Aandachtspunten voor internationale betalingen

Of het nu gaat om de inkoop van een partij goederen of de levering van diensten: veel ondernemers doen regelmatig betalingen aan - of ontvangen geld van – partijen met wie zij zaken doen. Als daarbij derde partijen betrokken zijn, kan dat risicovol zijn, vooral bij internationale betalingen. Daarom leggen we uit wat de belangrijkste aandachtspunten zijn.

Transparant betalingsverkeer

Het uitgangspunt is dat het betalingsverkeer via Rabobank transparant moet zijn. Die transparantie maakt het mogelijk om de noodzakelijke onderzoeken te doen op basis van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Transacties met derde partijen zijn minder makkelijk te onderzoeken en leveren een groter risico op overtreding van deze wet- en regelgeving.

Er zou een alarmbelletje moeten gaan rinkelen als een derde partij bijvoorbeeld een betaling doet zonder factuurnummer, zonder omschrijving of juist met een opvallende omschrijving. Ook als je een betaling ontvangt uit een ander land dan het land waarin de debiteur of crediteur is gevestigd, moet je opletten.

Voer alleen transacties uit met directe partijen

Het uitgangspunt is dat je alleen transacties verricht met directe partijen: je afnemers of leveranciers.

Voor debiteuren geldt:

je factureert aan de partij waarmee je direct zaken doet (je afnemer) je spreekt met je afnemer af dat deze je rechtstreeks betaalt, bij voorkeur giraal je spreekt met je afnemer af dat deze het factuurnummer vermeldt bij de betaling

Voor crediteuren geldt:

je betaalt rechtstreeks en bij voorkeur giraal aan de partij waarmee je direct zaken doet (je leverancier) je vermeldt bij betaling het factuurnummer dat je van de crediteur hebt ontvangen je betaalt niet op verzoek van je crediteur aan een derde partij

Er zijn natuurlijk gevallen waarbij het wel toegestaan is om transacties te doen via een derde partij. Denk daarbij aan betalingen aan een tussenhandelaar voor groothandels.

Onderzoek

Wordt van je gevraagd om zaken te doen met een derde partij, onderzoek deze partij dan. Stel bijvoorbeeld deze vragen.

Wie is deze partij? Ken je de partij? Is er een logisch verband tussen de derde partij en je debiteur of crediteur? Passen de activiteiten van de derde partij bij je eigen bedrijfsactiviteiten? Kun je informatie vinden die het bestaan van de derde partij bevestigt? Is er bijvoorbeeld een website? Is er een goede reden waarom de transactie via een derde partij verloopt, in plaats van direct via de debiteur of crediteur?

Wanneer niet accepteren

Je mag een betaling niet accepteren of uitvoeren als uit je onderzoek blijkt dat er iets niet klopt. Transacties die met tussenkomst van een derde partij worden verricht vanuit bankrekeningen die worden aangehouden in bijvoorbeeld offshore jurisdicties zijn per definitie niet toegestaan. Offshore jurisdicties zijn (bijna altijd) landen waar de regelgeving zo is, dat het mogelijk is om vermogen (of de herkomst daarvan) te verhullen of om geld wit te wassen.

Raadpleeg de websites van de Rijksoverheid en de Europese Unie voor een overzicht.

Contact bij twijfel

Heb je onderzoek gedaan naar een derde partij en vertrouw je het niet? Of twijfel je? Neem dan contact met ons op. Dan kijken we samen wat je het beste kunt doen.

phone

Hulp nodig?

Bellen

Bel met één van onze medewerkers

Heb je de Rabo App?

Bel ons dan met de app. Ga naar 'Service', kies 'Contact' en kies 'Bel met één van onze medewerkers'. Zo hebben wij je gegevens direct bij de hand en kunnen we je nog sneller helpen.

Of kies hier het gewenste nummer