Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabobank Stimuleringsfonds

Met het Stimuleringsfonds steunt de Rabobank projecten die gericht zijn op het versterken van de sociale, culturele, duurzaam-economische en maatschappelijke ontwikkelingen in Almere. De maximale bijdrage is €5.000 per project. Stuur uw aanvraag voor het einde van het kalenderkwartaal in.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Een aanvraag voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds van Rabobank Almere wordt ingediend met behulp van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. De aanvraag moet voldoen aan een aantal voorwaarden en een aantal bijlagen. Verplichte bijlagen zijn een duidelijke projectomschrijving (inclusief doel en doelgroep), een begroting en financieringsopzet van het project waar een bijdrage voor wordt gevraagd. Wij nemen alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren in behandeling.

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Het project is gericht op versterking van het maatschappelijke, economische, sociale of culturele leven in Almere en is relevant en nuttig voor inwoners van Almere en onze bank.De organisatie moet professioneel en betrouwbaar zijn en in geschreven staan bij de Kamer van Koophandel.De activiteit is vrij toegankelijk en heeft betrekking op Almere.Het project is in principe binnen twee jaar uitvoerbaar. Verzoeken in de ideeënfase komen niet in aanmerking.De aanvraag is een bijzondere en eenmalige investering.De donatie wordt overgemaakt naar de zakelijke Rabo-rekening van de organisatie (aanvrager)De donatie wordt achteraf op basis van facturen overgemaakt.In bijzondere situaties kan de bank afwijken van deze uitgangspunten.Organisaties kunnen eenmaal per drie jaar een aanvraag indienen voor het Stimuleringsfonds.De organisatie (aanvrager) heeft haar primaire bankrelatie bij Rabobank Almere

Zeker niet in aanmerking komen:

Projecten die buiten Almere plaatsvinden.Projecten met een politiek, religieus of milieubelastend doel.Projecten die niet binnen de normen en waarden van de gemeenschap vallen.Projecten die in strijd zijn met de uitgangspunten van de bank.Aanvragen voor de dekking van vaste kosten (exploitatiekosten) die thuishoren in de jaarbegroting van de aanvragende organisatieProjecten die door de overheid voor een groot deel worden gesubsidieerd voor het project waarvoor een bijdrage wordt gevraagd.Feesten, festivals en evenementen.Jubileumactiviteiten en reünies.Afgeronde projecten.Commerciële projecten.Projecten van individuen.Projecten van besloten clubs en serviceclubs.Aanvragen voor de aanschaf van Automatische Externe Defibrillators, oftewel AED's.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De stimuleringsfondscommissie beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen. De commissie bestaat uit drie ledenraadsleden, een commissaris, de directievoorzitter en een of twee medewerkers van Rabobank Almere.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekendapril 2021

juli 2021

oktober 2021

december 2021
Aanvraag indienen

Rabo Verenigingsondersteuning

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunen wij de verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bieden we verenigingen en stichtingen onder andere intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen?

Neem contact met ons op