Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabobank ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Via het Coöperatiefonds steunt onze bank initiatieven die omgeving van Altena en de Bommelerwaard versterken. Om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit dit fonds dient te worden aangetoond dat de donatie bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van ons werkgebied.

Thema's

Verzoeken dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

Versterken van lokale gemeenschappen
Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.

Financieel Gezond Leven
Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.

Duurzaam Wonen en de energietransitie
Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.

Duurzaam Ondernemen
Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.

Banking4Food
Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.

Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

We hanteren de volgende uitgangspunten:

Er wordt aangetoond dat het project het maatschappelijke-, culturele-, economische- of duurzame leven in de gemeenten Altena, Maasdriel en/of Zaltbommel versterkt. Het project is altijd onderdeel van een bestaande of op te richten organisatie; Het project komt ten goede aan de lokale samenleving en niet aan één persoon of persoonlijke doelen; Het project vindt plaats binnen de gemeenten Altena, Maasdriel of Zaltbommel De organisatie is klant bij Rabobank of bereid dat te worden; De organisatie draagt minimaal 50% van de kosten zelf of financiert dit vanuit andere bronnen. De andere bronnen worden met naam en specificatie van het toegezegde bedrag opgenomen in de begroting; Het project is nog niet gerealiseerd en moet met grote waarschijnlijkheid binnen 2 jaar afgerond zijn; De organisatie komt maximaal één keer per drie jaar in aanmerking voor een donatie, de donatie aan een project is eenmalig; Het fonds keert pas uit als zeker is dat het totale project wordt gerealiseerd; Het recht op uitkering van een eerdere toewijzing voor financiële ondersteuning wordt ingetrokken op het moment dat de organisatie veroorzaker is van dreigende reputatieschade van de Rabobank, of op enige wijze reputatieschade kan ontstaan door deze toewijzing; Het recht op een bijdrage vervalt in geval van faillissement, surseance of het staken van activiteiten van de aanvrager voor zover niet aan de gestelde voorwaarden is voldaan; Uitkering van een bijdrage is mogelijk tot twee jaar na toezegging, hierna vervalt het recht op een bijdrage.

Niet in aanmerking komen:

Organisaties en projecten van organisaties die uitsluitend een commerciële, politieke of religieuze doelstelling hebben. Projecten die een gevaar vormen voor het milieu of dit beschadigen. Projecten die een gevaar vormen voor het publiek. Projecten die al zijn uitgevoerd. Een aanvraag voor vaste kosten die op de begroting staan of voor exploitatiekosten zoals bijvoorbeeld huur-, loon- of salaris-, beveiligings-, structurele energie- en onderhoudskosten. Kosten waarvoor andere overheden of instanties verantwoordelijk zijn. Projecten voor jaarlijks terugkerende festiviteiten. Projecten voor commerciële media. Projecten voor jubilea, feesten en jaarlijks terugkerende festiviteiten en uitjes.
Deadline aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vindt u de datum waarop uw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Data beoordelingen: Deadline aanvragen:
23 maart 2021 10 maart 2021
16 juni 2021 2 juni 2021
1 september 2021 8 augustus 2021
1 december 2021 17 november 2021
Aanvraag indienen