Opinie

(Stik)stof tot nadenken

18 juli 2022 9:00

Hebben ondernemers in de foodsector een rol in de stikstofcrisis? Sectormanager Martijn Rol pleit voor een bredere aanpak en roept leiders in de voedselketen op hun verantwoordelijkheid te nemen en verbinding te zoeken om samen de keten verder te verduurzamen. Lees er meer over in dit opinieartikel.

Stikstof niet alleen boerenprobleem

De stikstofcrisis lijkt de tegenstellingen in de voedselketen verder te vergroten. Boer versus natuur, gangbaar versus biologisch, schaalgrootte versus korte ketens, stad versus platteland, vlees versus vega en zo kan ik nog wel even doorgaan. Boeren die distributiecentra van supermarkten plat leggen, terwijl brancheorganisatie CBL stelt dat de supermarkten geen partij zijn in het conflict. Het contrast kan niet groter. Maar hoewel al die boerenprotesten anders doen vermoeden, is de huidige crisis niet louter een ‘boerenprobleem’. Het omvat veel meer dan stikstof en is niet alleen door de boeren op te lossen.

Natuur onder druk

Let wel, we kunnen niet om de stikstofproblematiek heen. Instituten als het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) duiden helder dat de staat van onze natuur onder druk staat, dat ‘niet alles kan’ en dat we stappen moeten nemen om de natuur te beschermen en te verbeteren. Maar om de natuur echt te beschermen is meer nodig dan enkel herinrichting van de landbouw. Het is een veel omvattend ruimtelijk ordening vraagstuk.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berichtte vorige week dat ons kikkerlandje in 2035 ruim 18,9 miljoen inwoners zal tellen. Ruim 1,3 miljoen meer dan nu. Al die mensen willen wonen, werken, leven. Ze verplaatsen zich, verwarmen hun woning en eten voedsel. Tegelijkertijd is ons land een knooppunt in de mondiale economie met volop import, export, distributie en productie. Zie dat allemaal maar eens te combineren op de postzegel die Nederland heet.

Hoe richten we ons land in?

De centrale vraag moet niet zijn hoe we stikstof verminderen. Maar hoe gaan we ons land inrichten en invulling geven aan vraagstukken als wonen, mobiliteit, energievoorziening, voedselproductie en meer. En dat in balans met natuur en klimaat. En met voldoende perspectief voor onze voedselproducenten om door te kunnen gaan met boeren en telen. Dit vraagt niet alleen visie en verbindende daadkracht van onze politieke leiders. Ook de leiders in de voedselketen moeten hun verantwoordelijkheid nemen en de verbinding zoeken om samen de keten verder te verduurzamen.

“Stikstofcrisis: ook de leiders in de voedselketen moeten hun verantwoordelijkheid nemen.”

Alleen in gezamenlijkheid kunnen retailers, industrie, agrariërs en, ja ook, bankiers de vele uitdagingen oplossen. Bedenk daarbij dat het ook om de toekomst gaat van jouw bedrijf. Want zoals een food-ondernemer recent nog tegen mij zei: “Als je nu niet bezig bent met het zeker stellen van je aanvoer, dan doe je op termijn niet meer mee”.

Eerder verschenen bij Food & Agribusiness.