3d printer

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)

Je bent ondernemer en je doet onderzoek naar technologische vernieuwingen. Of je ontwikkelt een nieuwe machine of slimme software. Voor dit soort innovatieve projecten is er de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, beter bekend als de WBSO. De WBSO is de belangrijkste fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven in Nederland. De fiscale regeling geeft korting op de loonbelasting die je moet afdragen.

De WBSO in het kort

    Je krijgt korting op loonheffingen of inkomstenbelasting Voor het stimuleren van technische innovatie en vernieuwing Je kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Dien je aanvraag dus altijd in voordat je van start gaat Bedrijven met personeel kunnen 4x per jaar een aanvraag indienen. Voor zzp’ers geldt geen maximum

WBSO: Voor wie?

Alle ondernemingen in Nederland die vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting betalen kunnen gebruik maken van WBSO. Het maakt niet uit hoe groot het bedrijf is of in welke sector je actief bent. De WBSO is in het leven geroepen voor ondernemers die onderzoek doen naar technologische vernieuwingen en innovaties. Denk aan de ontwikkeling van technische producten, het programmeren van nieuwe software of technisch wetenschappelijk onderzoek.

WBSO: Waarvoor krijg je subsidie?

Doel van de WBSO is het stimuleren van speur- en ontwikkelingswerk, ook wel Research & Development genoemd. Er kan subsidie worden aangevraagd voor productontwikkeling, voor de ontwikkeling van fysieke productieprocessen en programma-ontwikkeling. En er kan subsidie worden aangevraagd voor het uitvoeren van technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Benieuwd naar voorbeelden? De RVO heeft een rijtje gemaakt met projecten die tot stand zijn gekomen met behulp van de WBSO.

Innovatiebox en WBSO

Een WBSO-beschikking geeft niet alleen een recht op vermindering van de af te dragen loonbelasting. De Innovatiebox is een fiscale regeling om innovatie te stimuleren waar alleen ondernemers die een WBSO-beschikking hebben ontvangen en die vennootschapsbelasting moeten betalen, gebruik van kunnen maken. Door gebruik te maken van de Innovatiebox wordt de vennootschapsbelasting verlaagd voor winsten uit innovatieve activiteiten.

Er zijn 2 mogelijkheden: de standaard Innovatiebox of het Innovatiebox-forfait. Welke fiscale regeling in jouw situatie het meest gunstig is, is afhankelijk van diverse factoren en verschilt per onderneming. Raadpleeg daarvoor je accountant of adviseur.

WBSO: De bedragen

Bij de WBSO krijg je geen geld op je rekening gestort. De manier waarop de WBSO een deel van de gemaakte kosten vergoedt, gaat via je belastingaangifte. De WBSO vergoedt een deel van de loonkosten en uitgaven via de Afdrachtvermindering speur- en ontwikkelingswerk in de loonheffingen. Zo betaal je minder loonbelasting.

WBSO: De voorwaarden

De overheid stelt een aantal voorwaarden om voor de WBSO in aanmerking te komen:

    Het gaat om nieuwe activiteiten die bedoeld zijn om een technische uitdaging op te lossen Je bedrijf doet minimaal 500 uur per kalenderjaar aan research & development Het gaat om nieuwe technische ontwikkelingen op het gebied van product, proces, programmatuur of technisch- wetenschappelijk onderzoek Je hebt techneuten en/of programmeurs in loondienst die de productontwikkeling of het technisch-wetenschappelijk onderzoek uitvoeren Bij de uitvoering van het project is sprake van een planmatige aanpak Alleen toekomstige activiteiten komen in aanmerking voor WBSO

WBSO: Aanvragen

Je kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige werkzaamheden. Doe dat dus op tijd. In het aanvraagformulier staan in ieder geval deze vragen:

    Wat ga je precies ontwikkelen? Waarom is deze ontwikkeling technisch nieuw voor je bedrijf? Welke technische problemen verwacht je tijdens de ontwikkeling? Hoe denk je deze technische problemen te kunnen oplossen? Wat is de verwachte looptijd van het project? Hoeveel medewerkers zijn bij het project betrokken?

De RVO bepaalt vervolgens of je in aanmerking komt voor een zogeheten S&O-verklaring. Dit is een document dat je moet laten zien aan de Belastingdienst, om in aanmerking te komen voor dit fiscale voordeel.

Lamp

Aan de slag met innovatie

Soms heb je als ondernemer met een innovatief idee geld nodig om je bedrijf te laten groeien. Wij helpen graag met de financiering van je innovatie. Juist als er nog geen bewezen resultaten, cash flow of betalende klanten zijn. Wij denken graag met je mee.

phone

Hulp nodig?