Samenwerken

Voor deze subsidies komen jij en je businesspartner in aanmerking

Werk je samen met andere bedrijven aan een nieuw, innovatief product? Mogelijk kom je in aanmerking voor een subsidie. Zo'n financieel steuntje in de rug kan je helpen een innovatie te ontwikkelen die anders misschien niet van de grond was gekomen.

Figuur zit in ampersand

Voor welke samenwerkingen zijn er subsidies?

Samenwerken kan op veel manieren. Wil je in aanmerking komen voor een subsidie waarbij samenwerking noodzakelijk is, dan stelt de overheid hier meestal wel voorwaarden aan. Hieronder vind je een aantal algemene voorwaarden. Informeer ernaar, want ze kunnen per subsidie verschillen.

Jullie factureren niet aan elkaar Jullie leveren allebei een wezenlijke bijdrage aan het project Jullie delen de behaalde resultaten met elkaar Jullie inspanningen zijn voor eigen rekening en risico
Lamp

R&D Samenwerkingsprojecten

Wat zijn R&D Samenwerkingsprojecten?

Je werkt samen met een andere mkb-ondernemer aan een nieuw product, een verbeterd productieproces of innovatieve dienst. Het gaat om industrieel onderzoek of een experimentele ontwikkeling. Bij dit soort samenwerkingen is de subsidie voor R&D-samenwerkingprojecten mogelijk een optie. Deze subsidie is een onderdeel van MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT).

Wat zijn de voorwaarden voor een R&D subsidie?

De RVO stelt dat jullie ongeveer hetzelfde moeten inbrengen qua mensen, middelen en financiën. Eén businesspartner mag in ieder geval niet meer dan 70% van de kosten voor z'n rekening nemen. De looptijd van de subsidie bedraagt maximaal 2 jaar.

Hoe hoog is de subsidie?

Hiervoor maakt de RVO onderscheid tussen kleine en grote innovatieprojecten.

Subsidie klein: tussen € 50.000 en € 200.000 Subsidie groot: € 200.000 en € 350.000 Een subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten aanvragen kan slechts een bepaalde periode in het jaar. Dit doe je via de website van de RVO.

Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)

Wat is het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)?

De EU stimuleert projecten in minder ontwikkelde regio's. Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling is er speciaal voor R&D-projecten, innovaties op het gebied van CO2-besparing en proeftuinen. Daarin worden gedurende een langere periode allerlei testen gedaan met verschillende innovaties rondom een thema.

Wat zijn de voorwaarden?

Die verschillen vaak per regio. Wel moet het gaan om een samenwerking tussen bedrijven. Hebben jullie ook een universiteit of andere kennisinstelling kunnen aanhaken, dan heb je bij de beoordeling een streepje voor.

Hoe hoog is de subsidie?

De meeste EFRO-projecten gaan om grote bedragen en kennen een begroting die begint bij een half miljoen. Doorgaans krijg je tussen de 40 en 50% van de gemaakte kosten vergoed. Ook de uren die jij en je businesspartner maken kun je daarbij opgeven.

Voor deze subsidie is een webportaal ingericht. Er zijn ook bureaus die je kunnen helpen bij de aanvraag.

Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB (SLIM)

Wat is de Subsidieregeling leren en ontwikkelen in het MKB?

Dit gaat om een scholingssubsidie voor mkb'ers. Medewerkers spijkeren zo hun kennis bij of ontvangen loopbaanadvies. Je kunt het geld ook inzetten om zelf een bedrijfsschool of praktijkleerplaats in te richten. Deze subsidieregeling kent 3 doelgroepen, waaronder de groep 'samenwerkingsverbanden in het MKB.

Wat zijn de voorwaarden?

Initiatieven hebben een looptijd van maximaal 2 jaar, de subsidiale kosten zijn minimaal € 210.000. Verder is het niet toegestaan dat één van de partners meer dan 80% van de totale kosten voor z'n rekening neemt.

Hoe hoog is de subsidie?

Jullie kunnen als samenwerkingsverband tot € 500.000 aanvragen. Per businesspartner ligt het subsidieplafond op € 200.000. Voor bedrijven in de landbouw, visserij en het goederenvervoer over de weg liggen die bedragen een stuk lager. Per jaar zijn er twee tijdvakken waarop je de SLIM-subsidie kunt aanvragen.

Meer subsidies voor samenwerkingsverbanden tussen ondernemers

De RVO heeft meer subsidiepotjes voor bedrijven die samen optrekken. Hieronder noemen we nog een paar voorbeelden. Kijk of er voor jouw branche ook specifieke subsidies beschikbaar zijn.

De PPS-projecttoeslag voor samenwerkingsverbanden. Dit is een subsidie voor research en development. Voorwaarden zijn dat er een onderzoeksinstelling bij betrokken is en je minimaal € 2 miljoen aan R&D-kosten hebt. De Demonstratie klimaattechnologieën en -innovaties in transport (DKTI-transport). Je wilt samen met andere organisaties kennis vergaren op het gebied van zero-emission transportmiddelen en mobiele werktuigen. Dan komen jullie wellicht in aanmerking voor deze subsidie. De subsidie Samenwerkingsprojecten wetenschap en visserij. De naam zegt het al: je project is gericht op het opzetten van netwerken en partnerships tussen wetenschappers en vissers.
Opnieuw

Sterke Schakels

Samenwerken met andere ondernemers loont. Hoe klein of groot je bedrijf ook is. Startende ondernemers Ellen Hoog en Naomi van As gaan in ‘Sterke Schakels' op zoek naar het geheim van een goede samenwerking én een sterke keten. Bekijk de afleveringen voor tips en tricks van andere ondernemers voor een ijzersterke ketensamenwerking.

Bekijk de afleveringen