Groep ondernemers co-creatie

Waarom ook jouw bedrijf gebaat kan zijn bij co-creatie

Samen met je klant een product, dienst of nieuwe functionaliteit ontwikkelen. Dat is co-creatie. Grote kans dat je daar (ongemerkt) al mee bezig bent, maar hoe kun je dit proces nou echt professionaliseren en tot een succes maken?

Gereedschapskist

Wat is co-creatie eigenlijk?

Het is een vorm van samenwerking waarbij je afnemers invloed uitoefenen op het proces en het resultaat. Het komt erop neer dat je je klant betrekt bij het ontwikkelen en produceren van een product, dienst of functionaliteit. Dat begint al bij zoiets simpels als feedback vragen en daar vervolgens wat mee doen. Maar er zijn ook voorbeelden waar klanten zelf met een idee komen en tot en met de productielijn betrokken blijven bij het ontwikkeling van het product.

Waarom zou je kiezen voor Co-creatie?

Co-creatie is echt een product van deze tijd. Met name jongere doelgroepen willen graag inspraak hebben. Door goed te luisteren naar de wensen van je klanten, lukt het je waarschijnlijk beter om hen op de juiste manier te bedienen. Bovendien zorg je op deze manier voor meer loyaliteit. Klanten voelen dat er iemand is die oprecht naar ze luistert en iets doet met hun input. Door actief samen te werken, stappen ze minder snel over naar de concurrent.

Welke smaken zijn er bij co-creatie?

Je kunt all the way gaan door je klant in het hele proces te betrekken of je pakt een klein onderdeel daarvan. We schetsen hier 5 opties:

1. Developer

Je schotelt je klant enkele productideeën voor en vraagt een keuze te maken. Dit lijkt op het traditionele marktonderzoek.

2. Mass Customiser

Je biedt een standaard, maar een klant kan vervolgens naar eigen smaak onderdelen aanpassen. Hierbij kun je denken aan de kleur.

3. Idea Collector

Je organiseert een ideeëncompetitie. Het winnende concept wordt in productie genomen.

4. Integrator

Je betrekt je klant bij vrijwel ieder aspect van het ontwikkelproces en laat z'n stem zwaar meewegen.

5. Facilitator

Je biedt klanten een platform waarop zij zelf producten kunnen ontwikkelen. Goede concepten worden mogelijk in productie genomen.

Puzzel

Wat zijn de voorwaarden van Co-creatie?

Co-creatie vergt op de eerste plaats lef. Je moet klanten een duidelijke rol geven in het proces, informatie willen delen en ook echt iets doen met de input die zij geven. Een gesloten bedrijfscultuur is één van de voornaamste obstakels voor co-creatie. Dat vraagt ook iets van medewerkers. Innovatiestrateeg Kim Spinders legt uit hoe je hen bij innovatietrajecten betrekt. Co-creatie betekent overigens niet dat je klant de leiding overneemt. Als ondernemer blijf jij degene die de knoopt doorhakt.

Ontdek hoe je medewerkers betrekt bij innovatie

Hoe begin je met co-creatie?

Heb jij een klant al wel eens gevraagd hoe je product beter kan? En heb je toen iets met die feedback gedaan? Veel bedrijven zullen deze vragen met 'ja' beantwoorden. In dat geval kunnen we je feliciteren, je bent al met co-creatie aan de slag gegaan.

Vraag eens aan klanten: wat mis je aan ons product? En dan is het vooral een kwestie van goed gaan luisteren. Daag je klant ook uit om over oplossingen na te denken. Hoe kan het beter? Wijs suggesties niet bij voorbaat af, omdat ze te duur, te ingewikkeld of technisch onhaalbaar zouden zijn.

Mogelijk komt er tijdens dit gesprek al een oplossing op tafel te liggen die de potentie heeft om verder uit te zoeken. Vraag dan aan je klant of je hem hierbij mag blijven betrekken. Zo'n verandering is niet morgen al af, wel heb je nu met succes de eerste stap gezet naar een vorm van co-creatie.

Opnieuw

Sterke Schakels

Samenwerken met andere ondernemers loont. Hoe klein of groot je bedrijf ook is. Startende ondernemers Ellen Hoog en Naomi van As gaan in ‘Sterke Schakels' op zoek naar het geheim van een goede samenwerking én een sterke keten. Bekijk de afleveringen voor tips en tricks van andere ondernemers voor een ijzersterke ketensamenwerking.

Bekijk de afleveringen