GO-C regeling: overbruggingslening met hulp van de overheid

De coronacrisis leidt tot financiële uitdagingen voor ondernemers. Daarom heeft de Nederlandse overheid de Garantie Ondernemingsfinanciering Corona (GO-C) verruimd. Dit is een lening waarbij de overheid borg staat voor 80% of 90% van de financiering. De GO-C regeling is beschikbaar voor leningen vanaf € 1,5 miljoen.

financiering vanaf € 1,5 miljoen op basis van de voorwaarden van de GO-C regeling looptijd van maximaal 6 jaar mogelijkheid om de eerste 12 maanden niet af te lossen

Wat is de GO-C regeling?

De verruimde GO-regeling, oftewel de GO-C regeling, is een overbruggingslening waarbij de overheid borg staat voor 90% van de financiering voor mkb-bedrijven met een omzet vanaf € 5 tot € 50 miljoen en maximaal 250 FTE's. Voor bedrijven met een omzet hoger dan € 50 miljoen en mimimaal 250 FTE's staat de overheid borg voor 80% van de financiering.

Deze regeling ondersteunt bedrijven die door het coronavirus tijdelijk een liquiditeitstekort hebben met een lening. De regeling kan ook ingezet worden voor noodzakelijke investering die veroorzaakt worden door de coronacrisis.

Voor financieringen lager dan € 1,5 miljoen

Heb je behoefte aan een financiering onder € 1,5 miljoen door de gevolgen van de coronamaatregelen? Bekijk dan of je in aanmerking komt voor de verruimde BMKB-regeling.

Lees meer over de verruimde BMKB-regeling

Investeren in het herstel van je bedrijf

- Investeringen als direct gevolg van corona of de richtlijnen

Voor de aankoop van spatschermen, het aanpassen van routes, extra winkelwagens of mandjes, dranghekken, desinfecteringsmiddelen, mondkapjes

- Investeringen in werkkapitaal

Voor de aankoop van een nieuwe (seizoens)voorraad Oplopende debiteurenstand Afbouw van de door corona opgelopen crediteurenoverstand

- Overige investeringen

Uitbreiding van het terras bij een horecagelegenheid Transformatie van je bedrijf naar online verkoop/webshop Vergroten van de opslagcapaciteit Winkelinrichting in verband met uitbreiding van het winkeloppervlak Investeringen in verband met de bediening van een nieuwe doelgroep

- Investeringsverplichtingen die in eerder stadium (voor 1-4-2020) zijn aangegaan en met een financieringstekort door corona

- Overbruggen van een liquiditeitstekort als gevolg van corona

Let op: De terugbetaling van steunmaatregelen van de overheid, zoals de NOW-regeling, kan niet met GO-C gefinancierd worden.

Welke ondernemers komen in aanmerking voor de GO-C regeling?

Je bedrijf kan in aanmerking voor de GO-C regeling komen als:

Je bedrijf gevestigd is in Nederland. Je bedrijf minimaal 50% van de omzet in Nederland realiseert. Je bedrijf in de kern gezond was op 31 december 2019 en nu financiële gevolgen ondervindt door het coronavirus. Je al maatregelen hebt getroffen en reeds een aanvraag voor een tegemoetkoming in loonkosten (NOW) en/of uitstel van belastingbetalingen hebt ingediend. Rabobank je huisbank is. Als je alleen bij Rabobank een zakelijke betaalrekening bij Rabobank hebt, ben je automatisch huisbankierklant. Ben je klant bij meerdere banken? Dan tel je als huisbankierklant als minimaal de helft van je omzet over je rekening(en) bij Rabobank loopt. Als je bij andere financiers dan Rabobank faciliteiten hebt uitstaan, vragen we je om eerst contact op te nemen bij deze financier.

Hoe vraag ik financiering aan met de GO-C regeling?

Het aanvragen van een financiering met de GO-C regeling vraagt om maatwerk. Neem daarom contact op met je lokale bank. Dan kijken we samen hoe we jouw bedrijf het best kunnen helpen.

Belangrijk om te weten over de GO-C lening

Wat zijn de kenmerken van de GO-C lening?
De GO-C lening is beschikbaar voor financieringen vanaf € 1,5 miljoen. Je hebt de mogelijkheid om de eerste 12 maanden niet af te lossen, in lijn met je liquiditeitsbehoefte. De totale looptijd van de lening bedraagt maximaal 6 jaar. De overheid stelt zich borg voor 90% voor bedrijven met een geconsolideerde omzet van minimaal € 5 miljoen en maximaal € 50 miljoen. Voor bedrijven met hogere geconsolideerde omzet stelt de overheid zich borg voor 80%.

De overheid heeft de volgende voorwaarden opgesteld voor ondernemers die deel willen nemen:

De aanvraag voor de overbruggingslening komt voort uit de gevolgen van de coronacrisis. De onderneming verkeerde op 31 december 2019 niet in financiële moeilijkheden. Het staatsgegarandeerde deel is maximaal € 150 miljoen.

Regres door ons namens de Nederlandse Staat

Kun je jouw betaalverplichtingen aan ons niet nakomen, bijvoorbeeld omdat je bedrijf failliet gaat? Dan mag Rabobank een beroep doen op de garantie van de Nederlandse Staat. Nadat de Staat jouw resterende schuld bij Rabobank heeft afgelost, heeft de Staat een regresvordering op jou. Dat betekent dat Rabobank verplicht is een poging te doen om dit bedrag bij jou terug te krijgen.

Wat zijn de kosten van de GO-C lening?

Naast een marktconforme rente en aflossing, betaal je een afsluitprovisie over de hoofdsom van de GO-C lening. Een deel van de rente die je betaalt wordt door de bank als garantieprovisie afgedragen aan de Staat.

Chat met Rabobank

Contact met Rabobank

Heb je na het lezen toch nog vragen over de gevolgen van corona voor je bedrijf? Bel dan je accountmanager op zijn mobiele telefoon.

Lukt dit niet, bel dan met onze adviseurs bij de Rabo Klantenservice via 088-7226666. We zijn bereikbaar op werkdagen van 8.00 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 17.30 uur.