Een man en een vrouw praten in een stal

In focus

Melkveevisie: koers bepalen in dynamische omgeving

18 - 01 - 2023

Er speelt veel voor ondernemers in de melkveehouderij. Wat moet je weten? Dat lees je in deze melkveevisie. Zo zetten we de laatste ontwikkelingen in de markt, de export, de verdienmodellen, duurzaamheid en meer op een rij. Benieuwd? Lees dan verder.

Vooruitzichten voor de melkveehouderij

Relevante actuele informatie voor betrokkenen in de melkveehouderij verzamelen: dat is het doel van deze melkveevisie. Er zijn veel thema’s die op de agrarische sector afkomen, daarom hebben we een selectie gemaakt op de thema’s marktontwikkelingen, verdienmodellen en stikstof. Over deze onderwerpen hebben we vijf artikelen en een podcast gebundeld voor een compleet verhaal.

Kansen internationale handel zuivel. Wie stapt in? 1/5
We verwachten dat de internationale handel in zuivelproducten jaarlijks met 3% stijgt tot 2030. Waar komt die groei vandaan? We zetten alle marktontwikkelingen op een rij.

Export van zuivelproducten: meer kansen dichtbij huis? 2/5
De zuivelmarkt groeit grotendeels buiten Europa, maar de Nederlandse export neemt ook in de Europese Unie toe. De melkveehouderij heeft wereldwijd verschillende groeimogelijkheden.

Elk land heeft uitdagingen met verdienmodellen 3/5
Wereldwijde ontwikkelingen hebben invloed op de kostprijs van melk. Daarnaast zijn er uitdagingen op het gebied van klimaat, milieu en nieuwe regelgeving.

Verkenning (financiële) duurzaamheid melkveehouderij: topsport met grote onderlinge verschillen 4/5
Presteert je bedrijf beter als je duurzaam werkt of is een duurzaam bedrijfsmodel eerder binnen handbereik als je je financiën onder controle hebt? We hebben onze financiële klantdata en duurzaamheidsscores van melkveebedrijven naast elkaar gelegd en geven antwoord op die vragen.

Stikstof knelt in maatschappij en op boerenerf: grote behoefte aan duidelijkheid 5/5
De onduidelijkheid houdt aan in het stikstofdossier. Inmiddels snakken ondernemers meer dan ooit naar duidelijke, maar ook realistische richtlijnen.

Dit artikel is eerder verschenen op 12 oktober 2021 en geactualiseerd op 18 januari 2023.

Podcast: Koers bepalen in de melkveehouderij
Laat je in 12 minuten bijpraten over onze melkveevisie. In deze podcast gaat Daniëlle Duijndam van Rabo Research in op de kansen voor de internationale handel van zuivelproducten en de kracht van een duurzaam melkveebedrijf.