Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van ons brutoresultaat terug aan de samenleving. Rabobank begon ooit als een coöperatie, om oplossingen te vinden waar iedereen beter van werd. De wereld ziet er intussen heel anders uit en onze klanten hebben andere behoeften dan toen. Maar onze mentaliteit is nog steeds hetzelfde: altijd op zoek naar manieren om onze gezamenlijke leefwereld te versterken. Wil je meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder.

Rabo ClubSupport Stemcampagne: jouw stem telt!

Iedereen verdient een club. Een plek waar je elkaar ontmoet, elkaar sterker maakt en helemaal jezelf kunt zijn. Daarom investeren wij graag in clubs en verenigingen. Jaarlijks organiseren we de Rabo ClubSupport stemcampagne. Als Rabo-lid kun je stemmen op jouw drie favoriete clubs. Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving.

Rabo ClubSupport Ondersteuning

Elke sport- of cultuurvereniging heeft zijn eigen doelen en ambities. Wil je de club verduurzamen, meer sponsors werven of een veilig sportklimaat creëren? Met Rabo ClubSupport bieden we ondersteuning op maat om de ambities van jouw vereniging waar te maken. Dit doen we in samenwerking met NOC*NSF, verschillende bonden, Kunstbende en LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst). Dat is goed voor jouw club & geweldig voor de samenleving!

Artiance, HV Tornado, 't Ros Beyaert en Omnisport Akersloot hebben deze vorm van onze verenigingsondersteuning ervaren.

Donatie uit ons Coöperatiefonds

Jaarlijks wordt een deel van het brutoresultaat gereserveerd voor aanvragen uit de regio die bijdragen aan lokale maatschappelijke, sociale en culturele projecten. Een afvaardiging van de ledenraad beoordeelt elk kwartaal de aanvragen. Heb je een mooi project, maar niet de middelen? Dan kun je een aanvraag indienen voor een donatie uit ons Coöperatiefonds. Het gaat om bijdragen in kennis, netwerk en/of geld aan projecten die vallen binnen onze maatschappelijke thema’s. Onze focus ligt op de hieronder genoemde thema’s.

Rabo Ontwikkelbijdrage voor energiecoöperaties

Klimaatverandering is een van de grootste bedreigingen voor de planeet en de manier waarop we vandaag leven. Om deze gedeelde uitdaging aan te gaan, moeten we de manier waarop we energie produceren en verbruiken veranderen. Samen met klanten, leden en partners versnelt de coöperatieve Rabobank deze noodzakelijke transitie.

Hoe financier jij de start van je energiecoöperatie?
Speciaal voor klanten van de Rabobank is er voor die eerste ontwikkelfase de Rabo Ontwikkelbijdrage. Deze unieke propositie is bedoeld als eerste stap in de ontwikkelfase van een energiecoöperatie. Door in deze fase ondersteuning te bieden vergroot dit het rendement van de lokale energiecoöperatie

Meer informatie en een aanvraag indienen
Energiecoöperaties kunnen een aanvraag indienen voor een ontwikkelbijdrage van maximaal € 25.000,-. De aanvraag dient aan een aantal criteria te voldoen. Informatie over deze criteria kan je hieronder vinden.

Hoe dien ik een aanvraag in?
Vul onderstaand aanvraagformulier in en mail deze naar communicatie.nhn@rabobank.nl. Specifieke vragen kunnen eveneens aan dit e-mail adres worden gericht. Graag in de onderwerpsregel vermelden dat het gaat om de Rabo Ontwikkelbijdrage voor Energiecoöperaties

Rabo Ontwikkelbijdrage voor Samen Zelfbouwen (CPO)

Samen bouwen en samen leven. Dat kan veel voordelen bieden. Als groep kun je gezamenlijk bepalen hoe je wilt wonen en welke voorzieningen je wilt delen. Je creëert een omgeving waarin jullie omkijken naar elkaar. De officiele benaming voor Samen Zelfbouwen is ‘Collectief Particulier Opdrachtgeverschap’ (CPO). Dit houdt in dat je met een groep mensen een woonproject realiseert, en van het begin tot het einde betrokken bent bij de ontwikkeling ervan.

Speciaal voor klanten die samen een woonproject (CCO of CPO) willen realiseren biedt Rabobank financiële ondersteuning vanuit het coöperatief dividend. Toekomstbestendig wonen is een van de grootste maatschappelijke uitdagingen in Nederland de komende decennia. Het raakt iedereen, je (groot)ouders, jezelf en je kinderen. Rabobank wil een actieve bijdrage leveren aan toekomstbestendig wonen door ondersteuning te bieden in de transformatie naar vitale gemeenschappen middels kennis, netwerken en benodigde financieringsoplossingen. We ondersteunen wooncoöperatie (CCO of CPO) initiatieven in een fase waarin financiering nog niet mogelijk is. Dit doen we middels een financiële bijdrage vanuit ons coöperatief dividend.

Meer informatie op Samen zelfbouwen - Rabobank.

Dien de aanvraag in via communicatie.nhn@rabobank.nl.