GO-C regeling: overbruggingslening met hulp van de overheid

De Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C) is een lening waarbij de overheid borg staat voor 80% of 90% van de financiering. De GO-C regeling is beschikbaar voor leningen vanaf € 1,5 miljoen.

Belangrijk om te weten over de GO-C lening