Beëindigen binnenlandse bankgarantie

Wil je een binnenlandse bankgarantie beëindigen? De bepalingen in de bankgarantie – bijvoorbeeld over de afloopdatum – bepalen hoe je dit aanpakt. Lees hoe je een bankgarantie kunt stopzetten.

Vier situaties

In de bankgarantie staat aangegeven hoe deze kan worden opgeheven. Een bankgarantie vervalt als de einddatum is bereikt. Heeft de bankgarantie geen einddatum of moet de bankgarantie vóór de einddatum worden beëindigd, dan heeft Rabobank een getekende dechargeverklaring nodig van de begunstigde. Hieruit blijkt dat de begunstigde afstand doet van de bankgarantie. In sommige gevallen moet je het origineel naar ons opsturen. Hieronder lees je hoe je dit per geval aanpakt.

Situatie 1: bankgarantie heeft een afloopdatum

Rabobank zal deze garantie op zijn vroegst vijf werkdagen na afloop van deze datum automatisch beëindigen. Indien er voor die datum onder de bankgarantie een claim is ingediend komt de bankgarantie te vervallen zodra de claim is afgewikkeld.

Situatie 2: bankgarantie heeft een afloopdatum genoemd, maar mag vóór deze datum worden beëindigd

Rabobank zal de garantie beëindigen nadat een verklaring van decharge ondertekend door de begunstigde is ontvangen (zie voorbeeld PDF hieronder). Indien genoemd in de bankgarantie dient ook het origineel per aangetekende post geretourneerd te worden. Deze kan door de begunstigde verzonden worden naar het hieronder vermelde adres.

Situatie 3: bankgarantie heeft geen afloopdatum en vervalt na ontvangst van een door de begunstigde ondertekende dechargeverklaring

Rabobank zal de garantie beëindigen nadat een verklaring van decharge ondertekend door de begunstigde is ontvangen (zie voorbeeld PDF hieronder) en/of het origineel per aangetekende post is geretourneerd. Deze kan door de begunstigde verzonden worden naar het hieronder vermelde adres.

Situatie 4: huurgarantie die tussentijds is overgedragen naar nieuwe verhuurder

In dat geval kan de bankgarantie vervallen wanneer deze rechtverkrijgende een getekende dechargeverklaring (zie voorbeeld PDF hieronder) aanbiedt met de originele bankgarantie en hij tevens bewijs van eigendom kan overleggen van het desbetreffende pand (bijvoorbeeld een recent uittreksel van het Kadaster). De stukken dienen per post naar het hieronder vermelde Rabobank-adres opgestuurd te worden.

Rabobank

Verklaring van decharge

De verklaring van decharge met eventuele bijbehorende stukken kan worden verzonden naar:

Rabobank
T.a.v. Betalingsverkeer, Trade Services
Croeselaan 18
3521 CB Utrecht
Nederland

Veelgestelde vragen over bankgaranties