Ondernemers verdienen extra aandacht als zij te maken krijgen met tegenslag. Met onze afdeling Bijzonder Beheer werken we samen aan een financieel gezonde toekomst van je bedrijf.

Als ondernemer kun je te maken krijgen met tegenslag. Dit kan gevolgen hebben voor de financiële gezondheid van je onderneming. In dat geval kiezen wij er voor om je onderneming te laten begeleiden door de afdeling Bijzonder Beheer.

Begeleiding door ervaren teams

De afdeling Bijzonder Beheer bestaat uit twee specialismen, namelijk de specialisten Intensieve Begeleiding en accountmanagers Afbouw & Insolventie. Afhankelijk van de situatie waarin jouw onderneming zich bevindt, wordt jouw financiering behandeld door één van deze specialismen.

Meer weten over Bijzonder Beheer (PDF)

Proactieve houding

Wij brengen samen de huidige situatie in kaart. Op basis van deze situatie maak je een plan van aanpak. Wij zijn ons ervan bewust dat dit moeilijk en soms confronterend voor je kan zijn. Ervaring leert dat de beste resultaten worden geboekt wanneer je daar (pro)actief bij handelt en bij betrokken bent.

Voortgang realiseren

Tijdens het traject deel je de voortgang en resultaten met je accountmanager en de specialist Intensieve Begeleiding. Zij analyseren en beoordelen deze informatie. Je kunt in deze fase te maken krijgen met extra kosten, bijvoorbeeld kosten voor taxaties en tariefsverhogingen. Dit bespreken wij natuurlijk van tevoren met je.

Toekomstperspectief

Ervaring leert dat het traject van Intensieve Begeleiding in de meeste gevallen positief resultaat heeft. Een groot deel van de ondernemingen is na begeleiding weer financieel gezond. Helaas lukt het niet altijd om je onderneming weer op de rit te krijgen. De bank kan dan overgaan tot opzeggen en afbouwen van de financieringen. Dit doen wij natuurlijk pas na een zorgvuldige belangenafweging.

Afbouwen

Indien er sprake is van een (dreigend) faillissement of surseance van betalingen, kan dit voor ons aanleiding zijn om de begeleiding over te dragen aan het team Afbouw & Insolventie in Utrecht. Zij beschikken over specialistische en praktische kennis met betrekking tot het beëindiging van de financiering en het afbetalen van de schuld aan de bank.

Heb je een vraag of een klacht?

Heb je nog vragen of een klacht over onze werkwijze van Bijzonder Beheer? Neem dan contact op met de afdeling Bijzonder Beheer van je Rabobank. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je vraag of klacht? Dan kun je de klacht indienen bij Rabobank Klachtenservice.

Lees meer over het indienen van een klacht