Duurzaam groeien, Financien, Groei

Innovatie als motor voor bedrijfsgroei

Hoe kan jouw bedrijf relevant blijven in een wereld die gedomineerd wordt door constante verandering en digitalisering? Innovatie helpt bedrijven verder te groeien. Om toekomstbestendig te blijven is het belang van innovatie steeds groter. Maar wat betekent innovatie, welke soorten zijn er, en hoe wordt je zelf een innovator? We leggen het je uit.

groei

Wat is innovatie voor bedrijven?

Innovatie betekent nieuwe ideeën en methoden gebruiken om iets te verbeteren of te maken. Denk aan het creëren van nieuwe producten, diensten of processen die waarde toevoegen aan het bedrijf en aan de klanten. Het gaat om het denken buiten de gebruikelijke kaders en het nemen van risico’s om vooruitgang te boeken. Innovatie kan jouw bedrijf helpen om efficiënter te werken, zich te onderscheiden van de concurrentie en te groeien. Het gaat niet alleen om grote uitvindingen of technologische doorbraken; vaak zijn het juist de kleine verbeteringen die een grote impact kunnen hebben op de bedrijfsvoering en het succes van een MKB.

Waarom is innovatie belangrijk?

Uit de Staat van het MKB blijkt dat 2/3 niet bezig is met innovatie en dat terwijl ook blijkt ‘snelle groeiers’meer investeren in innovatie. Maar groei is niet de enige reden om in zetten op innovatie. Enkele redenen en voordelen waarom innovatiever handelen raadzaam is:

  Concurrentievoordeel: Innovatie kan bedrijven een voorsprong geven op hun concurrenten. Door nieuwe of verbeterde producten en diensten aan te bieden, kunnen bedrijven zich onderscheiden en aantrekkelijker zijn voor klanten.

  Efficiëntie: Innovatie kan leiden tot efficiëntere bedrijfsprocessen, waardoor kosten worden bespaard en de productiviteit wordt verhoogd.

  Klantbehoeften: Door te innoveren kunnen bedrijven beter voldoen aan de veranderende behoeften en verwachtingen van klanten

  Aantrekken personeel: Een reputatie als innovatief bedrijf maakt je een magneet voor potentiële werknemers. In een tijd waarin de arbeidsmarkt krap is, onderscheidt een vooruitstrevende en vernieuwende werkomgeving jouw van de rest.

  Duurzaamheid: Innovatie kan bedrijven helpen duurzamer te worden, wat niet alleen goed is voor het milieu, maar ook kan leiden tot een beter imago en lagere kosten op lange termijn.

Innoveren stelt bedrijven dus in staat om te groeien en concurrerend te blijven in een steeds sneller veranderende wereld.

Soorten innovatie en voorbeelden

Innovatie kan op verschillende manieren plaatsvinden binnen bedrijven. We hebben enkele soorten op een rijtje gezet. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van hoe bedrijven kunnen innoveren om groei te stimuleren. Innovatie is een breed begrip en kan vele vormen aannemen, afhankelijk van de behoeften en doelen van het bedrijf.

Illustratie van een vinkje

Hoe organiseer je innovatie?

 1. Identificeer Kansen: Analyseer de markt, klantbehoeften en interne processen om gebieden te identificeren waar innovatie het meest impactvol kan zijn.
 2. Creëer een Innovatiecultuur: Moedig creativiteit en experimenten aan binnen je team. Sta open voor ideeën en zorg voor een veilige omgeving waarin mislukkingen worden gezien als leermomenten.
 3. Ontwikkel een Innovatiestrategie: Stel duidelijke doelen en prioriteiten. Bepaal hoe innovatie bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen en welke middelen beschikbaar zijn voor ontwikkeling.
 4. Betrek je Team: Innovatie is een teaminspanning. Betrek medewerkers bij het innovatieproces door brainstormsessies en workshops te organiseren.
 5. Test en Leer: Ontwikkel prototypes en voer pilots uit. Verzamel feedback en pas je ideeën aan op basis van wat je leert.
 6. Implementeer en Evalueer: Zet succesvolle innovaties op grotere schaal in. Meet de resultaten en evalueer de impact op je bedrijf.
 7. Itereer: Innovatie is een doorlopend proces. Blijf de resultaten evalueren en zoek naar manieren om verder te verbeteren en te groeien en begin vooral klein!

Het MKB heeft in principe alles in huis om goed te kunnen innoveren. Ze hebben een bestaand business model, zitten dicht op de klant en hebben vaak korte lijntjes. Dit zijn allemaal ingrediënten om bij te kunnen dragen aan een succesvolle innovatieve cultuur. Maar je moet het dus wel organiseren.

Chat met de Rabobank

Sparren met een accountmanager

Klaar om een stap richting innovatie te zetten? Je kan je innovatieve plannen al in een vroeg stadium bespreken met een accountmanager. Maak een afspraak om telefonisch of via een videogesprek met ons te sparren.

Innovatie valkuilen

Innovatie is een krachtig middel voor bedrijfsgroei, maar is niet makkelijk. Hier zijn enkele veelvoorkomende valkuilen bij innovatie:

  Geen duidelijke strategie: Zonder een heldere innovatiestrategie kunnen inspanningen versnipperd raken. Te weinig tijd van leiders: Als leiders niet genoeg tijd besteden aan innovatie, kan dit leiden tot een gebrek aan ondersteuning en middelen. Focus op enkele ideeën: Het uitwerken van slechts een paar ideeën kan het risico op falen vergroten, omdat diversiteit in innovatie vaak tot betere resultaten leidt. Weerstand tegen verandering: Innovatie vereist vaak verandering, en weerstand hiertegen kan de voortgang belemmeren. Onvoldoende middelen: Zonder de juiste financiële en menselijke middelen kunnen innovatieve projecten niet van de grond komen.

Inspelen op innovatie kan spannend zijn, maar door een goed doorgedacht plan kan je de valkuilen voorkomen.

Innovatiesubsidies en fiscale voordelen

Er zijn verschillende innovatiesubsidies beschikbaar voor bedrijven die willen investeren in vernieuwing en groei. Deze subsidies kunnen helpen bij de financiering van onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten.

Daarnaast is er de innovatiebox, een fiscale regeling die ervoor zorgt dat winst uit innovatieve activiteiten tegen een lager belastingtarief wordt belast. Dit kan een aanzienlijk belastingvoordeel opleveren voor ondernemingen die succesvol innoveren. Voor meer details over de innovatiebox, kun je de website van de Belastingdienst bezoeken.

Financieringsmogelijkheden voor innovatie

Er zijn diverse financieringsmogelijkheden voor bedrijven die innovatie willen financieren. Dit kan variëren van traditionele leningen tot meer gespecialiseerde financiële manieren zoals crowdfunding, subsidies, en fiscale voordelen. De Rabo Innovatielening en de Rabo Duurzame Innovatieprijs kunnen je helpen om die innovatieve ideeën te realiseren. Het is altijd een goed idee om met experts te praten als je aan een innovatietraject begint.

Je bedrijf laten groeien?

Je kan jouw ideeën al in een vroeg stadium vrijblijvend bespreken met een adviseur. Ook als je je plannen nog niet tot in detail hebt uitgewerkt, denken we graag met je mee.

Veelgestelde vragen

phone

Hulp nodig?