Update

Rabo BouwBericht 2020: een digitale sprong vooruit

10 maart 2020 16:31

Woningtekort, energietransitie, achterstallig onderhoud aan infrastructuur: onderwerpen waar de bouw de komende jaren een belangrijke rol in speelt. Om deze maatschappelijke opgaves goed en op tijd aan te pakken, moeten we anders gaan werken. Er is een radicaal andere aanpak nodig. Met zoveel mogelijk standaardisatie en digitalisering, en met volle aandacht voor natuur en milieu. In het Rabo BouwBericht 2020 lees je hoe je deze uitdagingen omzet in kansen, hoe jij je bedrijf toekomstbestendig maakt en welke innovaties je daarbij kunnen helpen.

Werknemer met een speciale bril aan het werk in het lab

De druk is hoog, maar er zijn volop kansen

In het Rabo Bouwbericht lees je met welke vier uitdagingen bouwend Nederland aan de slag moet richting 2030. Ook nemen we je mee in wat wij zien als een ‘game changer’: de noodzaak tot circulair bouwen, klimaatadaptatie en de energietransitie. Tegelijk is er een ingrijpende ‘enabler’ die uitkomst biedt: technologische innovatie. We praten je bij over zeven ontwikkelingen die het mogelijk maken om steeds slimmer te werken in bouw, onderhoud en beheer. De druk is hoog, maar er liggen volop kansen om toekomstbestendig te bouwen.

Infographic toekomstbeeld voor de bouw
Rabobank, 2020 | (klik op de afbeelding voor grote versie)

Toekomst voor bouwsector in 2030

De bouw staat de komende jaren voor vier uitdagingen: versnellen, verduurzamen, intensiveren en afwegen. Versnellen gaat over de aanpak van het woningtekort. De bouwproductie moet omhoog, het liefst naar 100.000 nieuwe woningen per jaar. De tweede uitdaging is verduurzamen: bestaande gebouwen moeten CO₂-neutraal en aardgasvrij gemaakt worden. De derde uitdaging richt zich op het achterstallig onderhoud van onze infrastructuur. Om de mobiliteitsdruk aan te kunnen, moet infrastructuur worden onderhouden en uitgebreid. Tot slot moet ook de ondergrondse infrastructuur worden aangepakt: een efficiëntere en intensievere planning kan helpen.

“Laat je niet inhalen door techbedrijven en start-ups. Onderneem nu actie om in 2030 toonaangevend te zijn!”

Wil je meer weten over technologische ontwikkelingen en onze uitgebreide visie op de bouwsector in 2030?

Download het Bouwbericht

Bouw je eigen strategie

Maak je je zorgen dat je de komende jaren wordt ingehaald door techbedrijven en start-ups? Dat is nergens voor nodig. Ook jij kunt als ondernemer in de bouw aan de slag met innovatieve oplossingen. Begin door de strategie en basis van je businessmodel op te stellen aan de hand van je ambities. Zorg dat je onderdeel wordt van een bouwnetwerk, werk toe naar gezamenlijke verantwoordelijkheid en vier successen. In het Bouwbericht vind je inspiratie en lees je hoe andere bedrijven technologie omhelzen om toekomstgericht te ondernemen.

Hoe helpt Rabobank de bouwsector te innoveren?

Rabobank stimuleert vernieuwing en samenwerking om sneller, goedkoper en duurzamer te bouwen. Als bank ondersteunen we dat door onze kennis en netwerken te delen. Bijvoorbeeld via de Circulair Ondernemen Challenge en de Rabobank Innovation Challenge. En we bieden financiële producten aan voor bedrijven met innovatieve ideeën, zoals de Achtergestelde Innovatielening. Hiermee kunnen bestaande en nieuwe klanten in de idee-, plan- of startfase tot maximaal € 150.000 lenen. Benieuwd naar de mogelijkheden? Neem dan contact op met de Rabobank in jouw regio.