Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag 2021: mogelijke ontwikkelingen voor ondernemers

Tijdens Prinsjesdag 2021 worden de kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar bekendgemaakt. Mede door de coronacrisis ligt er een grote opgave, omdat belangrijke hervormingen zijn blijven liggen. Zeker als het gaat om klimaat, investeren en groeien met je bedrijf. Wat is handig voor jou als ondernemer om in de gaten te houden?

Na het lezen van het artikel:

weet je meer over de visie van RaboResearch op de toekomstige economieben je op de hoogte van mogelijke ontwikkelingen voor ondernemersweet je wat de Sociaal Economische Raad adivseert aan het kabinet

Figuur zit in ampersand

Ondernemersregelingen ter discussie

In de huidige wet is voorzien in het verder afbouwen van de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en het beperken van de mkb-winstvrijstelling. Dit verkleint de fiscale verschillen tussen werknemers en zzp-ers en brengt de arbeidsmarkt meer in balans. Ook pleiten diverse partijen ervoor om de verschillen te verkleinen via de invoering van nieuwe regelingen voor zzp-ers. Denk aan een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering en/of pensioenregeling, zo blijkt uit een analyse over inkomstenbelasting en toeslagen van de economen van Rabobank.

Grafiek

Meer over de mkb-winstvrijstelling

De mkb-winstvrijstelling is bedoeld om de belastingdruk op IB-ondernemers meer in overeenstemming te brengen met de tarieven van de Vennootschapsbelasting. Het is een fiscaal kortingspercentage, waardoor het bedrag van de belastingvrijstelling oploopt als de omzet van een bedrijf stijgt.

Wat betekent het afbouwen van ondernemersregelingen voor het percentage van de mkb-winstvrijstelling? Vooralsnog wordt ook in 2022 deze aftrekpost op de winst verder verlaagd, naar 40%.

Illustratie tekenen

Aanpassingen in het belastingstelsel

Een efficiënt en transparant belastingstelsel is belangrijk om de economische beslissingen van mensen en bedrijven te faciliteren en hun keuzes zo min mogelijk te verstoren. Dat is een van de conclusies die economen trekken na de verkiezingen in maart 2021. Dit geldt voor het inkomstenbelasting- en toeslagenstelsel, maar ook vinden zij dat andere onderdelen van het belastingstelsel aan een opknapbeurt toe zijn. Denk aan: de vennootschapsbelasting (internationale belastingontwijking), de btw (hoog versus laag tarief) en de vermogens(rendement)belasting (box 3).

“Het nieuwe kabinet en het bedrijfsleven moeten de handen ineenslaan en een brede investeringsagenda uitrollen, - RaboResearch”

In juni zijn de voorlopig geplande fiscale maatregelen voor het Belastingplan 2022* bekendgemaakt. In het plan staan extra maatregelen om de economische groei tijdens en na de coronacrisis te stimuleren. Op deze manier wil het kabinet ondernemers perspectief bieden. Hieronder een greep uit de maatregelen:

Vrijstelling voor Subsidie vaste lasten en Subsidie financiering vaste lasten startende MKB-ondernemingen Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling in verband met de steunpakketten vanwege COVID-19. Temporele beperking verrekening voorheffingen met de vennootschapsbelasting

*Op dit moment wordt er nog aan de wetgeving gewerkt, waardoor nog wijzigingen kunnen optreden.

Meer investeringen in Research & Development (R&D)

De productiviteitsgroei staat al lange tijd onder druk. Daarnaast heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat sommige bedrijven gebruik moeten maken van hun reserves. “Deze bedrijven hebben minder ruimte om te investeren in werkkapitaal, innovatie en R&D. Terwijl dat juist de beste manier is om de productiviteitsgroei te stimuleren”, stellen economen van Rabobank.

Wil je meer weten over de positieve impact van R&D uitgaven op de arbeidsproductiviteitsontwikkeling in Nederland? De economen van Rabobank laten in onderstaande artikelen zien wat de impact is van hogere R&D-investeren voor de Nederlandse economie.

Lees het artikel: ‘Overheid investeer ons nu uit de crisis’ Lees het artikel: ‘Nederland investeert minder in R&D dan andere kenniseconomieën’
Puzzel

Onderweg naar een kenniseconomie

“De transitie naar een kennis en innovatie gerichte economie, met hogere productiviteit, is nodig om toekomstige economische groei te realiseren en maatschappelijke uitdagingen het hoofd te bieden. Zoals de oplopende kosten van de vergrijzing en de transitie naar een klimaat neutrale samenleving. En het versterken van de kenniseconomie vraagt om politieke keuzes. Het nieuwe kabinet en het bedrijfsleven moeten daarom de handen ineenslaan en een brede investeringsagenda uitrollen”, aldus RaboResearch.

Investeren in brede welvaart

Ter inspiratie voor het regeerakkoord heeft de Sociaal Economische Raad (SER) een aantal aanbevelingen uitgebracht. Deze aanbevelingen moeten leiden tot een vergroting van de welvaart in de breedste zin van het woord. Denk aan: productiviteitsgroei, het behalen van de Research & Development (R&D) doelstelling van de Europese Commissie en klimaatdoelstellingen.

Eén van de aanbevelingen is dan ook het fors investeren in toekomstig verdienvermogen, innovatie en nieuwe technologieën. Ook verduurzaming is een onderwerp dat volgens de SER meer aandacht verdient in de aanstaande plannen van het kabinet.

De economen van Rabobank namen het advies van de SER eind juni onder de loep en vonden een groot aantal sterke punten. Vooral voor verbetering van de arbeidsmarkt, een verhoging van het minimumloon onder voorwaarden en de transitie naar een duurzame kenniseconomie. Minder verstandig zijn plannen voor structurele vormen van loon- en inkomenssteun en delen van het voorgestelde budgettaire beleid.

Wil je weten wat er vorig jaar is gepresenteerd, als het gaat om circulaire economie, innovatie en ondernemerschap?

Bekijk het overzicht op Rijksoverheid.nl

De komende weken zullen de plannen rondom Prinsjesdag 2021, dat dit jaar plaatsvindt op dinsdag
21 september, duidelijker worden. Deze pagina zal tot die tijd worden aangevuld.