Headerafbeelding van de Miljoenennota 2022

Prinsjesdag 2021

We hadden er stilletjes op gehoopt… weer een normale Prinsjesdag. Maar ondanks de aflopende coronamaatregelen hebben we dit jaar toch nog te maken met een sobere Prinsjesdag, zonder rijtoer en balkonscene. Wel zagen we de traditionele speech van de Koning waarin het demissionair kabinet Rutte III de begroting en plannen voor 2022 bekendmaakte. Nederland is veerkrachtig. De Nederlandse economie herstelt beter dan verwacht. Er wordt extra geld vrijgemaakt voor het klimaat en veiligheid. Het kabinet wil ook iets doen om de koopkracht op peil te houden. Lees meer over wat je gaat merken van de belangrijkste maatregelen.

Inkomen

De gemiddelde koopkracht gaat er niet of nauwelijks op vooruit. Maar wat houdt dat in voor jou?

Wonen

De woningnood is hoog. Daarom investeert het kabinet de komende 10 jaar jaarlijks 100 miljoen euro om sneller woningen te kunnen bouwen. Er komt ook extra geld beschikbaar voor subsidies om huizen te verduurzamen. Zo kun je als huizenbezitter je energielasten verlagen en een steentje bijdragen aan het terugdringen van de CO2-uitstoot.

Maatregelen voor huizenbezitters

Onderstaande maatregelen zijn in voorgaande jaren al aangekondigd en blijven van kracht

Zorg

Het belangrijkste nieuws: stijging in zorgpremie verwacht. Het verplicht eigen risico blijft gelijk op € 385.

Pensioen

Het demissionair kabinet werkt op dit moment aan het wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen (WTP), waarin de afspraken van het Pensioenakkoord uit 2019 worden uitgewerkt. De beoogde ingangsdatum van de wet is 1 januari 2023.

Los van het pensioenakkoord wordt ook gewerkt aan de Wet Pensioenverdeling bij scheiding (WPS). Dit wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer en heeft een beoogde ingangsdatum van 1 juli 2022.

Vermogen

Het heffingsvrij vermogen gaat iets stijgen in 2022.

Voor ondernemers

Ook op jou als ondernemer heeft Prinsjesdag invloed. Zo daalt de zelfstandigenaftrek, wordt innovatief en duurzaam investeren aantrekkelijker en zijn er dalingen voor de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Benieuwd naar wat de nieuwe plannen voor jou als ondernemer betekenen?

Visie RaboResearch

Lees de visie van onze economen over de plannen van het Kabinet.

Ester Barendregt, hoofdeconoom bij RaboResearch, licht de plannen van het Kabinet toe tijdens een webinar.

Wat kun jij doen?

Hoe de plannen van het kabinet voor 2022 ook voor jou uitpakken, je hebt in veel gevallen eigen geld nodig voor een financieel gezonder leven. Om bijvoorbeeld voldoende buffer te hebben om onverwachte kosten te kunnen betalen, een huis te kopen of om eerder te kunnen stoppen met werken. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in je geldzaken en om geld opzij te zetten, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. Hoe je dat doet? Daar helpen we je graag bij. Met tips, trucs en veel inspiratieverhalen van anderen. En praat eens met anderen over geldzaken. Inspireer elkaar. Dat helpt jezelf en helpt de mensen om je heen.

Alle wijzigingen onder voorbehoud van goedkeuring door de Tweede Kamer.