Rabo Stimuleringsfonds

Met een maatschappelijk of innovatief initiatief een bijdrage leveren in de regio Midden-Nederland? Rabobank denkt graag mee om te kijken hoe we samen meer impact maken. Met het Rabo Stimuleringsfonds zetten we onze kennis en verbindingskracht in en geven een deel van onze winst terug aan de samenleving. Zo realiseren we samen oplossingen voor de maatschappelijke thema’s Financieel Gezonder Leven, Duurzaam Wonen, Duurzaam Ondernemen, Banking4Food en initiatieven die bijdragen aan de Energietransitie.

Rabo Stimuleringsfonds

Vanuit het Rabo Stimuleringsfonds ondersteunen we verenigingen en stichtingen die een maatschappelijk project initiëren dat bij voorkeur aansluit bij één van de thema’s. Daarnaast ondersteunen we organisaties met een innovatief project dat een grote impact op de maatschappij of branche heeft én één van de maatschappelijke thema's raakt.

Wellicht komt jouw project of initiatief in aanmerking zodat we samen meer impact kunnen maken.

Meer info & aanvraag indienen:

De aanvragen worden beoordeeld door lokale commissies, bestaande uit ledenraadsleden uit het betreffende leefgebied. Ga daarom via één van onderstaande pagina's naar het aanvraagformulier voor jouw regio.


We zien jouw aanvraag met belangstelling tegemoet. Aanvragen worden vier keer per jaar beoordeeld door een commissie die bestaat uit een afvaardiging van de ledenraad.

“Samen de wereld een beetje mooier maken.”