Dit doet Rabobank voor Banking for Food

13 november 2023 12:06

Samen de manier waarop we leven en werken verduurzamen. Dat is waar onze missie ‘Growing a better world together’ voor staat. Daarom zetten we ons in voor vijf belangrijke thema’s. Eén daarvan is banking for food. Benieuwd hoe wij ons hier in Midden-Nederland voor inzetten? Bekijk de video.

Sparren over de toekomst

Speciaal voor agrarische ondernemers organiseerden we lunchsessies om met in elkaar in gesprek te gaan over de kansen en mogelijkheden in de toekomst. Aan de laatste sessie namen 65 boeren deel. Ook zitten we letterlijk bij onze klanten aan de keukentafel om diverse opties te bespreken. En hebben we samen met de Balie een talkshow ‘gedeelde grond’ georganiseerd waar er besproken is wat we nodig hebben om de landbouwtransitie in Foodvalley te versnellen. Een andere manier waarop we ons inzetten voor een duurzamer voedselsysteem, is met de gebiedsgerichte aanpak van de Veluwe. We streven naar een vitaal landelijk gebied waar gezonde natuur en een klimaatbestendig landschap hand in hand gaan met een economisch rendabele en duurzame landbouw.

Biobased bouwen

Waar we ook tijd, geld en energie in stoppen, is onderzoek naar biobased bouwen. Bij deze nieuwe, duurzame manier van bouwen wordt gebruikgemaakt van natuurlijke bouwmaterialen. Denk aan hennep, vlas, hout, paulownia bomen en olifantsgras. Allemaal producten die ecologisch verantwoord kunnen worden geteeld. Deze manier van bouwen is mogelijk een belangrijke stap naar een circulaire economie. We blijven het op de voet volgen.

Meer weten over onze visie op toekomstbestendige land- en tuinbouw?

Ben je een agrariër? Lees dan hier hoe we je kunnen helpen.