Rekening courant krediet

Behoefte aan financiële ruimte? Bijvoorbeeld om te investeren in voorraad of om te voldoen aan betalingsverplichtingen. Met een rekening courant krediet kun je rood staan op je betaalrekening binnen de afgesproken limiet.

 • bedrijfskrediet voor flexibele financieringsbehoefte
 • voor financiering van inventaris, voorraden of debiteuren
 • variabele maandlasten
 • looptijd in overleg
 • online aanvragen
Aanvraag al gestart? Ga verder

Wat is een rekening courant krediet?

Een rekening courant krediet is een zakelijk krediet met een vrij opneembaar bedrag. In een persoonlijk gesprek bespreken we samen welke looptijd en limiet bij je plan passen. Binnen de afgesproken limiet kun je dus geld opnemen en bijstorten wanneer je dat wilt. Je kunt het bedrijfskrediet gebruiken voor bijvoorbeeld de financiering van inventaris, voorraden en debiteuren.

Past een rekening courant krediet bij jou?

Een rekening courant kan een geschikte oplossing zijn als je tijdelijk extra geld nodig hebt. Bijvoorbeeld voor extra voorraad of werkkapitaal. Of je wilt een bepaald bedrag achter de hand hebben om kortlopende tekorten te overbruggen.

Na de financieringsaanvraag bekijken we in het persoonlijk gesprek of een rekening courant krediet inderdaad de best passende oplossing is. Mogelijk is een andere financieringsoplossing toch beter geschikt.

Belangrijk om te weten over een rekening courant krediet

Wat zijn de kenmerken van een rekening courant krediet?
 • een rekening courant krediet is vrij opneembaar binnen de afgesproken limiet
 • de looptijd is in overleg
 • je betaalt variabele maandlasten: afhankelijk van het bedrag dat je hebt opgenomen en de stand van de rente
 • een bedrijfskrediet is geschikt voor inventaris, voorraad, grondstoffen en levende have (agrarische sector)
 • Voor de financiering van een zakelijk krediet zijn meestal zekerheden nodig. Denk daarbij aan onroerend goed, voorraden of machines. Kun je niet meer aan uw betalingsverplichtingen voldoen, dan kunnen wij hierop beslag leggen.
 • Een rekening courant krediet heeft een variabele rente. De rente kan dalen, maar ook stijgen. Bij een stijgende rente kunnen de maandlasten hoger uitvallen.
 • Onderdeel van de aanvraag is een toetsing bij het Bureau Kredietregistratie (BKR).

Looptijd en aflossen

Wij spreken samen de looptijd af van het zakelijk krediet. Binnen deze periode kun je vrij geld opnemen binnen de afgesproken limiet. We maken samen afspraken over het weer aanvullen van het krediet. Het zakelijk krediet loopt tot wederopzegging. Zowel de ondernemer als de Rabobank kan het krediet opzeggen.

Wat zijn de kosten van een rekening courant krediet?

De rente van een zakelijk krediet is afgestemd op jouw situatie en de financiering. We leggen graag aan je uit waar wij naar kijken bij het bepalen van de rente en hoe deze is opgebouwd.

Lees meer over de kosten van rekening courant krediet

Euribor

Vanaf januari 2018 wordt de rente op rekening courant kredieten gebaseerd op Euribor.

Lees meer over rente op basis van Euribor

Voorwaarden

Als je een zakelijk krediet wilt aanvragen, lees dan vooraf de voorwaarden van het product. Je kunt de voorwaarden hieronder downloaden.

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

De Rabobank wil haar dienstverlening aan kleinzakelijke klanten continu verbeteren. Daarom hebben we ons verbonden aan de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering van de Nederlandse Vereniging van Banken.

Lees meer over de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering