Onze coöperatieve bijdrage

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Rabobank gelooft in de kracht van clubs, stichtingen en verenigingen. Ze maken de leden, buurt en de lokale samenleving sterker. Tijdens Rabo ClubSupport kunnen onze leden hun stem uitbrengen op de vereniging(en) of stichting(en) die zij een warm hart toedragen. Deze stemmen zijn geld waard. Hoe meer stemmen er op een vereniging of stichting uitgebracht worden, des te meer geld deze vereniging of stichting ontvangt.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Coöperatiefonds

Naast sponsoring verstrekt de bank ook nog vier maal per jaar donaties uit het Cooperatiefonds van Rabobank Amstel en Vecht. Het fonds is in beheer van een afvaardiging van de leden van de bank en heeft ten doel om maatschappelijke projecten van klanten van de bank mogelijk te maken, bij voorkeur op de maatschappelijke thema's van onze bank. In 2021 is het fonds €100.000,- groot.

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Versterken van lokale gemeenschappen
  Initiatieven die gericht zijn op het leveren van een sociale impact in de wijk of regio.
 2. Financieel Gezond Leven
  Initiatieven om schuldenproblematiek te voorkomen en vermogensopbouw te stimuleren.
 3. Duurzaam Wonen en de energietransitie
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen.
 4. Duurzaam Ondernemen
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 5. Banking4Food
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
Voorwaarden

Verenigingen en stichtingen met goede ideeën kunnen een aanvraag indienen bij het Rabobank Coöperatiefonds.

Aanvragen kunnen het gehele jaar worden ingediend en moeten voldoen aan de volgende criteria:

Betreft het een non-profit organisatie uit ons werkgebied (Abcoude, Baambrugge, Amstelveen, Ouderkerk aan de Amstel, Duivendrecht, Weesp, Driemond, Nigtevecht, Nes aan de Amstel, Muiden of Muiderberg) die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel?Vindt het maatschappelijk project plaats in ons werkgebied? Geven we via een donatie iets terug aan de samenleving? Denk aan zaken die belangrijk zijn voor de gemeenschap en anders niet verwezenlijkt kunnen worden.Is er een heldere begroting waarbinnen de gevraagde donatie nooit meer is dan 50% van de benodigde financiering. Voor wat betreft de begrotingsposten: het fonds is niet bedoeld voor de bekostiging van betaalde mensuren en exploitatiekosten.Betreft het een project dat nog niet is uitgevoerd (we honoreren niet achteraf) en dat maximaal binnen een jaar na toekenning gerealiseerd zal worden.Eens in de drie jaar wordt een donatie toegekend aan dezelfde aanvrager.Via een donatie verbindt de bank zich als ambassadeur aan een project. We stellen het op prijs als dit ambassadeurschap wederzijds is en door de aanvrager actief wordt uitgedragen.We doneren niet aan projecten die steun ontvangen van andere financiële dienstverleners. Het fonds ondersteunt geen politieke of religieuze activiteiten en ook geen feesten en jubilea.
Deadlines aanvragen & data beoordelingen

De beoordeling van de aanvragen is in handen van de Ledenadviescommissie Coöperatiefonds, een mix van ledenraadsleden en medewerkers van de Rabobank. De adviescommissie beoordeelt vier keer per jaar of initiatieven een bijdrage uit het fonds krijgen. Hieronder staat het overzicht van de vergaderingen. Ook vind je de datum waarop jouw volledig ingevulde aanvraag voor beoordeling bij ons binnen moet zijn.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
1 september 20217 september 2021
1 november 20219 november 2021Rabo Verenigingsondersteuning

In samenwerking met NOC*NSF, LKCA en Kunstbende ondersteunen wij de verenigingen en stichtingen bij het invullen van hun ambities op gebied van financiën, bestuur, gezondheid, duurzaamheid en maatschappelijke rol. Door verenigingen en stichtingen te ondersteunen met het daadwerkelijk invullen van hun ambities creëren ze nieuwe inkomstenbronnen, binden ze nieuwe vrijwilligers aan zich en maakt het de vereniging/stichting zelfredzamer en toekomstbestendig. Ondersteuning bestaat niet langer alleen uit financiële ondersteuning en vrijwilligersinzet, maar vooral uit intensieve begeleiding. Met Verenigingsondersteuning vanuit de Rabobank bieden we verenigingen en stichtingen onder andere intensieve begeleiding op maat, masterclasses en workshops ondersteund door professionals die alle expertise in huis hebben om de ambities van jouw club waar te maken.

Wil je meer weten wat Rabo Verenigingsondersteuning voor jouw club kan betekenen?

Neem contact met ons op