Sponsoring en donaties

Onze coöperatieve bijdrage

Mensen samenbrengen. Talenten benutten. Een sociaal netwerk opbouwen. Elkaar verder helpen. Daar heeft de hele maatschappij baat bij. Dat moeten we niet alleen koesteren maar ook steunen. Daarom geven we als coöperatieve bank ieder jaar een deel van onze winst terug aan de samenleving. Wil jij meer weten over deze initiatieven? Lees hieronder dan verder!

Rabo ClubSupport

Samen vieren we de winst!

Clubs, stichtingen en verenigingen zijn een onmisbaar onderdeel van Nederland. Zij verbinden de samenleving. Zorgen voor sociale netwerken. Benutten talenten. Van jong en van oud. Zij maken buurten, dorpen en steden sterker. En zo ons hele land.

Als coöperatieve bank investeren we daarom elk jaar een deel van onze winst (voor 2019 is een bedrag van € 200.000,- gereserveerd) in clubs en verenigingen. Met Rabo ClubSupport. En het mooie is, onze leden hebben er invloed op. Verenigingen en stichtingen kiezen een mooi doel, en voeren hier campagne voor om zo veel mogelijk stemmen te winnen van onze 17.000 leden. En dat is belangrijk, want elke stem is geld waard. Geld om zonnepanelen op het clubhuis te leggen. Het aanbod in de kantine wat gevarieerder te maken. Of het aantal sportvelden uit te breiden.

Lees meer over Rabo ClubSupport

Rabo Verenigingsondersteuning

Met onze sponsorrelaties werken we samen om de culturele, maatschappelijke en sportieve ambities van verenigingen in de regio op een duurzame manier te versterken. Wij ondersteunen sport- en cultuurverenigingen die een maatschappelijke ambitie hebben en duurzaam willen versterken. Omdat wij begrijpen dat zij van ongekend belang zijn voor de lokale samenleving.

Wij benaderen verenigingen proactief en dagen ze uit om hun ambities te pitchen. Daarom nemen incidentele, reguliere sponsoraanvragen niet meer in behandeling. In plaats hiervan voeren wij de Rabobank Clubkas Campagne.

Rabofonds

Met het Rabofonds steunen we eenmalige lokale projecten die de sociale, maatschappelijke, culturele en economische werk- en leefomgeving verbeteren en waarvan inwoners van ons werkgebied langdurig kunnen profiteren. Zo willen we bijdragen aan het verbeteren van de welvaart en het welzijn in de Gelderse Vallei

Thema's

Aanvragen dienen onder één van de volgende thema’s te vallen:

 1. Financieel Gezonder
  Initiatieven gericht op het voorkomen van schuldenproblematiek en het stimuleren van vermogensopbouw.
 2. Duurzamer Wonen
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van woningen en hiermee je wooncomfort.
 3. Duurzamer Groeien
  Initiatieven gericht op het stimuleren van groei door innovatie en verduurzaming van ondernemingen.
 4. Duurzamere Voeding
  Initiatieven gericht op het verduurzamen van de voedselketen in de regio en het vergroten van kennis op het gebied van gezonde voeding.
 5. Energietransitie
  Initiatieven gericht op het besparen van energie. Dus zuinig en slim omgaan met energie én de overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen.
Voorwaarden

Om voor een bijdrage uit het Stimuleringsfonds in aanmerking te komen hanteren we de volgende uitgangspunten en criteria:

Alleen volledig ingevulde aanvraagformulieren worden in behandeling genomenAanvrager is lid en/of klant van de RabobankDe aanvraag moet voorzien worden van een sluitende begroting en een projectplan (bij voorkeur op een A4) plus een offerte van de te maken kosten. Bij voorkeur van een partij uit de regioAanvrager is een rechtspersoon (stichting, vereniging, instelling)Commerciële organisaties kunnen een aanvraag doen als het om een maatschappelijk project gaat. Het project kent geen winstoogmerk en eventuele baten komen ten goede van het projectHet project dient een maatschappelijk doel op het gebied van duurzaam wonen, ondernemers duurzaam helpen groeien, financiële zelfredzaamheid, lokale leefbaarheid of duurzame voeding in de Gelderse Vallei*Het initiatief is toegankelijk voor een brede groep mensen en werkt verbindend (sluit geen mensen uit)De aanvraag bestaat uit een verzoek voor financiële bijdrage, kennis en/of de inzet van het netwerk van Rabobank Gelderse ValleiHet project heeft ook andere sponsors (en/of eigen inbreng) en is niet volledig afhankelijk van de RabobankBij toekenning kan de bank aanvullende voorwaarden stellen (bijvoorbeeld tegenprestaties)

Zeker niet in aanmerking komen zijn initiatieven:

Die als doel hebben winst te makenDie een politiek of religieus doel nastrevenDie milieubelastend zijnDie gevaarlijk zijn voor deelnemers of publiek Waarbij de gevraagde financiële bijdrage voor reguliere exploitatiekosten isDie al gerealiseerd zijnVoor het organiseren van feesten, jubilea en festiviteiten, tenzij deze in hoge mate aansluiten bij een van de lokale maatschappelijke thema’s van de bank.

ANBI en SBBI

Als organisatie ben jij over een donatie schenkingsbelasting verschuldigd. Indien je voldoet aan de criteria voor een ANBI of SBBI status kun je hiervoor vrijstelling krijgen. Zie voor meer informatie www.belastingdienst.nl.

* De Gelderse Vallei bestaat uit de volgende dorpen: Achterveld, De Glind, Terschuur, Zwartebroek, Barneveld, Garderen, Stroe, Kootwijk, Kootwijkerbroek, Voorthuizen, Lunteren, De Valk, Ederveen, Harskamp, Wekerom, Otterlo, Woudenberg, Scherpenzeel, Maarn, Maarsbergen en Renswoude

Deadlines aanvragen & data beoordelingen

Onze leden denken mee over het toezeggen van bijdragen uit het fonds. Beoordeling vindt plaats in januari, april, juli en oktober. Binnen vier weken nadat de commissie bijeen is gekomen ontvangt de aanvrager van ons een bericht. De commissie Rabofonds beoordeelt vier keer per jaar de aanvragen.

Deadlines aanvragenData beoordelingen
Nog niet bekend1 januari 2021

1 april 2021

1 juli 2021

1 oktober 2021
Aanvraag indienen