EMIR en EMIR Refit: European Market Infrastructure Regulation

Direct naar:

  De European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) is Europese regelgeving bedoeld om het handelen in Over The Counter (OTC) derivaten transparanter en veiliger te maken. EMIR kent een aantal verplichtingen die mogelijk van toepassing zijn op jouw organisatie. Met deze pagina maken we je wegwijs in de regels en acties.

  Voor wie is EMIR?

  Alle (rechts)personen die actief zijn op de OTC derivatenmarkt, krijgen te maken met EMIR en EMIR Refit. Het gaat hierbij om financiële en niet-financiële contractpartijen, gevestigd in de EU, die aandelen-, rente-, valuta-, of grondstofderivaten inzetten voor het afdekken van risico’s.

  De classificaties van EMIR

  Welke effecten, verplichtingen en verantwoordelijkheden van EMIR van toepassing zijn, is afhankelijk van de classicifactie, die de organisatie voor zichzelf moet vaststellen. EMIR maakt sinds de update EMIR Refit (2019) een indeling in de volgende classificaties:

  • Financiële tegenpartijen (FC’s+), handelend boven de clearingdrempel*
  • Financiële tegenpartijen (FC’s-), zoals banken handelend onder de clearingdrempel*
  • Niet-financiële tegenpartijen (NFC’s+): handelend boven de clearingdrempel*
  • Niet-financiële tegenpartijen (NFC’s-): handelend onder de clearingdrempel*

  *Meer over de clearingdrempels lees je onder Clearingverplichting.

  Clearingverplichting

  Houd er rekening mee dat deze pagina alleen dient als algemene achtergrondinformatie en niet noodzakelijkerwijs alle aspecten van dit onderwerp behandelt. Deze pagina is niet bedoeld om individueel, juridisch of ander advies te geven.

  We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR en/of om regelmatig advies in te winnen bij een derde partij over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

  De belangrijkste regels van EMIR & EMIR Refit

  EMIR kent verschillende verplichtingen die mogelijk impact hebben op jou en jouw organisatie. Dit zijn onder andere de centrale clearing, risicobeperkingen en de transactierapportage. Hieronder lees je meer over de acties die nodig zijn onder de verschillende EMIR-regels.

  1. Clearingverplichting

  De Clearingverplichting is bedoeld voor Financiële tegenpartijen (FC’s) en Niet-Financiële tegenpartijen boven de clearingdrempel (NFC’s +). Onder deze regel is het verplicht om voor iedere derivatenklasse een clearing te laten doen door een centrale tegenpartij (CCP). Onder clearing verstaan we alle activiteiten die nodig zijn tussen het aangaan van de transactie en de verwerking daarvan.

  Om te bekijken of de organisatie boven of onder de drempelwaarde uitkomt, maak je een berekening op basis van verschillende factoren. Hierbij tellen de derivatencontracten van de totale groep waarvan objectief kan worden vastgesteld dat ze niet als hedge-instrument aangewend worden. Tegenpartijen die ervoor kiezen hun posities niet te berekenen, zijn altijd onderworpen aan de clearingverplichting.

  Clearingdrempels

  DerivatenklasseDrempelwaarde (in bruto nominale waarde)
  Kredietderivaten€ 1 miljard
  Aandelenderivaten€ 1 miljard
  Rentederivaten€ 3 miljard
  Valutaderivaten€ 3 miljard
  Grondstoffenderivaten en overige derivaten€ 3 miljard

  In de meeste situaties worden derivaten gebruikt om een risico af te dekken (hedging) en zal er sprake zijn van één of een klein aantal derivaten. Hoewel iedere organisatie voor zichzelf de classificatie moet vaststellen, is het meest waarschijnlijk dat je jezelf classificeert als niet-financiële partij, handelend onder de EMIR-drempelwaarden.

  Lees meer

  2. Risicobeperkingen

  Om risico’s te beperken zijn binnen EMIR een aantal regels opgesteld voor OTC-derivaten die niet centraal worden afgehandeld. Het gaat onder andere om bevestiging van transacties, het afstemmen van de portefeuille en het oplossen van geschillen.

  Je kunt op ieder moment je transacties, posities en portefeuille bekijken op het online portaal Rabo Business Banking. Ga naar rabobank.com/businessbanking en kies na het inloggen boven in het menu bij Risk voor Client Reporting.

  Bevestigen transacties

  Op het moment dat er een nieuwe transactie is afgesloten, ontvang je een e-mail. De details van de transactie bekijk je in Rabo Business Banking – Client Reporting. Bij Status geef je aan of je akkoord bent. Zijn er afwijkingen? Neem dan contact op met je accountmanager.

  Afstemmen derivatenportefeuille

  Afhankelijk van het aantal posities vragen wij je één keer per jaar (<100 contracten) of één keer per kwartaal (>100 contracten) om de stand van zaken van je lopende derivaten online te controleren. Je bekijkt in Rabo Business Banking – Client Reporting of de inhoud van de portefeuille nog steeds klopt met je eigen administratie. Deze afstemming is bedoeld om partijen informatie met elkaar te laten uitwisselen en onjuistheden snel te kunnen ontdekken.

  Stilzwijgende instemming

  Voor de transacties én het afstemmen van de portefeuille geldt stilzwijgende instemming. Dit houdt in dat we ervan uitgaan dat je akkoord bent met de inhoud van de portefeuille als je niet op tijd reageert. Bij transacties is dit binnen 2 werkdagen en bij de portefeuille 5 werkdagen. Als je de transactie of portefeuille afkeurt, omdat er iets niet klopt, nemen wij contact met je op.

  Lees meer over risicobeperkingen

  3. Rapportageverplichting

  Bij transacties tussen een financiële tegenpartij en een niet-financiële tegenpartij onder de clearingdrempels, geldt dat de financiële tegenpartij verantwoordelijk is voor de rapportage namens beide partijen. Dit betekent dat Rabobank mede namens de klant de transactie rapporteert.

  Tegenpartijen met een andere classificatie dan niet-financiële tegenpartij handelend onder de clearingdrempels, zijn zelf verantwoordelijk voor het uitvoeren van de rapportageverplichting.

  Rapportage door de Rabobank

  Bij transacties tussen FC en NFC onder de clearingdrempels, is de financiële tegenpartij wettelijk aansprakelijk voor de rapportage namens beide partijen. Omdat banken altijd hun eigen transacties rapporteren, kan Rabobank de rapportageverplichting voor klanten met de classificatie NFC’s - overnemen.

  Zorg voor een geldig LEI-nummer

  Bij de rapportage is elke partij onder andere verplicht een Legal Entity Identifier (LEI) in te vullen. Hiermee is voor de toezichthouders te herleiden welke posities partijen tegen elkaar uit hebben staan, maar ook hoeveel derivaten een organisatie van grote omvang heeft uitstaan. Het is verplicht een geldig LEI te hebben gedurende de loop van het derivatencontract. Dit is in Nederland aan te vragen bij de Kamer van Koophandel (KvK).

  Lees meer over de rapportageverplichting

  Veelgestelde vragen over EMIR

  Hieronder lees je het antwoord op een aantal veelgestelde vragen over EMIR. Staat je vraag er niet bij? Neem dan contact op met je accountmanager.

  Wat is EMIR en voor wie geldt het?

  De European Markets Infrastructure Regulation (EMIR) is een Europese verordening voor Over-The-Counter (OTC) derivatentransacties. Om de kans op herhaling van een financiële crisis (zoals in 2008) te beperken, zijn de leden van de G20 in 2010 het eens geworden over een aantal maatregelen. In Europa zijn vervolgens regels ter verbetering van de transparantie en vermindering van risico’s van de derivatenmarkt vastgelegd in EMIR en onderliggende regelgeving. Het doel hiervan is meer inzicht te krijgen in de derivatenmarkt en deze veiliger en transparanter te maken.

  Voor wie geldt EMIR?

  EMIR is bedoeld voor alle (rechts)personen die actief zijn op de (OTC) derivatenmarkt. Het gaat hierbij om financiële en niet-financiële tegenpartijen die aandelen-, rente-, valuta-, krediet-, grondstoffen- of overige derivaten aangaan. De regels van EMIR gelden voor tegenpartijen gevestigd binnen de Europese Economische Ruimte (EER), maar kunnen ook gelden voor tegenpartijen gevestigd buiten de EER.

  De werking van EMIR wordt periodiek beoordeeld en waar nodig aangepast.

  Wie houdt toezicht op EMIR?

  Vanuit Europa is de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) de toezichthouder. ESMA is een onafhankelijke instantie met als doel de belegger te beschermen en stabiliteit en orde van de financiële markten te bevorderen. Daarnaast zijn ook de nationale toezichthouders, zoals de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB), verantwoordelijk voor controle op de naleving van de regels uit EMIR.

  Voor welke producten geldt EMIR?

  EMIR is van toepassing op verschillende OTC-derivaten en beursgenoteerde derivaten, waaronder:

  • Rentederivaten
  • Valutaderivaten (uitgezonderd FX spot-producten)
  • Grondstoffenderivaten (uitgezonderd energy spot-producten)
  • Aandelenderivaten
  • Kredietderivaten
  Welke verplichtingen zijn er onder EMIR?

  EMIR legt vier typen verplichtingen op aan tegenpartijen bij derivatentransacties.

  1. classificatieverplichting
  2. clearingverplichting
  3. risicobeperking
  4. rapportageverplichting

  Welke verplichtingen van toepassing zijn voor jouw organisatie, is afhankelijk van verschillende factoren. Bijvoorbeeld de EMIR-classificatie van partijen en het type derivaat. Voor grotere of financiële tegenpartijen gelden strengere regels dan voor kleinere of niet-financiële tegenpartijen.

  1. Classificatieverplichting

  Tegenpartijen dienen hun EMIR classificatie vast te stellen en hun posities in OTC-derivaten ten opzichte van bepaalde clearingdrempels (ook wel drempelwaardes genoemd) te berekenen.

  2. Clearingverplichting

  Tegenpartijen die op basis van hun EMIR classificatie onder de clearingverplichting vallen dienen bepaalde OTC-derivatentransacties verplicht te ‘clearen’. Clearen is de werkwijze voor het afwikkelen van transacties.

  3. Risicobeperking

  Tegenpartijen moeten afspraken maken over het monitoren en beperken van risico’s die verband houden met OTC-derivatentransacties die niet worden gecleared. Deze afspraken moeten schriftelijk worden vastgelegd en voorzien in:

  • Het tijdig bevestigen van transacties.
  • Het dagelijks waarderen van transacties tegen de marketwaarde.
  • Het oplossen van geschillen, bijvoorbeeld over de waardering van een transactie.
  • Portfolioreconciliatie; de manier waarop zij het OTC-derivaten portfolio afstemmen. De frequentie hiervan kan variëren van 1 maal per jaar tot dagelijks. Dit is afhankelijk van de EMIR-classificatie en hoeveel transacties zij hebben afgesloten.
  • Portfoliocompressie; het terugbrengen van aantal OTC-derivatentransacties in het portfolio door het samenvoegen van de transacties. Tegenpartijen die meer dan 500 niet-geclearede OTC-derivatentransacties hebben uitstaan moeten periodiek bekijken of portfoliocompressie mogelijk is.

  4. Rapportageverplichting

  Tegenpartijen moeten derivatentransacties rapporteren bij een aangewezen Transactieregister (TR).

  Moet ik de EMIR-voorwaarden ondertekenen?

  Volgens de Europese regelgeving moeten alle partijen in een derivatencontract met elkaar de EMIR-verplichtingen afstemmen. Daarom leggen we deze afspraken vast als onderdeel van onze Overeenkomst Financiële Derivaten (OFD). Zonder getekende EMIR terms kan de Rabobank geen transacties aangaan, voor je handelen of transacties aanpassen. Het is ook mogelijk om toe te treden tot de ISDA-protocollen. Neem contact op met je accountmanager als je dit overweegt.

  Meer informatie over EMIR

  Lees meer informatie op Rabobank.nl

  EMIR Clearingverplichting EMIR Risicobeperkingen EMIR Rapportageverplichting EMIR International Verorderning EMIR (PDF)

  We raden je aan om jezelf vertrouwd te maken met EMIR. Win daarom regelmatig advies in bij andere organisaties over de (mogelijke) verplichtingen onder EMIR.

  Autoriteit Financiële Markten Europese commissie KvK ESMA