Bepalen buitenlandse belastingstatus

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom zijn wij wettelijk verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven in welk land jouw onderneming fiscaal gevestigd is. En waar je eventueel uiteindelijk belanghebbenden fiscaal inwoner zijn. Daarnaast zijn wij voor de Verenigde Staten verplicht om te vragen of jouw organisatie een US person is. Op deze pagina vind je hierover meer informatie.

Wat is Common Reporting Standard?

De Common Reporting Standard (CRS) is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. Gebaseerd op de CRS vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen, zoals de Rabobank, nagaan of organisaties en/of hun uiteindelijk belanghebbenden fiscaal gevestigd of fiscaal inwoner zijn in een ander land dan Nederland.

Lees meer over CRS op Rijksoverheid.nl

Wat betekent dit voor jou als ondernemer?

Als je een nieuwe rekening of een nieuw product bij ons wilt openen, moeten wij de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming vastleggen. Dit geldt ook als we op basis van jouw gegevens denken dat jouw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Wij vragen je dan om het formulier 'Bepalen buitenlandse belastingstatus’ in te vullen. Met dit formulier geef je zelf aan wat de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming is. Je ontvangt dit formulier van ons als wij op basis van jouw gegevens denken dat jouw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland.

Wat gebeurt er met jouw gegevens?

Wanneer je aangeeft dat jouw organisatie fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland, geven wij deze informatie door aan de Nederlandse Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft jouw gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land. Je kunt dan van dat land een verzoek krijgen om belastingaangifte te doen. Je vindt een actueel overzicht van de landen die aangesloten zijn bij de Common Reporting Standard op de site van OECD.

Bekijk de PDF met het landenoverzicht op de website van OECD Lees meer over de uitwisseling van financiële gegevens op Belastingdienst.nl

Wijzigingen in je situatie

Als je persoonlijke situatie of de situatie van jouw organisatie wijzigt, kan de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming ook wijzigen. Neem daarom contact op met jouw Rabobank om wijzigingen tijdig door te geven.

Zoek het adres van jouw bank

De fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming

In welk land jouw onderneming fiscaal gevestigd is, is afhankelijk van de landelijke regels. Of jouw onderneming wordt gezien als 'fiscaal gevestigd in Nederland', wordt bepaald door de plaats van het management. Wanneer je niet zeker bent over je fiscale woon- of vestigingsplaats, dan is jouw belastingadviseur de aangewezen persoon voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het formulier

Waarom krijg ik het formulier ‘Bepalen buitenlandse belastingstatus'?

Wij moeten de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming vastleggen, omdat je een nieuwe rekening bij ons wilt openen. Of omdat wij op basis van jouw gegevens denken dat jouw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Wij hebben dan van jouw onderneming bijvoorbeeld alleen een buitenlands telefoonnummer of adres. Met het formulier ‘Bepalen buitenlandse belastingstatus’ geef je zelf aan wat de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming is.

Kan ik weigeren het formulier in te vullen of deze later invullen?

Wanneer je het formulier niet of later invult, kunnen wij geen nieuwe rekening voor u openen. Een ingevuld formulier is ook nodig als je in de toekomst een nieuwe rekening bij ons wilt openen.

Wat moet ik doen als ik het formulier te laat heb ingevuld?

Ben je al klant, dan krijg je van ons het formulier ‘Bepalen buitenlandse belastingstatus’ als wij op basis van jouw gegevens denken dat jouw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Dit vermoeden kan bij ons ontstaan als je bijvoorbeeld jouw gegevens hebt gewijzigd. Stuur je het formulier niet binnen 90 dagen retour, dan ontvang je opnieuw een brief. Hierin vermelden wij dat wij aan de Belastingdienst doorgeven in welk land jouw onderneming volgens ons fiscaal gevestigd is. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land.

Ben je het hier niet mee eens? Dan kun je met het formulier 'Bepalen buitenlandse belastingstatus’ alsnog zelf aangeven wat de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming is. Je kunt dit formulier bij uw Rabobank opnieuw opvragen.

Kan mijn organisatie in meerdere landen fiscaal gevestigd zijn?

Door omstandigheden kan het voorkomen dat uw organisatie in meerdere landen belastingplichtig is. Maar uw fiscale vestigingsplaats is bijna altijd maar in één land. Weet u niet zeker wat uw fiscale vestigingsplaats is? Vraag uw belastingadviseur dan om u te helpen.

Kan ik bezwaar maken?

Op basis van jouw gegevens kunnen wij vermoeden dat jouw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Wij hebben dan van jouw organisatie bijvoorbeeld alleen een buitenlands telefoonnummer of adres. Is jouw onderneming toch fiscaal gevestigd in Nederland? Stuur dan een verklaring mee waarin achtergrondinformatie gegeven wordt waaruit blijkt dat jouw organisatie in Nederland fiscaal gevestigd is.

Wie moeten het formulier ondertekenen?

Alleen de wettelijk vertegenwoordiger hoeft het formulier te ondertekenen. De wettelijk vertegenwoordiger is zelf verplicht alle Ultimate Beneficial Owners (UBO's) in te lichten.

Wat is een Fiscaal identificatienummer?

Het fiscaal identificatienummer is het nummer waarmee jouw organisatie geregistreerd staat in de administratie van de belastingdienst. Je moet dit nummer vermelden als je opgeeft in welk land jouw organisatie fiscaal gevestigd is.

Bekijk in welke landen het opgeven van een Fiscaal identificatienummer verplicht is:

Ga naar het overzicht op de website van OECD

Wat moet ik doen als ik het formulier verkeerd heb ingevuld?

Als je op het formulier tekst hebt toegevoegd of doorgestreept, is het formulier niet geldig. Dat geldt ook als het formulier niet compleet is ingevuld. Je kunt dan bij jouw Rabobank een nieuw formulier opvragen.

Waarheen kan ik het formulier sturen als ik in het buitenland ben?

Als de fiscale vestigingsplaats van jouw onderneming in het buitenland is, kun je het formulier terugsturen naar jouw eigen Rabobank.

Krijg ik een bevestiging van mijn verklaring?

Als je hebt aangegeven dat jouw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander CRS-land dan Nederland, ontvang je van ons hierover een brief ter bevestiging. Hierin geven wij aan dat we de informatie uit jouw verklaring doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Is een FATCA-verklaring hetzelfde als een CRS-verklaring?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richt zich, net als CRS, op het aanpakken van belastingontduiking. FATCA gaat alleen over de Verenigde Staten, terwijl aan CRS meerdere landen deelnemen. Het doel van FATCA is dat ’US Persons‘ belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst IRS (Internal Revenue Service) over hun tegoeden bij financiële instellingen buiten de VS. Daarom geeft de Rabobank gegevens van organisaties (en hun uiteindelijke belanghebbenden) die US Person zijn door aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS. Als wij vermoeden dat jouw organisatie of één van uw uiteindelijk belanghebbenden mogelijk een Amerikaanse belastingplicht heeft, vragen we u een FATCA verklaring in te vullen. Ook als jouw organisatie met een bepaalde SBI-code is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld als (financial) holding, zijn wij verplicht om aan jou een FATCA verklaring te vragen. Een FATCA-verklaring is niet hetzelfde als een CRS-verklaring, omdat het om een andere wetgeving gaat. De Rabobank gaat deze verklaringen binnenkort wel samenvoegen.

Wanneer is mijn organisatie een US Person?

Een organisatie is een US Person als een van de volgende situaties van toepassing is:

De activiteiten van de organisatie worden verricht in de Verenigde Staten (met uitzondering van de U.S. Territories).De organisatie is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of een van de federale Staten (met uitzondering van de U.S.Territories).De organisatie is een trust en voldoet aan beide van de volgende vereisten:
  • Een rechter in de Verenigde Staten is volgens de van toepassing zijnde wet bevoegd tot bevelen of uitspraken over nagenoeg alle kwesties omtrent het beheer van de trust.
  • Een of meer U.S. persons zijn bevoegd tot alle wezenlijke beslissingen omtrent de trust.

Heb je nog vragen over CRS en fiscaal inwonerschap?

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen, via telefoonnummer (030) 215 29 22. Je kunt ook een e-mail sturen naar crs@rabobank.nl. Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.