens die gelden voor dit belastingjaar. Bedenk wel dat het zelf uitrekenen van de loonheffing best complex is. De berekeningen en percentages veranderen bijna elk jaar. Veel ondernemers maken daarom gebruik van salarissoftware of besteden dit uit aan hun boekhouder. Zo zijn ze er zeker van dat ze zich aan de regels houden. Wel is het altijd handig om zelf iets te weten over de werking van loonheffing.

Zes valkuilen als je bedrijf groeit in personeel

Als je bedrijf groeit, heb je vaak ook meer personeel nodig. Maar dat extra personeel brengt ook risico's met zich mee. Hoe ga je hiermee om?

Verzekeringsspecialist John Snel helpt je op weg

Hoeveel loonheffing moet je inhouden?

Loonheffing gaat niet enkel over het directe salaris dat een medewerker elke maand krijgt uitgekeerd. Indirecte loonkosten spelen hierbij ook mee. De rekensom ziet er als volgt uit:

    Loon in geld Plus andere soorten beloning zoals vakantiegeld, een 13e maand, overwerken en een auto van de zaak Plus fooien en uitkeringen uit fondsen Minus de aftrekposten voor loonheffingen

De percentages voor de loonheffing veranderen regelmatig. Benieuwd naar de gegevens voor dit jaar? Je vindt ze in het handboek Loonheffingen.
In veel gevallen moet je als werkgever rekening houden met de loonheffingskorting. Het brutoloon wordt dan minder zwaar belast voor de loonbelasting en premie volksverzekeringen. De medewerker kan dit voordeel voor maximaal één werkgever aanvragen op zijn of haar loonbelastingverklaring.

Wanneer betaal je eigenlijk loonheffing? Als werkgever moet je eens per maand of eens per vier weken de aangifte loonheffingen doen. Als je voor maandaangifte kiest, dan heb je tot na de laatste dag van de volgende maand tijd om aangifte te doen en te betalen.

Zo zit het met de werkkostenregeling

Via de werkkostenregeling (WKR) mag je sommige zaken onbelast vergoeden. Denk aan reiskosten, een kerstpakket of een opleidingsvergoeding. Hiervoor geldt een zogeheten vrije ruimte van de loonsom, tot een bedrag van € 400.000.

    Vrije ruimte in 2022: 1,7% Vrije ruimte in 2023: 3% Vrije ruimte vanaf 2024: 1,92%

De Werkkostenregeling is in 2023 tijdelijk verhoogd, om werkgevers wat meer financiële lucht te geven. Over dit percentage van de gemaakte werkkosten hoef je dus geen belasting te betalen.

Premies werknemersverzekeringen

Je bent als werkgever ook verplicht om de premies voor de werknemersverzekeringen te betalen. Daarmee zijn medewerkers verzekerd tegen inkomensverlies bij werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ziekte. Deze premies betaal je zelf en worden dus niet op het salaris ingehouden. Het gaat om de:

    Ziektewet (ZW) Werkloosheidswet (WW) Wet op de arbeidsongeschiktheids­verzekering (WAO) Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) Inkomensvoorziening volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA) Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Goede werknemersverzekeringen zijn belangrijk. Ze gelden als een financieel vangnet waarmee je voor je bedrijf en medewerkers rust, zekerheid en stabiliteit creëert.

Hoe alle premies precies berekend worden kan best complex zijn. Wil je meer weten over deze premies? Check het handboek Loonheffingen of raadpleeg je boekhouder.

De Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet

Tot slot krijg je nog te maken met de Inkomensafhankelijke bijdrage Zorg­verzekeringswet. Mensen die zijn verzekerd voor de Wet langdurige zorg (Wlz), zijn volgens de Zorgverzekeringswet verplicht om een basisverzekering af te sluiten bij een zorgverzekeraar. Als ondernemer betaal je een werkgeversheffing per medewerker.

phone

Hulp nodig?