Prinsjesdag: gevolgen voor ondernemers

Tijdens Prinsjesdag 2022 zijn de kabinetsplannen, de begroting en fiscale maatregelen voor volgend jaar bekendgemaakt. De troonrede benoemde het belang van het MKB voor ons land en onderstreepte de noodzaak voor een beter ondernemersklimaat. Maar tot welke voorgestelde wetswijzigingen heeft dit geleid? We zetten de belangrijkste voor je op een rij.

Energiekosten

De overheid stelt vanaf 1 januari een prijsplafond in voor de energiekosten van huishoudens. Veel energiebedrijven passen al vanaf 1 november hun prijzen aan op deze maatregel. Maar voor ondernemers is er nog veel onduidelijkheid op dit gebied. Het kabinet werkt nog aan een pakket maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf. Waarschijnlijk gaan de maximale tarieven ook gelden voor bedrijven die op grond van verbruik in aanmerking komen voor korting op hun energiebelasting. Daarnaast wordt nog gewerkt aan specifieke maatregelen of subsidieregelingen voor grootverbruikers.

Rond november moet er een steunpakket liggen voor ondernemers, heeft minister Adriaansens van Economische Zaken aangekondigd. Wel is duidelijk dat de lagere accijns op benzine en diesel wordt verlengd tot en met 30 juni 2023.

Duurzame energie en CO2 heffing

Ondanks een tegemoetkoming in de energiekosten wil het kabinet meer doen om de klimaatdoelen te halen. Zo wordt er een Klimaatfonds opgericht waarvoor de komende tien jaar 35 miljard euro beschikbaar is. Met dit fonds kan het kabinet bijvoorbeeld extra investeren in vergroening van de industriesector of verduurzaming van de bouw.

Daarnaast gaan industriële bedrijven die te veel CO2 uitstoten vanaf 1 januari 2023 meer belasting betalen. Nu is nog een deel van de uitstoot vrijgesteld van belasting. Vanaf januari verlaagt het kabinet de drempel om de industriesector te stimuleren om minder CO2 uit te stoten. Het tarief van de CO2 heffing verandert in 2023 nog niet maar wordt in 2024 opnieuw vastgesteld voor het jaar 2025.

Subsidies voor duurzaam ondernemen: verhoging van de MIA en EIA

Om verduurzaming verder te stimuleren wordt het budget van twee subsidies verhoogd. De Energie-investeringsaftrek (EIA) waarmee je tot 45,5% van je investeringskosten in verduurzaming kan aftrekken van je winst, gaat met €100 miljoen per jaar omhoog. De Milieu-investeringsaftrek (MIA), waarmee je kan profiteren van een investeringsaftrek tot 45% van je investeringsbedrag, gaat met €50 miljoen per jaar omhoog. Zo wordt het aantrekkelijker om te investeren in energiebesparende en milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, elektrische bedrijfsmiddelen of een duurzamer bedrijfspand.

Meer lezen over duurzaam ondernemen?

Lees welke subsidies er nog meer beschikbaar zijn.

Subsidies voor duurzaam ondernemen

De overdrachtsbelasting stijgt

De overdrachtsbelasting op bedrijfs- en beleggingspanden stijgt vanaf 2023 van 8% naar 10,4%. De peildatum is de aktepassering bij de notaris. Wil je nog profiteren van het lagere tarief, zorg dan dat de aktepassering bij de notaris dit jaar nog plaatsvindt.

Verhoging van de vennootschapsbelasting

Heb je een BV of een NV? Dan krijg je door twee aangekondigde veranderingen te maken met hogere vennootschapsbelasting.

De schijfgrens van de eerste schijf gaat per 1 januari 2023 omlaag van €395.000 naar €200.000. Al je winst boven de 200.000 euro valt daardoor in schijf twee en wordt daardoor zwaarder belast. Ook gaat het tarief voor de vennootschapsbelasting in de eerste schijf omhoog van 15% naar 19%. Het tarief in de tweede schijf gaat van 25% naar 25,8%.

Verlaging van de inkomstenbelasting

Heb je een eenmanszaak, VOF of maatschap en ben je ondernemer voor inkomstenbelasting? Dan profiteer je van een verlaging van het tarief in de eerste schijf. Dit tarief daalt in 2023 van 37,07% naar 36,93%. Inkomens tot € 73.071 vallen in de eerste schijf.

Verlaging van de zelfstandigenaftrek en verhoging van de arbeidskorting

Om de belastingverschillen tussen werknemers en zelfstandigen te verkleinen wil het kabinet de zelfstandigenaftrek versneld verlagen. De zelfstandigenaftrek is nu nog €6.310 en daalt volgend jaar naar €5.030. De aftrek daalt daarna elk jaar verder tot hij in 2027 is gezakt naar €900.

Tegenover deze verlaging staat wel een verhoging van de arbeidskorting. Dat is een voordeel voor iedereen met een inkomen tot €115.000 per jaar, ook voor zelfstandigen. Het kabinet trekt jaarlijks €500 miljoen uit voor deze verhoging.

Bedraagt je winst minder dan €70.000 dan ga je door deze twee maatregelen waarschijnlijk iets minder belasting betalen. Ligt je winst daarboven dan ga je er waarschijnlijk iets op achteruit.

Afschaffen van de oudedagreserve

Met de fiscale oudedagreserve kun je als ondernemer een deel van je winst reserveren voor je pensioen. Zo stel je het betalen van belasting over dat deel van je winst uit. Om de verschillen tussen zelfstandigen en werknemers te verkleinen wordt de oudedagreserve op termijn afgeschaft. Vanaf 1 januari 2023 kun je je oudedagreserve niet verder opbouwen.

Heb je op 31 december 2022 al een fiscale oudedagreserve? Alles wat je tot die datum hebt opgebouwd kan volgens de huidige regels worden afgewikkeld. Daardoor betaal je over dat bedrag pas belasting als het vrijkomt of je kan het omzetten in een lijfrente product.

Economische tegenwind vraagt om stuurmanskunsten ondernemers

Stijgende kosten, hoge energieprijzen en krapte op de arbeidsmarkt vragen om scherpe keuzes van ondernemers. Ga je je hogere kosten doorberekenen, interen op je marges of misschien zelfs afschalen? Terwijl sommige ondernemers afschalen investeren anderen volop in de energietransitie. Wat betekenen deze ontwikkelingen voor de prognoses in jouw sector?

Lees de sectorprognoses

Elektrisch rijden: Belasting op bestelauto's

Het kabinet wil de verkoop van elektrische bestelauto's stimuleren. Vanaf 1 januari 2025 ga je als ondernemer bij aanschaf van een bestelauto die rijdt op benzine, diesel of gas BPM betalen. De ondernemersvrijstelling komt vanaf die datum te vervallen. Hoeveel BPM je gaat betalen hangt af van de CO2-uitstoot van de bestelbus.

Ook gaat het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto's die rijden op benzine, diesel of gas omhoog. In 2025 met 15% en in 2026 met een verdere verhoging van 6,96%. De aanschaf van een elektrische bestelbus wordt hiermee nog aantrekkelijker.

Verduurzaming landbouw, tuinbouw en visserij

Het kabinet wil de landbouwsector steunen in de transitie naar een duurzame toekomst. Daarom reserveert het kabinet volgend jaar 340 miljoen euro voor ondersteuning gericht op de verdere verduurzaming van de veehouderij en het verminderen van het stikstofprobleem door middel van vrijwillige stoppersregelingen. Ook voor innovaties, zoals stal- en managementmaatregelen is in 2023 7,3 miljoen euro gereserveerd.

Voor de visserij is 162 miljoen euro beschikbaar in 2023 om te komen tot een kleinere, meer diverse en duurzamere vloot. Voor de glastuinbouw is 77 miljoen euro gereserveerd, grotendeels voor subsidies gericht op energiebesparing en duurzame energie.

Geldfit zakelijk logo

Grip op je financiën met Geldfit Zakelijk

In deze turbulente tijden kan het elke ondernemer overkomen: financiële problemen. Is dit bij jou het geval of voorzie je dat dit gaat gebeuren? Schaam je dan niet en kom in actie. Geldfit Zakelijk kan je helpen bij het fit krijgen en houden van de financiën van je bedrijf. Ook kunnen ze je in contact brengen met landelijke en lokale partijen die jouw onderneming verder kunnen helpen.

Ontdek meer

Verlaging werkgeverslasten: Arbeidsongeschiktheidsfonds en werkkostenregeling

Om de druk op ondernemers te verlichten worden een aantal werkgeverslasten verlaagd. Bijvoorbeeld de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) voor kleine werkgevers. Als werkgever betaal je voor elke werknemer die je in dienst hebt premie voor het Aof. Uit dit fonds worden uitkeringen voor volledig en langdurig arbeidsongeschikte werknemers betaald. Vanaf 1 januari 2023 wordt deze premie verlaagd voor kleine werkgevers (tot ongeveer 25 werknemers). Zo wordt de loondoorbetalingsplicht minder zwaar voor kleinere bedrijven en ontstaat er ruimte om bijvoorbeeld een verzekering te sluiten tegen ziekteverzuim.

De werkkostenregeling, waarmee je als werkgever onbelaste vergoedingen aan je werknemers kan geven, wordt verhoogd. De zogenaamde vrije ruimte waarbinnen je dit kon doen bedroeg 1,7% van de loonsom van al je medewerkers samen (tot een loonsom van €400.000) en wordt in 2023 verhoogd naar 1,92%.

Verhoging minimumloon

Heb je personeel in dienst? Dan kan de verhoging van het wettelijk minimloon impact hebben op je bedrijf. Het wettelijk minimumloon gaat namelijk omhoog met ruim 10%. De verhoging gaat per 1 januari 2023 in.

Invoering belastingschijven in box 2 en afschaffing doelmatigheidsmarge

Ben je aandeelhouder en heb je een belang van minstens 5% in een bedrijf? Dan ben je aanmerkelijk belanghouder voor box 2 in de inkomstenbelasting. Nu betaal je over je uitgekeerde winst of winst bij verkoop van je aandelen nog een tarief van 26,9% . In 2024 worden dat twee schijven. De eerste schijf gaat tot €67.000 en daarover wordt 24,5% belasting geheven, daarboven geldt een tarief van 31%.

Ook wordt per 2023 de doelmatigheidsmarge afgeschaft, het percentage van 25% waarmee je als DGA je salaris mocht verminderen ten opzichte van het salaris van een werknemer met het meest vergelijkbare dienstverband.

Niet meer onbeperkt lenen van je eigen BV

Door het wetsvoorstel excessief lenen kun je als aanmerkelijk belanghouder vanaf 2023 niet meer onbeperkt lenen van je eigen BV. Heb je meer dan €700.000 van je eigen BV geleend? Dan wordt het deel boven de €700.000 gezien als een fictieve dividenduitkering en betaal je daarover inkomstenbelasting in box 2. Ben je de lening ooit aangegaan voor de aankoop van een eigen woning dan gelden er uitzonderingen.

Je privé situatie

Prinsjesdag heeft natuurlijk niet alleen effect op je onderneming. Ook voor je privé situatie kunnen de plannen van het kabinet gevolgen hebben. Denk bijvoorbeeld aan je hypotheek of je zorgverzekering.

Let op: De ingangsdatum van de meeste wetswijzigingen staat nog niet vast

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer