Bijzonder Beheer

Samen werken aan een financieel gezonde toekomst

Als ondernemer kunt u te maken krijgen met tegenslag. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van uw onderneming. Wanneer dit het geval is, kiezen wij er voor om uw onderneming te laten begeleiden door de afdeling Bijzonder Beheer.

Begeleiding door ervaren teams

De afdeling Bijzonder Beheer bestaat uit twee specialismen, namelijk de specialisten Intensieve Begeleiding en accountmanagers Afbouw & Insolventie. Afhankelijk van de situatie waarin uw onderneming zich bevindt, wordt uw financiering behandeld door één van deze specialismen.

Proactieve houding

Samen met u brengen wij de huidige situatie in kaart. Op basis van deze situatie maakt u een plan van aanpak. Wij zijn ons ervan bewust dat dit voor u moeilijk en soms confronterend kan zijn. Ervaring leert dat de beste resultaten worden geboekt wanneer u daar (pro)actief bij handelt en bij betrokken bent.

Voortgang realiseren

Gedurende het traject deelt u uw voortgang en resultaten met uw accountmanager en de specialist Intensieve Begeleiding. Zij analyseren en beoordelen deze informatie. U kunt in deze fase te maken krijgen met extra kosten, bijvoorbeeld kosten voor taxaties en tariefsverhogingen. Dit bespreken wij natuurlijk van tevoren met u.

Toekomstperspectief

Ervaring leert dat het traject van Intensieve Begeleiding in de meeste gevallen positief resultaat heeft. Een groot deel van de ondernemingen is na begeleiding weer financieel gezond. Helaas lukt het niet altijd om uw onderneming weer op de rit te krijgen. De bank kan dan overgaan tot opzeggen en afbouwen van de financieringen. Dit doen wij natuurlijk pas na een zorgvuldige belangenafweging.

Afbouwen

Indien er sprake is van een (dreigend) faillissement of surseance van betalingen, kan dit voor ons aanleiding zijn om de begeleiding over te dragen aan het team Afbouw & Insolventie in Utrecht. Zij beschikken over specialistische en praktische kennis met betrekking tot het beëindiging van de financiering en het afbetalen van de schuld aan de bank.

Heeft u een vraag of een klacht?

Heeft u nog vragen of een klacht over onze werkwijze van Bijzonder Beheer? Neem dan contact op met de afdeling Bijzonder Beheer van uw eigen Rabobank. Bent u niet tevreden over de afhandeling van uw vraag of klacht? Dan kunt u uw klacht indienen bij Rabobank Klachtenservice.

Lees meer over het indienen van een klacht

Contact

Rabobank