Bepalen buitenlandse belastingstatus

Wij vragen uw hulp bij het bepalen van de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom zijn wij wettelijk verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven in welk land uw onderneming fiscaal gevestigd is. En waar uw eventueel uiteindelijk belanghebbenden fiscaal inwoner zijn. Daarnaast zijn wij voor de Verenigde Staten verplicht om te vragen of uw organisatie een US person is. Op deze pagina vindt u hierover meer informatie.

Wat is Common Reporting Standard?

De Common Reporting Standard (CRS) is een systeem voor het uitwisselen van gegevens over financiële rekeningen tussen landen die daarvoor een overeenkomst hebben gesloten. Gebaseerd op de CRS vereist de Nederlandse wet dat financiële instellingen, zoals de Rabobank, nagaan of organisaties en/of hun uiteindelijk belanghebbenden fiscaal gevestigd of fiscaal inwoner zijn in een ander land dan Nederland.

Lees meer over CRS op Rijksoverheid.nl

Wat betekent dit voor u?

Als u een nieuwe rekening of een nieuw product bij ons wilt openen, moeten wij de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming vastleggen. Dit geldt ook als we op basis van uw gegevens denken dat uw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Wij vragen u dan om het formulier 'Bepalen buitenlandse belastingstatus’ in te vullen. Met dit formulier geeft u zelf aan wat de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming is.

Wat gebeurt er met uw gegevens?

Wanneer u aangeeft dat uw organisatie fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland, geven wij deze informatie door aan de Nederlandse Belastingdienst. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft uw gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land. U kunt dan van dat land een verzoek krijgen om belastingaangifte te doen. U vindt een actueel overzicht van de landen die aangesloten zijn bij de Common Reporting Standard op de site van OECD.

Bekijk de PDF met het landenoverzicht op de website van OECD

Lees meer over de uitwisseling van financiële gegevens op Belastingdienst.nl

Wijzigingen in uw situatie

Als uw persoonlijke situatie of de situatie van uw organisatie wijzigt, kan de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming ook wijzigen. Neem daarom contact op met uw Rabobank om wijzigingen door te geven.

Zoek het adres van uw bank

De fiscale vestigingsplaats van uw onderneming

In welk land uw onderneming fiscaal gevestigd is, is afhankelijk van de landelijke regels. Of uw onderneming wordt gezien als 'fiscaal gevestigd in Nederland', wordt bepaald door de plaats van het management. Wanneer u niet zeker bent over uw fiscale woon- of vestigingsplaats, dan is uw belastingadviseur de aangewezen persoon voor meer informatie.

Veelgestelde vragen over het formulier

Waarom krijg ik het formulier ‘Bepalen buitenlandse belastingstatus'?

Wij moeten de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming vastleggen, omdat u een nieuwe rekening bij ons wilt openen. Of omdat wij op basis van uw gegevens denken dat uw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Wij hebben dan van uw onderneming bijvoorbeeld alleen een buitenlands telefoonnummer of adres. Met het formulier ‘Bepalen buitenlandse belastingstatus’ geeft u zelf aan wat de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming is.

Kan ik weigeren het formulier in te vullen of deze later invullen?

Wanneer u het formulier niet of later invult, kunnen wij geen nieuwe rekening voor u openen. Een ingevuld formulier is ook nodig als u in de toekomst een nieuwe rekening bij ons wilt openen.

Wat moet ik doen als ik het formulier te laat heb ingevuld?

Bent u al klant, dan krijgt u van ons het formulier ‘Bepalen buitenlandse belastingstatus’ als wij op basis van uw gegevens denken dat uw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Dit vermoeden kan bij ons ontstaan als u bijvoorbeeld uw gegevens heeft gewijzigd. Stuurt u het formulier niet binnen 90 dagen retour, dan ontvangt u opnieuw een brief. Hierin vermelden wij dat wij aan de Belastingdienst doorgeven in welk land uw onderneming volgens ons fiscaal gevestigd is. Dat zijn wij wettelijk verplicht. De Nederlandse Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de belastingdienst van het betreffende land.

Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u met het formulier 'Bepalen buitenlandse belastingstatus’ alsnog zelf aangeven wat de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming is. U kunt dit formulier bij uw Rabobank opnieuw opvragen.

Kan mijn organisatie in meerdere landen fiscaal gevestigd zijn?

Door omstandigheden kan het voorkomen dat uw organisatie in meerdere landen belastingplichtig is. Maar uw fiscale vestigingsplaats is bijna altijd maar in één land. Weet u niet zeker wat uw fiscale vestigingsplaats is? Vraag uw belastingadviseur dan om u te helpen.

Kan ik bezwaar maken?

Op basis van uw gegevens kunnen wij vermoeden dat uw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander land dan Nederland. Wij hebben dan van uw organisatie bijvoorbeeld alleen een buitenlands telefoonnummer of adres. Is uw onderneming toch fiscaal gevestigd in Nederland? Stuur dan een verklaring mee waarin achtergrondinformatie gegeven wordt waaruit blijkt dat uw organisatie in Nederland fiscaal gevestigd is.

Wie moeten het formulier ondertekenen?

Alleen de wettelijk vertegenwoordiger hoeft het formulier te ondertekenen. De wettelijk vertegenwoordiger is zelf verplicht alle Ultimate Beneficial Owners (UBO's) in te lichten.

Wat is een Fiscaal identificatienummer?

Het fiscaal identificatienummer is het nummer waarmee uw organisatie geregistreerd staat in de administratie van de belastingdienst. U moet dit nummer vermelden als u opgeeft in welk land uw organisatie fiscaal gevestigd is.

Bekijk in welke landen het opgeven van een Fiscaal identificatienummer verplicht is:

Ga naar het overzicht op de website van OECD

Wat moet ik doen als ik het formulier verkeerd heb ingevuld?

Als u op het formulier tekst heeft toegevoegd of doorgestreept, is het formulier niet geldig. Dat geldt ook als het formulier niet compleet is ingevuld. U kunt dan bij uw Rabobank een nieuw formulier opvragen.

Waarheen kan ik het formulier sturen als ik in het buitenland ben?

Als de fiscale vestigingsplaats van uw onderneming in het buitenland is, kunt u het formulier terugsturen naar uw eigen Rabobank.

Krijg ik een bevestiging van mijn verklaring?

Als u heeft aangegeven dat uw onderneming fiscaal gevestigd is in een ander CRS-land dan Nederland, ontvangt u van ons hierover een brief ter bevestiging. Hierin geven wij aan dat we de informatie uit uw verklaring doorgeven aan de Nederlandse Belastingdienst. Dit zijn wij wettelijk verplicht.

Is een FATCA-verklaring hetzelfde als een CRS-verklaring?

FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act) richt zich, net als CRS, op het aanpakken van belastingontduiking. FATCA gaat alleen over de Verenigde Staten, terwijl aan CRS meerdere landen deelnemen. Het doel van FATCA is dat ’US Persons‘ belastingaangifte doen bij de Amerikaanse belastingdienst IRS (Internal Revenue Service) over hun tegoeden bij financiële instellingen buiten de VS. Daarom geeft de Rabobank gegevens van organisaties (en hun uiteindelijke belanghebbenden) die US Person zijn door aan de Nederlandse Belastingdienst. De Belastingdienst geeft deze gegevens door aan de IRS. Als wij vermoeden dat uw organisatie of één van uw uiteindelijk belanghebbenden mogelijk een Amerikaanse belastingplicht heeft, vragen we u een FATCA verklaring in te vullen. Ook als uw organisatie met een bepaalde SBI-code is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, bijvoorbeeld als (financial) holding, zijn wij verplicht om aan u een FATCA verklaring te vragen. Een FATCA-verklaring is niet hetzelfde als een CRS-verklaring, omdat het om een andere wetgeving gaat. De Rabobank gaat deze verklaringen binnenkort wel samenvoegen.

Wanneer is mijn organisatie een US Person?

Een organisatie is een US Person als een van de volgende situaties van toepassing is:

  • De activiteiten van de organisatie worden verricht in de Verenigde Staten (met uitzondering van de U.S. Territories).
  • De organisatie is opgericht naar het recht van de Verenigde Staten of een van de federale Staten (met uitzondering van de U.S.Territories).
  • De organisatie is een trust en voldoet aan beide van de volgende vereisten:
    • Een rechter in de Verenigde Staten is volgens de van toepassing zijnde wet bevoegd tot bevelen of uitspraken over nagenoeg alle kwesties omtrent het beheer van de trust.
    • Een of meer U.S. persons zijn bevoegd tot alle wezenlijke beslissingen omtrent de trust.

Heeft u nog vragen over CRS en fiscaal inwonerschap?

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen, via telefoonnummer (030) 215 29 22. U kunt ook een e-mail sturen naar crs@rabobank.nl. Wij zijn op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

Contact

Rabobank