Samenwerken

6 voorwaarden om succesvol samen te werken

Meer gedaan krijgen. Gebruik maken van elkaars netwerk en saleskracht. Er zijn legio redenen om met andere bedrijven te gaan samenwerken. Dit zijn 6 belangrijke voorwaarden om van jouw partnership een succes te maken.

1. Maak je strategie leidend

Samenwerken an sich zou niet een doel moeten zijn. Bedenk voor jezelf waarom je samen wil werken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je een markt wilt betreden waar je zelf de middelen en het netwerk niet voor hebt. Sneller een nieuw product ontwikkelen zodat je technologisch niet achter raakt, kan ook een argument zijn. Zorg ervoor dat het gezamenlijke doel van je partnership aansluit bij de missie en visie van je onderneming. Die blijven leidend.

2. Samenwerken? Begin klein

Ga niet meteen met teveel partijen tegelijk van start. Hoe meer partners aan boord, hoe ingewikkelder het is om goede afspraken te maken. Over taakverdeling, verantwoordelijkheden, de inzet van middelen en risico's bijvoorbeeld.

Klein beginnen geldt ook voor de grootte en duur van het project. Pas op met te hoge doelstellingen die pas jaren later bereikt moeten zijn. Slimmer is het om kleinschalig te beginnen, daarvan te leren en bij succes verder op te schalen.

Illustratie document met pen

3. Kies de juiste businesspartner

Dit is echt een kwestie van je huiswerk doen. 'Omdat ze al jaren klant zijn' of 'ik ken de oprichter toevallig goed' zijn meestal niet de beste redenen om met een partij in zee te gaan. Het gaat er veel meer om wat de ander kan bieden. Extra financiële middelen bijvoorbeeld, netwerk of specifieke kennis die nodig is om een nieuw product te ontwikkelen.

Daarnaast moet het natuurlijk ook klikken. Stel dat duurzaamheid een centrale rol speelt in je bedrijfsvoering, dan kun je maar beter een partner uitzoeken die deze visie deelt. Steek daarom veel tijd in het leren kennen van een potentiële partner. Zijn er grote strategische, culturele of organisatorische verschillen? Vraag je dan of dit een goede samenwerking in de weg kan staan.

4. Zet afspraken op papier

Het vertrouwen is gesmeed, nu is het zaak om alle goede bedoelingen vast te leggen op papier. Over de inzet van middelen, verdeling van opbrengsten en toewijzen van intellectueel eigendom bijvoorbeeld. Maar ook afspraken over communicatie en de manier waarop jullie met mogelijke conflicten omgaan horen hierin thuis.

Je kunt niet alles dichttimmeren. Toch is een juridisch document je beste bescherming tegen toekomstige geschillen. Zie het ook maar als toets om te bepalen of jullie qua verwachtingen op dezelfde golflengte zitten.

5. Geef de relatie aandacht

Met een partnership is het net als in een huwelijk, je moet aan de relatie blijven werken. Dat gaat niet vanzelf. Zorg ervoor dat je elkaar gaandeweg steeds beter leert kennen. Dan kan door middel van sessies, teamuitjes, rondleidingen in elkaars bedrijf of zoiets simpels als een gezamenlijke vrijdagmiddagborrel. Het zijn uiteindelijk de mensen die moeten samenwerken en dan helpt het als er sprake is van wederzijds vertrouwen.

6. Blijf de samenwerking evalueren

Dat je van tevoren afspraken maakt, wilt niet automatisch zeggen dat het in de praktijk ook precies zo gaat. Plan regelmatig evaluatiemomenten, waarin je elkaar eens diep in de ogen aankijkt. Voldoet het partnership nog steeds aan onze verwachtingen? Schuurt het ergens in de onderlinge relatie?

Schuif meningsverschillen en kleine irritaties niet onder het tapijt, om de sfeer maar goed te houden. Leg ze op tafel, zodat je samen naar een oplossing kunt zoeken. Deze gesprekken zijn er niet voor operationele kwesties, maar vooral om de manier van samenwerken te bespreken.

Een snel groeiend bedrijf dankzij het juiste netwerk

Als ondernemer ben je graag onafhankelijk. Toch kan het juiste netwerk en een samenwerking met de juiste bedrijven je bedrijf sneller laten groeien. Maar hoe pak je dat nou slim aan? Selma en Alain gingen je voor. Selma startte een onderneming die voedselverspilling op de kaart zet en Alain een bureau in social media marketing. In deze aflevering van Kennismakers delen zij in 3 minuten hun tips en tricks.

Bekijk de aflevering
phone

Hulp nodig?