Update

Horeca- en recreatiesector lijdt onder coronaregels

13 juli 2020 10:29

Het toepassen van de anderhalve meter afstand beperkt ondernemers in de horecasector. Hierdoor staat de rentabiliteit van horecabedrijven zwaar onder druk. Een lichtpunt is het herstel diverse subsectoren, waaronder vakantieparken: zij profiteren van het binnenlands toerisme.

Consumenten op terras koffiezaak

Herstel hotels en vakantieparken verschilt per regio

Aanbieders van overnachtingen in zoals hotels en vakantieparken, zijn redelijk in staat om hun omzetten te maximeren ondanks dat gasten anderhalve meter afstand moeten houden. Nu sanitaire voorzieningen weer open mogen, zien we snel herstel. Hotels aan de kust en vakantieparken in het hele land herstellen op dit moment. We zien hun omzetten op een vergelijkbaar niveau komen als 2019. Dit komt doordat het binnenlandse toerisme aantrekt en doordat het toerisme uit de buurlanden weer op gang komt. Ook zien we voor dit type bedrijven dat de boekingen voor het najaar al iets voor op schema lopen, wat kan duiden op een kleine plus voor het derde kwartaal van 2020.

Toerist blijft weg uit stad

Het herstel van de omzetten van hotels in steden blijft achter omdat het internationaal toerisme sterk is afgenomen. Daarbij zijn stadshotels vaker dan gemiddeld afhankelijk van zakelijke gasten. Door het uitblijven van onder andere congressen mist de sector deze groep gasten. Het herstel zal met vertraging op gang komen, waarbij voor het toerisme pas een volledig herstel zal plaats vinden in 2023.

Infographic verwachte omzetontwikkeling horeca 2019 2020 2021
Het figuur toont de verwachte omzetontwikkeling van (sub)sectoren ten opzichte van 2019. Bron: CBS, op basis van inzichten sectorspecialisten Rabobank.

Thuiswerken zorgt voor blijvende verandering in de horeca

Nu veel Nederlanders al maanden thuiswerken, omarmen veel bedrijven ook de voordelen van het thuiswerken. Hiermee zullen een aantal zaken structureel gaan veranderen.

De bezetting op kantoren zal afnemen en daarmee ook de bestedingen in de bedrijfscatering. Kantoorbezoek zal met name gericht zijn op sociale contacten. Cateraars kunnen hier op inspelen door het aanbod aan te passen. Op locaties waar veel mensen passeren, zogenaamde ‘high-traffic locaties’, verwachten we structureel minder mensen, omdat mensen meer thuiswerken. Dit betekent minder gasten voor met name de to-go-concepten op onder ander stations en vliegvelden.

Uit eten en sporten op andere momenten

Waar we traditioneel uit eten gaan op donderdag tot en met zaterdag, kan dit door het thuiswerken wat meer verschuiven door de flexibiliteit in de agenda. Restaurants kunnen hier op in gaan spelen. Ook fitnessbedrijven kunnen wellicht profiteren van meer thuiswerken. Ze kunnen in spelen op de flexibiliteit van de werknemer door activiteiten te spreiden over de dag kunnen.