Je bedrijfspand verduurzamen: welke subsidiemogelijkheden zijn er?

Een duurzaam gebouw heeft de toekomst. Er zijn veel mogelijkheden om een bedrijfspand energiezuiniger en duurzamer te maken. Voor zowel nieuwbouw als voor renovatie en vervangingsinvesteringen heeft de overheid fiscale regelingen en subsidies om vastgoed te verduurzamen. Zowel voor het bedrijfspand wat je zelf gebruikt, als ook voor een pand wat je verhuurt.

Rabobank

Subsidies voor het duurzaam (ver)bouwen van een bedrijfspand

Een duurzaam pand realiseren kan op verschillende manieren: het kan gaan om nieuwbouw maar ook renovatie of verbouw. Voor veel ondernemers begint het met inzicht. Daar kan de Subsidieregeling Verduurzaming MKB uitkomst bieden. Deze regeling is bedoeld voor ondernemingen met een bedrijfspand (eigendom of gehuurd) die niet de wettelijke plicht tot energiebesparing hebben, maar wel met energiebesparing aan de slag willen. Met deze subsidie kun je een gespecialiseerde adviseur inhuren voor energieadvies op maat. Het energieadvies gaat over mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen in jouw bedrijfspand en bedrijfsvoering. Ook de investeringen die hiervoor nodig zijn, staan in het advies.

EIA

Wanneer je investeert in energiebesparende maatregelen of duurzame energie in je bedrijf, dan kun je gebruik maken van de Energie-Investeringsaftrek (EIA). Dit levert fiscaal voordeel op. Niet alleen omdat je bespaart op je energiekosten, maar ook omdat je gebruik kunt maken van een fiscale aftrek van 45,5% naast de gebruikelijke afschrijving.

MIA

En ga je (zeer) duurzaam bouwen of circulair bouwen? Dan biedt de Milieu-Investeringsaftrek (MIA) mogelijkheden. De MIA stimuleert jou als ondernemer om duurzame gebouwen te realiseren of milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen aan te schaffen. Je kunt tot wel 45% van de subsidiabele investeringskosten in mindering brengen op de fiscale winst.

Eigenaar van vastgoed met een maatschappelijk doel?

Dan biedt de subsidieregeling Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed (DuMaVa) kansen. Deze regeling is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed (zoals o.a. scholen, zorginstellingen en rijksmonumenten), te stimuleren om te investeren in verduurzamingsmaatregelen. Dat kunnen kleine maatregelen zijn, maar ook het volledig verduurzamen van het pand is mogelijk.

DuMaVa

DuMaVa vergoedt een deel van de advies- en aanschafkosten van energiebesparende maatregelen en kan worden aangevraagd voor de projectkosten van één verduurzamingsmaatregel of een combinatie van maximaal drie verduurzamingsmaatregelen of integrale verduurzaming binnen bestaand maatschappelijk vastgoed.

De subsidie is 30% van de kosten van de subsidiabele investeringen. Daarnaast is er een mogelijkheid toegevoegd voor gebouwen die na de uitvoering van de verduurzamingsmaatregelen label A++ of A+++ halen 35% van de investering gesubsidieerd krijgen. In aanvulling hierop bedraagt de subsidie voor verduurzamings- en energieadvies en certificeringskosten voor een energielabel 50% van de kosten.

Ook voor vastgoedeigenaren van ander vastgoed zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. Informeer daarvoor bij je accountmanager.

Groenlening

Naast subsidies biedt het verduurzamen van een gebouw ook mogelijkheden voor lagere financieringskosten, omdat deze vaak in aanmerking komen voor een groenlening. De Rabo Groen Lening is een zakelijke lening voor duurzame projecten of innovaties. Deze groene financiering heeft een gunstige rente vanwege de zogenaamde groenkorting.

Meer over de Rabo Groen Lening

Investeren in energiebesparende maatregelen?

Zonnepanelen verminderen de energiekosten

Steeds meer ondernemers stappen over op zonnepanelen. Door te ondernemen op zonne-energie krijg je grip op je energierekening én werk je mee aan een duurzamere toekomst. De overheid heeft voor klein- en grootverbruikers aparte subsidieregelingen. Zo is er voor kleinverbruikers tot eind 2023 nog de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) beschikbaar. Daarvoor moet je dan wel een kleinverbruikersaansluiting (<3x80A) hebben en het jaar vóór de aanvraag minimaal 50.000 kWh stroom hebben verbruikt. Deze komen we niet zo heel vaak tegen, omdat je wel heel veel stroom moet verbruiken om ervoor in aanmerking te komen. De Energie-Investeringsaftrek is daarvoor wellicht een alternatief.

Een andere veelgebruikte en bekende subsidie is de Stimulering Duurzame Energieproductie en Klimaattransitie (SDE++). Dit is een subsidie voor grootschalige hernieuwbare energieprojecten. Alleen ondernemers met een grootverbruikersaansluiting (>3x80A) komen hiervoor in aanmerking. De SDE++ is een zogeheten exploitatiesubsidie: je ontvangt subsidie voor de zonne-energie die je opwekt. De overheid vergoedt hiermee het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. De subsidie wordt vijftien jaar lang toegekend.

Benieuwd naar de mogelijkheden van zonnepanelen voor jouw bedrijf?

Met een warmtepomp lagere CO2-uitstoot en energiekosten

Een andere investeringsmogelijkheid om te verduurzamen is een warmtepomp. Om de aankoop van een warmtepomp te stimuleren is de Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE) beschikbaar. Het subsidiebedrag is zo’n 30% van de aanschafprijs. Het maximale subsidiebedrag voor een warmtepomp bedraagt 12.450 euro.

phone

Hulp nodig?