Hulp bij financiële problemen met Bijzonder Beheer

Ondernemers verdienen extra aandacht als zij te maken krijgen met tegenslag. Zeker in deze tijd kan het betalen van rekeningen een lastige opgave worden. Daarom werkt onze afdeling Bijzonder Beheer samen met jou aan een financieel gezonde toekomst van je bedrijf.

Wat is Bijzonder Beheer?

De afdeling Financial Restructering & Recovery (FR&R) van Rabobank helpt ondernemers die met hun bedrijf in structurele financiële problemen terecht zijn gekomen. FR&R wordt ook wel Bijzonder Beheer genoemd. Wij begrijpen dat ondernemers kunnen schrikken als zij horen dat ze ondersteuning gaan krijgen van Bijzonder Beheer. Daar kan veel emotie bij komen kijken. Daarom bieden we een luisterend oor, maar houden je ook een spiegel voor. Omdat iedere situatie uniek is kijken we samen naar een plan op maat. Een specialist Financial Restructuring zal hiervoor naast je eigen accountmanager het aanspreekpunt worden.

Wanneer krijg ik te maken met Bijzonder Beheer?

Ondernemingen kunnen in Bijzonder Beheer komen als er sprake is van één van de mogelijke volgende signalen:

Je kunt onze betalingsafspraken niet meer nakomen. Je hebt onvoldoende liquiditeit voor de komende periode. Er is sprake van (een dreigend) faillissement of uitstel van betaling.

Kun jij financiële hulp gebruiken?

Met onze online omgeving voor financiële hulp krijg je inzicht in de mogelijkheden die voor jou beschikbaar zijn. Je kunt vervolgens direct een aanvraag indienen.

Financiële hulp aanvragen

Je kunt natuurlijk ook contact opnemen met je accountmanager als je merkt dat het minder gaat of als je verwacht in financiële problemen te komen. Hoe eerder je dit doet, hoe groter de kans is dat je je bedrijf weer op de rit krijgt.

Traject Bijzonder Beheer

Hoe verloopt het traject met Bijzonder Beheer?

We informeren je altijd als Bijzonder Beheer wordt ingeschakeld. Samen met een specialist Financial Restructuring bekijk je de situatie. Je maakt een plan van aanpak waar je vervolgens mee aan de slag gaat. Samen doorlopen we de volgende stappen.

1. Onderzoek naar de oorzaak van het probleem

In gesprek over de situatie

Tijdens het intakegesprek stellen we het probleem en de oorzaak vast. Veel ondernemers schakelen zelf nog een onafhankelijke derde partij, bijvoorbeeld een adviseur of accountant, in om hen bij te staan bij de gesprekken. Dat vinden wij een goede keuze, maar geef dat wel even aan ons door. De volgende vragen kunnen onder andere aan bod komen om een duidelijk beeld van de situatie te krijgen:

Hoe ben je in de huidige situatie terecht gekomen? Hoe staat je onderneming in de markt? Hoe zien je laatste boekjaren eruit? Hoe is je onderneming georganiseerd? Hoe wil je verder met je onderneming?

Bepalen van toekomstperspectief

In het gesprek bespreken we het opgestelde plan van aanpak. Aan de hand van het gesprek wordt het plan aangescherpt. Wij zullen dit plan beoordelen en samen bepalen we de continuïteit en het toekomstperspectief van je onderneming. Het kan zijn dat we er tijdens de gesprekken achter komen dat we niet voldoende perspectief zien in de toekomst van de onderneming. In dat geval begeleidt een specialist Recovery je bij de goede afbouw van je onderneming. Ook kijken we naar de mogelijkheden om schulden terug te betalen.

Bekijk de video 'Financiële begeleiding met Bijzonder Beheer bij Rabobank' op https://youtu.be/CDOb0HU-rg4

2. Uitvoeren plan van aanpak en begeleiding

De afspraken die we maken leg je vast in een plan van aanpak. Vervolgens start je met de uitvoering van dit plan. De specialist Financial Restructuring neemt afhankelijk van de situatie contact met je op om de voortgang te bespreken. Je kunt natuurlijk ook zelf contact opnemen als je vragen hebt. Blijkt tijdens het uitvoeren van het plan dat het gewenste resultaat niet wordt bereikt? Dan gaan we kijken naar een nieuw plan.

Bekijk de video voor meer informatie over het maken van een plan van aanpak en een liquiditeitsprognose.

3. Afronden van het traject

In de meeste gevallen eindigt het traject wanneer je weer aan je financiële verplichtingen kunt voldoen. Je kunt hierna weer met vertrouwen verder met je onderneming. Als blijkt dat dit niet het geval is en de problemen toch aanhouden, dan gaan we kijken naar een nieuw plan. Het opzeggen en afbouwen van de financiering is dan ook een mogelijkheid.

Waar moet ik rekening mee houden bij Bijzonder Beheer?

Dit kan je van ons verwachten

Allereerst bieden we een luisterend oor. We staan samen in deze situatie en kijken samen hoe we hier positief uit kunnen komen. Je kunt van ons verwachten dat wij open met je communiceren. We vertellen je duidelijk uit welke stappen het traject bestaat, zodat je weloverwogen beslissingen kunt nemen.

In de meeste gevallen kan je onderneming door op de nieuw ingeslagen weg. Ook als wordt besloten om over te gaan tot afbouwen van het bedrijf, blijven we je gesprekspartner. We raden je in de meeste gevallen wel aan om een externe (juridisch) adviseur in te schakelen die jou en je onderneming bij kan staan.

Dit verwachten wij van jou

Voor een succesvol resultaat is transparante communicatie en samenwerking cruciaal. Het is belangrijk dat je open bent over de situatie, zodat we kunnen werken aan de herstructurering van je bedrijf, of eventuele beëindiging van de financieringsrelatie. Ook in dat geval verwachten we dat je transparant communiceert en steeds actuele informatie aanlevert. Je spant je daarbij altijd in om de waarde van je onderneming en bezittingen in stand te houden.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Zijn er kosten aan het Bijzonder Beheer-traject verbonden?

Je kunt tijdens de begeleiding te maken krijgen met extra kosten. We begrijpen dat extra lasten juist in financieel zware tijden moeilijk op te brengen zijn. Helaas zijn deze kosten niet altijd te vermijden. Mogelijke kosten zijn:

Taxatie- of advieskosten voor het bepalen van de waarde van (on)roerende zaken of voor (juridisch) advies. Verhoogd rentetarief als gevolg van het gestegen risico dat je de geldlening of het krediet niet kunt terugbetalen.
Kan ik uitstel aanvragen van de aflossingsverplichtingen van mijn lening(en)?

Als je een zakelijke lening bij Rabobank hebt en merkt dat je in de knel komt bij de aflossing, kun je een aanvraag voor uitstel van aflossing indienen. Dit doe je in onze online omgeving voor financiële hulp. Vervolgens bekijken wij of uitstel van aflossing in jouw situatie mogelijk is. Je komt hier dus niet automatisch voor in aanmerking.

Lees hoe je uitstel van aflossing aanvraagt
Is het beëindigen van mijn bedrijf een optie?

Het is mogelijk om de onderneming af te bouwen wanneer er niet voldoende perspectief meer is. De specialist stelt verschillende scenario’s op als je je bedrijf wilt beëindigen. Bij herstructurering is het soms mogelijk dat een andere financier of investeerder wordt gevonden. Je onderneming kan dan worden voortgezet. Ook is het denkbaar dat na een forse ingreep de financiering toch bij ons blijft. Maar in veel gevallen kan de schuld aan ons alleen worden terugbetaald door verkoop van je onderneming en/of de bezittingen. Op deze bezittingen rust meestal een zekerheidsrecht van Rabobank. Een zekerheidsrecht is een hypotheekrecht en/of pandrecht dat je aan ons hebt verstrekt bij het aangaan van de financiering.

Wij hebben in een dergelijke situatie de bevoegdheid om tot executieverkoop over te gaan. Onderhandse verkoop kan alleen als jijzelf (of in geval van faillissement de curator) overgaat tot verkoop. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist. Over het algemeen geldt dat de opbrengst bij onderhandse verkoop hoger is dan bij een executoriale verkoop. Dit resulteert in een lagere schuld aan ons.

Is het beëindigen van mijn bedrijf een optie?

Het is mogelijk om de onderneming af te bouwen wanneer er niet voldoende perspectief meer is. De specialist stelt verschillende scenario’s op als je je bedrijf wilt beëindigen. Bij herstructurering is het soms mogelijk dat een andere financier of investeerder wordt gevonden. Je onderneming kan dan worden voortgezet. Ook is het denkbaar dat na een forse ingreep de financiering toch bij ons blijft. Maar in veel gevallen kan de schuld aan ons alleen worden terugbetaald door verkoop van je onderneming en/of de bezittingen. Op deze bezittingen rust meestal een zekerheidsrecht van Rabobank. Een zekerheidsrecht is een hypotheekrecht en/of pandrecht dat je aan ons hebt verstrekt bij het aangaan van de financiering.

Wij hebben in een dergelijke situatie de bevoegdheid om tot executieverkoop over te gaan. Onderhandse verkoop kan alleen als jijzelf (of in geval van faillissement de curator) overgaat tot verkoop. Dit gebeurt altijd in nauw overleg met de specialist. Over het algemeen geldt dat de opbrengst bij onderhandse verkoop hoger is dan bij een executoriale verkoop. Dit resulteert in een lagere schuld aan ons.

Indien het traject Bijzonder Beheer leidt tot bedrijfsbeëindiging, welke invloed heeft dit op mijn persoonlijke financiële situatie?

Na het beëindigen van de financieringsrelatie blijft er in sommige gevallen een privéschuld over. Bijvoorbeeld als gevolg van een borgstelling. Een beëindigingstraject heeft in dat geval dus niet alleen impact op je onderneming, maar ook op jezelf en je eventuele partner of gezin. Een dergelijke privéschuld moet je ook betalen. In veel gevallen kunnen we hiervoor een betalingsregeling afspreken. In geval er meerdere schuldeisers zijn, kan een beroep op de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) raadzaam zijn.

Deze regeling maakt het mogelijk om na 36 maanden weer schuldenvrij te zijn. Dit is alleen mogelijk als je buiten je schuld om in de financiële problemen bent gekomen.

Ik krijg in mijn privésituatie te maken met schulden. Kunnen jullie mij daar ook bij adviseren?

Als je in je privésituatie te maken krijgt met schulden is het belangrijk inzicht te krijgen in je financiën. Het kan daarbij een uitdaging zijn om de eerste stap te zetten. We hebben daarom tips, tricks en inspiratieverhalen en gesprekken van anderen voor je klaarstaan.

Zo werk je naar een financieel gezonder leven
Ik heb een vraag of klacht. Waar kan ik terecht?

Wij doen ons best om eerlijk en zorgvuldig te werken, waarbij jouw belang centraal staat. Heb je toch nog vragen of een klacht over onze werkwijze van Bijzonder Beheer? Neem dan contact op met de afdeling Bijzonder Beheer van je Rabobank. Ben je niet tevreden over de afhandeling van je vraag of klacht? Dan kun je de klacht indienen bij Rabobank Klachtenservice.

Lees meer over het indienen van een klacht
Bekijk de video 'Als je in Bijzonder Beheer komt' op https://youtu.be/EWoncUineSU

Ervaringen van andere ondernemers met Bijzonder Beheer